Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na moduł dydaktyczny w semestrze zimowym 3305-MD-2024

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z 2024
3305-DJH2-MD-2U

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dydaktyki języka hiszpańskiego na poziomie szkolnictwa podstawowego w klasach wyższych w zakresie przygotowania do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego będący częścią programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego.

Strona przedmiotu
3305-DJH3-MD-2U

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dydaktyki języka hiszpańskiego na poziomie szkolnictwa podstawowego w klasach wyższych w zakresie przygotowania do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego będący częścią programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego.

Strona przedmiotu
3305-DJP2-MD-2U

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego lub portugalskiego w szkole podstawowej w klasach VII-VIII. W tym celu studenci poznają podstawy prawne nauczania języka oraz metody nauczania, przede wszystkim te najnowsze. Zapoznają się z technikami uczenia rozmaitych elementów komunikacji językowej lingwistycznych i socjolingwistycznych oraz nauczą się rozwijać różne umiejętności swoich uczniów takich jak pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu, także w sposób zintegrowany.

Strona przedmiotu
3305-DJP3-MD-2U

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści obejmują przygotowanie studentów do wykonywania pracy nauczyciela języka portugalskiego w szkole podstawowej w klasach VII-VIII. W tym celu poznają zagadnienia związane z zaprogramowaniem kursu j. portugalskiego, mając na uwadze konkretne potrzeby swoich uczniów wynikające z poziomu znajomości języka oraz z indywidualnych sposobów uczenia się, a także z konkretnych celów, dla których uczą się języka. Nauczą się posługiwać rozmaitymi materiałami dydaktycznymi i możliwościami wykonywania pracy nauczyciela języka portugalskiego oraz poznają i będą umieć wykonywać rolę nauczyciela w interakcji ze swoimi uczniami, których pracę będą potrafili zorganizować w różnych formach i w różnych przestrzeniach. Poznają całą gamę metod w odniesieniu do procesu nauczania – uczenia się, organizacji procesu edukacyjnego i motywowania, sposobów diagnozy i oceny wyników kształcenia.

Strona przedmiotu
3305-PD1-2U brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
  • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki skierowane są dla studentów II roku II cyklu Modułu Dydaktycznego, którzy chcą zdobyć umiejętności metodologiczne i dydaktyczne, aby uczyć Języka Hiszpańskiego/Portugalskiego jako Języka Obcego w przyszłości.

Program:

Student musi zrealizować praktyki z zakresu przygotowania dydaktycznego po 60 godzin w I i II semestrze. Musi poprowadzić (samodzielnie) z tych 120 godzin rocznych przynajmniej 1/3 godzin lekcyjnych, tj. 40 godz. Pozostałe to godziny obserwacyjne (80 godzin).

W celu rozliczenia praktyk student musi wypełnić Dziennik Praktyk oraz Sprawozdanie z odbytej studenckiej praktyki dydaktycznej. W ramach tych praktyk studenci mają możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami nauczania języka hiszpańskiego/portugalskiego młodzieży oraz specyfiką zawodu nauczyciela.

Strona przedmiotu
3305-PPP-MD-U

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Praktyki pedagogiczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki odbywają się w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych, za ich organizację i przebieg odpowiedzialny jest nauczyciel akademicki (opiekun praktyk) oraz opiekun szkolny (nauczyciel języka portugalskiego). 30-godzinna praktyka psychologiczno-pedagogiczna to praktyka o charakterze hospitacyjno-uczestniczącym, odbywająca się w trakcie roku akademickiego, równolegle z zajęciami dydaktycznymi na uczelni.

Nadrzędnym celem praktyk psychologiczno-pedagogicznych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu psychopedagogiki z rzeczywistością pedagogiczną. Praktyka jest zintegrowana z realizacją zajęć z zakresu psychopedagogiki.

Strona przedmiotu
3305-PSW-MD-1U

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem warsztatów jest ćwiczenie umiejętności psychologicznych potrzebnych do efektywnego podejmowania zadań wynikających z zawodu nauczyciela takich jak:

- korzystanie z szerokiego wachlarza narzędzi komunikacyjnych, również w sytuacjach konfliktowych;

- rozpoznawanie i rozumienie procesów rozwojowych w obszarach poznawczym, emocjonalnym i społecznym; dostosowywanie własnych oddziaływań dydaktycznych do etapu rozwojowego uczniów i uczennic;

- poszerzanie samoświadomości w odniesieniu do roli nauczyciela/nauczycielki; refleksja nad własnymi strategiami pracy z grupą uczniów i rodziców oraz współpracy z innymi specjalistami.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)