Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty do wyboru dla studiów 2 stopnia specjalności hiszpańskojęzycznych 3305-U-WYB-2024

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024Z
3305-DW-U

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs w zakresie dydaktyki wielojęzyczności stanowi uzupełnienie zajęć z zakresu dydaktyki przedmiotowej o treści ukazujące nauczanie języków w kontekście wielo- i różnojęzycznym. Jego celem jest efektywne przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela języka hiszpańskiego/portugalskiego z wykorzystaniem potencjału znajomości i doświadczeń w nabywaniu innych języków przez potencjalnych uczących się.

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Strona przedmiotu
3305-HSDPA-U

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontakty polityczno-konsularne pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej nawiązane zostały na początku lat dwudziestych XX wieku. Poselstwo polskie w Brazylii istniało od 1920 r., w Argentynie od 1922, w Chile, Urugwaju i Paragwaju od 1925. Dalsze akredytacje polskich przedstawicieli dyplomatycznych w państwach AŁ odbyły się: w Meksyku – 1928; w Dominikanie, na Haiti, w Gwatemali, Hondurasie, Kolumbii, Kostaryce, na Kubie, w Nikaragui, Panamie, Salwadorze i w Wenezueli - 1933. Przedstawicielstwa dyplomatyczne utrzymywały w Polsce Brazylia, Argentyna i Chile, a konsulaty – Brazylia, Argentyna, Chile, Gwatemala, Kostaryka, Paragwaj, Peru i Urugwaj.

Strona przedmiotu
3305-JSMP-U

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejsze zajęcia mają na celu rozwinięcie uprzednio nabytych przez studenta sprawności językowych,(wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego na poziomie C1), poprzez poznanie nowego słownictwa, wyrobienie umiejętności kontekstualizacji wypowiedzi i syntetyzowania usłyszanej/przedstawionej informacji dotyczącej aktualności światowej.Student powinien opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia języka środków masowego przekazu i informacji prasowej. W trakcie zajęć zapozna się z nową leksyką pozwalającą na kontestualizację wypowiedzi i rozpoznawanie rejestrów językowych charakterystycznych dla środków masowego przekazu. Zawartość leksykalna na poziomie C1

Strona przedmiotu
3305-JSMP3-U

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejsze zajęcia mają na celu rozwinięcie uprzednio nabytych przez studenta sprawności językowych,(wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego na poziomie C1), poprzez poznanie nowego słownictwa, wyrobienie umiejętności kontekstualizacji wypowiedzi i syntetyzowania usłyszanej/przedstawionej informacji dotyczącej aktualności światowej.Student powinien opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia języka środków masowego przekazu i informacji prasowej. W trakcie zajęć zapozna się z nową leksyką pozwalającą na kontestualizację wypowiedzi i rozpoznawanie rejestrów językowych charakterystycznych dla środków masowego przekazu. Zawartość leksykalna na poziomie C1

Strona przedmiotu
3305-KPSPK-U

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są przemianom politycznym i społecznym, jakich doświadczyła Kuba od czasów konkwisty hiszpańskiej oraz ich obrazowi w kulturze. Szczegółowo omówione zostaną kwestie dotyczące rewolucji kubańskiej i jej konsekwencji (w wymiarze krajowym i międzynarodowym).

W semestrze letnim zajęcia będą kontynuowane (jako Kuba: przemiany społeczno-polityczno-kulturowe II) i wówczas chronologia doprowadzona zostanie do drugiej dekady XXI w.

Zajęcia oferują kontekst niezbędny dla prawidłowej interpretacji literatury i sztuki kubańskiej oraz literatury i sztuki na temat Kuby, która stanowi ważny ilościowo i jakościowo komponent literatury latynoamerykańskiej i światowej.

Strona przedmiotu
3305-PSHPP-U

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest adresowany do studentów studiów magisterskich zainteresowanych problematyką polsko-hiszpańskiego i hiszpańsko-polskiego przekładu dokumentów funkcjonujących w obrocie prawnym, handlowym i gospodarczym oraz w kontekście umów międzynarodowych.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze stylistyką wybranych tekstów związanych z tą tematyką, redagowanych zarówno po hiszpańsku, jak i po polsku, oraz przekazanie podstawowej wiedzy specjalistycznej koniecznej do wykonywania tłumaczeń tekstów w obrębie tychże specjalizacji.

Strona przedmiotu
3305-TLPJH-U

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest adresowany do studentek i studentów studiów drugiego stopnia zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi przekładu literackiego w parze językowej hiszpański-polski.

Zajęcia będą poświęcone krytycznej analizie i praktyce przekładu literatury pięknej z języka hiszpańskiego na język polski.

Strona przedmiotu
3305-ZTWD-U

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Literatura autobiograficzna, choć zróżnicowana i wielowątkowa, tworzy we współczesnej kulturze hiszpańskiego obszaru językowego wyraźny, oddzielny nurt. Pisarze różnych pokoleń, włączając się w różnorodne prądy światopoglądowe i artystyczne prezentują poprzez swoje autonarracje szczególny punkt widzenia zarówno na teraźniejszość (problemy społeczne, doświadczenie wykluczenia, cielesność, procesy tożsamościowe), jak i najbliższą przeszłość (dyktatura, opór, postpamięć). Celem kursu jest zbadanie i opisanie najnowszych tendencji na polu literackim hiszpańskim i argentyńskim związanych z rozwojem autobiografii oraz rekonceptualizacja badań nad autobiografią w Argentynie i Hiszpanii.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)