Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty do wyboru dla 2 i 3 roku studiów 1 stopnia specjalność hiszpańska 3305-01-WYB-H-2024

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z
3305-ALKH-01

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest poszerzenie umiejętności językowych, komunikacyjnych i kulturowych (w zakresie rozumienia i wyrażania się w mowie i piśmie) w całym świecie hiszpańskojęzycznym. Uwzględniony zostanie zarówno praktyczny aspekt znajomości języka hiszpańskiego, jak i kompetencje dialektalne. Te ostatnie będą uważane za bardzo istotne ze względu na różnorodność językową języka hiszpańskiego, ponieważ pozwalają uczniom zapoznać się ze słownictwem pochodzenia afrykańskiego i jego zastosowaniami w krajach hiszpańskojęzycznych oraz z niektórymi zjawiskami lub procesami, które stanowią przedmiot ich zainteresowania.

Strona przedmiotu
3305-ATTH-01

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami w teatrze hiszpańskim drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Zaproponowane teksty i spektakle pozwolą stworzyć swoistą panoramę hiszpańskiego dramatu i teatru współczesnego.

Ponadto założeniem zajęć jest rozwinięcie praktycznej umiejętności analizy i interpretacji tekstu dramatycznego, jak również samego spektaklu teatralnego, w związku z czym - po omówieniu/wypracowaniu podstawowego warsztatu metodologiczno-badawczego - na ten właśnie aspekt zostanie położony duży nacisk.

Strona przedmiotu
3305-JD-01

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-KM1-01

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-PPH-01

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmuje podstawowe pojęcia pamięci, zapominania, tożsamości oraz analizę słownictwa używanego w powieściach literackich oraz w prasie peruwiańskiej. Analizowane zostaje Kronika latynoamerykańska u pisarzy peruwiańskich.

(Kontekst obejmuje lata 1980 do 2023)

Przedmiot może być rozliczany jako przedmiot z grupy B2+

Strona przedmiotu
3305-TTML-01

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-WHLD-01

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla osób II i III roku studiów I stopnia iberystyki (specjalność hiszpańska). Przedmiotem zajęć jest przegląd wybranych zagadnień dotyczących współczesnej teorii i krytyki literatury dziecięcej, a także odniesienie ich do przykładowych hiszpańskojęzycznych tekstów dla dzieci. Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: definicja i rozwój literatury dziecięcej; relacja między słowem, obrazem i projektem graficznym książki; ideologia w tekstach dla dzieci; analiza poszczególnych gatunków zaliczanych do literatury dziecięcej itd.

Kurs w całości prowadzony w j. hiszpańskim.

Strona przedmiotu
3305-WPA-01

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują lekturę wybranych tekstów literackich współczesnych poetek i poetów argentyńskich, tekstów teoretycznych dotyczących utworów poetyckich i prozatorskich oraz część warsztatową, tzw. creative writing.

Strona przedmiotu
3305-WTPHP-01

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dedykowany jest dla studentów studiów pierwszego stopnia, zainteresowanych zagadnieniami tłumaczenia poświadczonego oraz pogłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu przekładu tekstów tekstów z rejestru formalnego oraz języka urzędowego i prawniczego.

Zajęcia mają formę konwersatorium w języku polskim i hiszpańskim, stanowiącego teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do pracy w

zawodzie tłumacza przysięgłego. Studenci poznają w trakcie zajęć kwestie zarówno etyczne, formalno-prawne, jak i translatorskie,

charakterystyczne dla tłumaczenia poświadczonego różnego typu dokumentów. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z terminologią

właściwą dla języka prawnego i prawniczego, a także z cechami formalnymi, jakich wymaga tłumaczenie poświadczone. Wymiar praktyczny zajęć będzie stanowiło tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów sporządzonych w języku hiszpańskim oraz w języku polskim.

Strona przedmiotu
3305-WDTU-01

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest adresowany do studentów studiów licencjackich zainteresowanych problematyką przekładu ustnego w parze językowej hiszpański - polski, a w szczególności specyfiką i technikami tłumaczenia konsekutywnego, a vista oraz symultanicznego.

Strona przedmiotu
3305-WWSN-01

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą Wyspy Wielkanocnej (Rapa Nui) - położonej na Pacyfiku polinezyjskiej kolonii Chile. Prócz wprowadzenia do historii i kultury wyspy, szczególny nacisk położony jest na polemikę z obiegowymi, stereotypowymi przekonaniami na temat Rapa Nui i przedstawienie faktów naukowych związanych z jej dziejami.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)