Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja dla 2 i 3 roku studiów 1 stopnia specjalność portugalska i brazylijska 3305-01-P-2024

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z 2024
3305-FPB-21

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis fonetyki i fonologii języka portugalskiego w wariancie brazylijskim.

Strona przedmiotu
3305-FPE-21

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis fonetyki i fonologii języka portugalskiego w wariancie europejskim

Strona przedmiotu
3305-GOJPB-21

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten konwersatorium koncentruje się na studiowaniu języka portugalskiego z Brazylii na poziomie średniozaawansowanym, skupiając się na semantyce, pragmatyce, lingwistyce tekstowej i argumentacji.

Strona przedmiotu
3305-GOJPE-21

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu składniowego języka portugalskiego. Dokładnej analizie zostaną poddane różne funkcje syntaktyczne w zdaniu prostym, by następnie zająć się analizą zdania złożonego (współrzędnie i podrzędnie złożonego). Szczególna uwaga zostanie skierowana na oryginalne środki wyrazu funkcji składniowych w języku portugalskim, zwłaszcza w zdaniach złożonych, tzw. orações reduzidas.

Strona przedmiotu
3305-HB-21

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie historyczna rekonstrukcja dziejów Brazylii, z uwzględnieniem czynników politycznych, kulturowych i gospodarczych. Szczególny nacisk położony zostanie na formowanie się i rozwój społeczeństwa brazylijskiego, procesy w nim zachodzące i czynniki, które warunkowały jego kształt. Przedmiotem zajęć będzie omówienie poszczególnych etapów, składających się na dzieje Brazylii.

Strona przedmiotu
3305-HKB-SEM-LIC brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od odkrycia przez Portugalczyków w 1500 roku Brazylia była obiektem zainteresowania podróżników, kartografów, przyrodników, filozofów, a następnie nowożytnej nauki. Blok zajęć poświęcony jest systematyzacji metod badawczych właściwych dla nauk humanistycznych na poziomie uniwersyteckim oraz analizie poznawania i interpretacji kultury Brazylii.

Strona przedmiotu
3305-HP1-21

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konflikty wewnętrzne, kształtowanie się ideologii liberalnej i republikańskiej. Zmiany terytorialne i ekonomiczne na afrykańskich terytoriach zamorskich. Ostatni królowie - Piotr V (1855-1861), Ludwik I (1861-1889) i Manuel II (1908-1910). Próby obalenia monarchii; Republika (1910) - problemy społeczne, ekonomiczne i polityczne.

Strona przedmiotu
3305-KRB1-21

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie historycznego procesu formowania się regionów Brazylii oraz wpływów kulturowych, które odegrały ważną rolę w tym procesie. Przyjrzymy się również transformacji społeczno-polityczno-kulturalnej Brazylii na bazie współpracy międzyregionalnej kraju. Nacisk będzie kładziony na przedstawienie szeroko rozumianej różnorodności kulturowej i regionalnej. Przedmiot ma stanowić funkcjonalne uzupełnienie zajęć z dyscypliny wiodącej: literaturoznawstwa.

Strona przedmiotu
3305-KRP1-21

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia Portugalii kontynentalnej (krainy geograficzne i kulturowo-geograficzne), kultura (kultura regionalna: zwyczaje, obrzędy, legendy i kuchnia) i sztuka (style, elementy architektoniczne i malarskie), Azorów i Madery.

Strona przedmiotu
3305-LB2-31c

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i analizie głównych prądów i dzieł literackich w Brazylii od początku XIX w. do początku XX w. Omawiane i analizowane będą m.in.: romantyzm, realizm, naturalizm, impresjonizm, parnasizm na podstawie reprezentatywnych dzieł wybranych autorów brazylijskich z uwzględnieniem różnorodnych kontekstów: historycznego, politycznego i kulturowego. Student będzie także zachęcany do prowadzenia własnych badań nad bliskimi sobie zagadnieniami literaturoznawczymi.

Strona przedmiotu
3305-LB2-31w

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i analizie głównych prądów i dzieł literackich w Brazylii od początku XIX do początku XX wieku. Omawiane i analizowane będą m.in.: romantyzm, realizm, naturalizm, impresjonizm, parnasizm na podstawie reprezentatywnych dzieł wybranych autorów brazylijskich z uwzględnieniem różnorodnych kontekstów: historycznego, politycznego, społecznego i kulturowego. Student będzie także zachęcany do prowadzenia własnych wstępnych badań nad bliskimi sobie zagadnieniami literaturoznawczymi.

Strona przedmiotu
3305-LPALOP-21c1

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs koncentruje się wokół problemów:

1. Metodologicznego określenia dyscypliny (propozycje Manuela Ferreiry, Russela Hamiltona, Piresa Laranjeiry i Francisca Salinasa Portugal) oraz periodyzacji literatur afrykańskich języka portugalskiego.

2. Rozróżnienia między literaturami afrykańskimi a literaturami o tematyce afrykańskiej.

3. Oralności i pisma. Figury griota w literaturach afrykańskich

4. Kontr-literatur, literatur wyłaniających się, nowych systemów literackich i literatur peryferyjnych

5. Literatury kolonialnej/ literatury wyłaniającej się/ literatury narodowej

Strona przedmiotu
3305-LPALOP-21w brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs koncentruje się wokół problemów:

1. Metodologicznego określenia dyscypliny (propozycje Manuela Ferreiry, Russela Hamiltona, Piresa Laranjeiry i Francisca Salinasa Portugal) oraz periodyzacji literatur afrykańskich języka portugalskiego.

2. Rozróżnienia między literaturami afrykańskimi a literaturami o tematyce afrykańskiej.

3. Oralności i pisma. Figury griota w literaturach afrykańskich

4. Kontr-literatur, literatur wyłaniających się, nowych systemów literackich i literatur peryferyjnych

5. Literatury kolonialnej/ literatury wyłaniającej się/ literatury narodowej

Strona przedmiotu
3305-LP1-21

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi tekstami literackimi doby średniowiecza i renesansu. Tematyka zajęć została uporządkowana chronologicznie i ujęta w sposób problemowy. Zajęciom towarzyszą autorskie materiały dydaktyczne.

Strona przedmiotu
3305-LP2-31c

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie przeglądu XIX-wiecznej literatury portugalskiej z perspektywy chronologicznej. W tym okresie studenci poznają autorów dzieł lirycznych, narracyjnych i dramatycznych z nurtów romantyzmu i portugalskiego realizmu / naturalizmu.

Strona przedmiotu
3305-LP2-31w

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bieżąca jednostka zajęciowa ma na celu zaznajomienie studentów, w perspektywie diachronicznej, z literaturą portugalską XIX w.

Studenci powinni zrozumieć następstwo epok literackich Romantyzmu, i Realizmu, jak również poznać dzieła, autorów i teksty, które tworzą kulturę literacką wspomnianych epok, prądy estetyczne i literackie, biorąc pod uwagę różnorodne konteksty: historyczny, polityczny i kulturowy, w których następują właściwe realizacje gatunkowe literatury (liryka, narracja i dramat)

Strona przedmiotu
3305-LPALOP-SEM-LIC brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Aby zaliczyć zajęcia w semestrze zimowym, Student_ka ma obowiązek:

- określić temat, przygotować konspekt i wstepną bibliografię pracy, a nastepnie zaprezentować powyższe informacje podczas jednego z 3 ostatnich spotkań

- na podstawie materiałów i ćwiczeń prezentowanych na zajęciach, dokonać streszczenia jednego ze swoich źródeł bibliograficznych lub syntezy dwóch lub więcej źródeł (w formie pisemnej, w terminie do 24.01.2020)

Aby zaliczyć zajęcia w semestrze letnim, Student_ka ma obowiązek:

- regularnie kontaktować się z Prowadzącą, oddając fragmenty pracy i ukazując jej postępy

- złożyć ostateczną wersję pracy do korekty (miesiąc przed planowaną datą obrony)

Strona przedmiotu
3305-MBLS-31

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach zostaną przedstawione główne tematy, obecne w brazylijskiej sztuce i literaturze od poetyki barokowej po wizualny i eksperymentalny modernizm. Studenci będą mogli dowiedzieć się o kontekście kulturowym powstania kolejnych nurtów artystycznych, ich recepcji w społeczeństwie, a także o wpływie europejskiej awangardy na sztukę brazylijską. Najpełniej widzimy to podczas Tygodnia Sztuki Nowoczesnej. który został uznany za szczytowe osiągnięcie kultury narodowej, odbijając się echem w innych przejawach kulturowych lat późniejszych, takich jak Cinema Novo i Tropicalismo. Ponadto zostaną naświetlone wzajemne wpływy i inspiracje, tzn. odbicie omawianych prądów i zjawisk literackich w wielu dziedzinach sztuki (film, muzyka, malarstwo, rzeźba, architektura) i kultury materialnej oraz w życiu codziennym, na co wpływ ma współczesny przemysł kulturalny (m.in. media elektroniczne, nowe technologie itp.).

Strona przedmiotu
3305-MPLS-31

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami i najważniejszymi myślicielami wywodzącymi się z kręgu portugalskiej myśli filozoficznej, literackiej i artystycznej.

Strona przedmiotu
3305-NJPBdCL1-21

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu rozwinięcie kompetencji językowych oraz literaturoznawczych poprzez pracę z różnorodnym materiałem pisanym i audiowizualnym pod kątem formy i treści. Podstawowym efektem kształcenia tego modułu jest nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej języka portugalskiego w wariancie brazylijskim z zakresu dyscypliny wiodącej - literaturoznawstwa.

Strona przedmiotu
3305-NJPBdCL3-31

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczna nauka języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym (w przybliżeniu poziom C1). Zajęcia mają na celu rozszerzenie słownictwa, utrwalenie już znanych struktur gramatycznych oraz doskonalenie wymowy.

Strona przedmiotu
3305-NJPEdCL1-21

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tego przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu książki i literatury, jak również przekazanie im zróżnicowanej wiedzy o kulturze i społeczeństwie portugalskim, która umożliwi im czytanie, analizowanie i interpretowanie różnych rodzajów tekstów literackich i nieliterackich w języku portugalskim, z wykorzystaniem podstaw i metajęzyka z zakresu literaturoznawstwa. Jednocześnie pogłębiona zostanie wiedza gramatyczna i umiejętności komunikacyjne uczniów w zakresie języka portugalskiego, co pozwoli im na rozumienie i tworzenie różnego rodzaju tekstów w języku portugalskim (ustnych i pisemnych) na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
3305-NJPEdCL3-31

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten jest kontynuacją przedmiotów Język portugalski dla potrzeb studiowania literatury I i II oraz jest połączony z przedmiotem Literatura portugalska II. Celem przedmiotu jest zatem ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu książki i literatury, a także przekazanie studentom zróżnicowanej wiedzy o kulturze i społeczeństwie portugalskim, co pozwoli im czytać, analizować, interpretować i krytycznie oceniać różne rodzaje tekstów literackich i nieliterackich w języku portugalskim, wykorzystując szeroką wiedzę z zakresu teorii literatury i językoznawstwa, a także specyficzny metajęzyk tych dwóch dziedzin. W tym samym czasie wiedza gramatyczna i kompetencje komunikacyjne uczniów w zakresie języka portugalskiego zostaną skonsolidowane i rozszerzone, co pozwoli im na rozumienie i tworzenie różnego rodzaju tekstów, zarówno w mowie, jak i w piśmie, w sytuacjach komunikacyjnych na poziomie B2+/C1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
3305-PTAPB1-31

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów trzeciego roku studiów licencjackich specjalności brazylijskiej do napisania pracy dyplomowej, a w drugiej jego części przeprowadzenie uczestników zajęć przez proces jej pisania i korekty.

Strona przedmiotu
3305-PTAPE1-31

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pisanie akademickie w wariancie europejskim języka portugalskiego ma na celu rozwijanie umiejętności czytania oraz analizy krytycznej, poprawiania oraz tworzenia tekstów akademickich i naukowych na poziomie prezentacji publicznej oraz udoskonalania wykorzystywania technologii informacyjnej w dziedzinie badań naukowych.

Strona przedmiotu
3305-ZJP-SEM-LIC brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań studentów z zakresu językoznawstwa. Zajęcia umożliwiają zdobycie podstawowych pojęć, metod badawczych, oraz rozwijają umiejętność krytycznej lektury tekstów naukowych w celu redagowania pracy licencjackiej. Seminarium prowadzi do powstania konspektu pracy.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)