Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na seminaria mgr i dodatkowe dla 2 stopnia specjalności hiszpańskojęzyczne 3305-H-SEM-MGR-2024

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z 2024
3305-HHE-SEM-MGR brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium magisterskim omawiamy dzieje Hiszpanii oglądane z perspektywy egodokumentów. Dziedziny, na które kładziemy szczególny nacisk, to:

• Historia i kultura Hiszpanii nowożytnej (XV – XVIII w.)

• Historia Madrytu

• Literatura podróżnicza: podróże Hiszpanów i do Hiszpanii (szczególnym przykładem literatury podróżniczej będą relacje z wypraw na Wyspę Wielkanocną)

• Konteksty na pograniczu historii i przekładu

• Metodologia badań historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem egodokumentów

• Tajniki stylu akademickiego

Strona przedmiotu
3305-HIKH-SEM-MGR brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia i społeczeństwo Hiszpanii XIX - XXI wieku

Historia hiszpańskiego katolicyzmu

Katalonia na przestrzeni wieków

Najnowsze problemy polityczne i gospodarcze Hiszpanii

Hiszpańska kultura masowa: TV, kino, piosenka

Strona przedmiotu
3305-HW-SEM-MGR brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zbadanie problemów związanych z wielokulturowym charakterem Hiszpanii, przy czym "wielokulturowość" jest tu rozumiana bardzo szeroko, a zakres tematów zależy od indywidualnych zainteresowań uczestników seminarium. Niemniej jednak, ze względu na wagę problematyki w hiszpańskim kontekście historyczno-kultutrowym, sugeruje się tematy oscylujące wokół sytuacji kobiet i osób o innej niż heterosekcualna orientacji (LGTBQ+), nacjonalizmów peryferyjnych (Katalonia, Galicja, Kraj Basków), Nowych Ruchów Społecznych i zmarginalizowanych klas społecznych (prekariat), ale również wszelkich innych mniejszości i grup dyskryminowanych podkreślających nieoczywistość centralistycznej, hegemonicznej wizji Hiszpanii i, szerzej, świata w ogóle.

Strona przedmiotu
3305-JZT-SEM-MGR brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot oferowany jest dla studentów pod kątem przygotowania pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa (również porównawczego) w ujęciu przekładoznawczym. Temat prac obejmuje szerokie spektrum połączenia tłumaczeń (ustnych bądź pisemnych) ze wszelkimi zagadnieniami językowymi.

Strona przedmiotu
3305-KPA-SEM-MGR-1U brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium skierowane jest do studentek i studentów, którzy chcieliby zrealizować magisterski projekt badawczy w zakresie krytyki przekładu artystycznego (proza, poezja, dramat, komiks, film, piosenka, etc.) w kombinacjach uwzględniających m.in. następujące języki: hiszpański, polski, portugalski, galicyjski, angielski.

Strona przedmiotu
3305-KWAL-SEM-MGR brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-LLTK-SEM-MGR brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie skierowane do osób, które chciałyby zrealizować nowatorski projekt badawczy poświęcony współczesnej literaturze latynoamerykańskiej w kontekście teorii literatury/komparatystyki.

Strona przedmiotu
3305-PNJP-CF3-2U

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dedykowany dla studentów specjalności hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, posiadających znajomość języka portugalskiego na poziomie A2. Ma na celu rozwinięcie kompetencji pisemnych i ustnych w posługiwaniu się językiem portugalskim w jego wariancie portugalskim (grupa 1) lub brazylijskim (grupa 2). Zakłada się, że po zakończeniu kursu student osiągnie poziom B2/C1, zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
3305-PKHS-SEM-MGR brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium skierowane jest do studentów zainteresowanych rolą przekładu w tzw. Humanistyce Środowiskowej. W tym kontekście “przekład” rozumie się w szerszym sensie, to znaczy nie tylko jako operację dokonaną między językami, ale także między różnymi systemami znaków (ludzkich i nie-ludzkich).

Strona przedmiotu
3305-RTNH3-2U

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem nauczania jest analiza esejów oraz tekstów o charakterze naukowym, filologicznym i literackim. Ma w założeniu wspomóc uczestników zajęć w redagowaniu prac magisterskich.

Zajęcia te zapoznają studenta z bardziej formalnymi i skomplikowanymi formami i strukturą tekstu akademickiego i są ukierunkowane na wykształcenie umiejętności językowych umożliwiających napisanie pracy magisterskiej bądź rozprawy naukowej. Analiza porównawcza tekstów uczy trafnego wyciągania wniosków, zrozumiałego przedstawienia myśli przewodniej, trafnego doboru i przekazu informacji oraz odpowiednich rejestrów językowych.

Niniejsze zajęcia pozwalają na praktyczne zastosowanie wszystkich poznanych reguł obowiązujących w wypowiedzi pisemnej.

Strona przedmiotu
3305-RKAP-SEM-MGR-U brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium „Religia i kultura Ameryki przedhiszpańskiej i wczesnokolonialnej” jest przeznaczone dla studentów zainteresowanych systemem wierzeń, rytuałów i symboliki indiańskiej Ameryki, w szczególności zaś kultur mezoamerykańskich środkowego Meksyku (Indian Nahua). Ze względu na specjalizację prowadzącej, w dużej mierze wykorzystywane będą przedhiszpańskie księgi środkowego Meksyku, zwane kodeksami, które są doskonałym materiałem do badania ww. tematów, zaś uczestnicy, którzy zdecydują się na taki temat pracy magisterskiej, mogą zostać włączeni w prowadzenie badań naukowych. Jednakże, w odpowiedzi na zainteresowanie studentów tematyka seminarium może zostać poszerzona o kulturę Majów i inne kultury mezoamerykańskie, a także kultury regionu andyjskiego. Poza zaproponowanymi tekstami i tematami założona jest także realizacja tematów zaproponowanych przez seminarzystów.

Strona przedmiotu
3305-TLKH-SEM-MGR brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium magisterskie skierowane jest przede wszystkim do osób zainteresowanych prowadzeniem badań i przygotowaniem pracy magisterskiej z zakresu literatury hiszpańskiej, zwłaszcza prozy i teatru (dramat i wizja sceniczna) w różnych epokach, a także ich wszechstronnych związków z kinem i sztukami wizualnymi.

Strona przedmiotu
3305-ZJI-SEM-MGR brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka poruszana na zajęciach uzależniona jest od rodzaju prac magisterskich pisanych przez uczestników. Dopuszczalne są wszelkie prace o tematyce językoznawczej oraz z pogranicza lingwistyki i innych dziedzin wiedzy. W trakcie seminarium studenci referują wyniki kwerendy oraz poszczególne rozdziały prac, które są szczegółowo omawiane. Przyjmowani są studenci obu sekcji: hiszpańskiej i portugalskiej.

Wiedza i umiejętności zdobyte na tych zajęciach mają pomóc studentom II stopnia w napisaniu pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)