Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 1 rok, I i II stopnia 3401-2023Z-1OB-I-II

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
3401-KR2-1BIJNd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-1BIJNz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest przedstawieniu podstawowych metod badań społecznych.

Strona przedmiotu
3401-RES2-1BSTPd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest wybranym rodzajom badań społecznych i ich praktycznemu stosowaniu. Wpisuje się w szerokie spektrum wiedzy o działaniach jednostkowych i grupowych człowieka. Studenci dowiedzą się jakie są założenia i cele badań społecznych oraz zgłębią szczegółowe zagadnienia charakterystyczne dla różnych (wybranych) typów badań.

Strona przedmiotu
3401-RES2-1BSTPz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest wybranym rodzajom badań społecznych i ich praktycznemu stosowaniu. Wpisuje się w szerokie spektrum wiedzy o działaniach jednostkowych i grupowych człowieka. Studenci dowiedzą się jakie są założenia i cele badań społecznych oraz zgłębią szczegółowe zagadnienia charakterystyczne dla różnych (wybranych) typów badań.

Strona przedmiotu
3401-RES2-1DRd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę diagnozy w procesie resocjalizacji, w tym przekazanie wiedzy na temat specyfiki procesu diagnozowania i interpretacji wyników badań diagnostycznych. Ponadto celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami diagnostycznymi.

Strona przedmiotu
3401-RES2-1DRz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę diagnozy w procesie resocjalizacji, w tym przekazanie wiedzy na temat specyfiki procesu diagnozowania i interpretacji wyników badań diagnostycznych. Ponadto celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami diagnostycznymi.

Strona przedmiotu
3401-KR2-1KSZ1d
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady w ramach przedmiotu „Kryminologia stosowana” oferują poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w obszar zainteresowań kryminologii, ale także nauk pokrewnych, takich jak wiktymologia, socjologia, psychologia sądowa, czy prawo karne. Uczestnicy kursu mają możliwość wysłuchania wystąpień prezentowanych przez teoretyków i praktyków reprezentujących wymienione wyżej dziedziny. Każdy wykład dotyka innego problemu badawczego – istotnego i interesującego z perspektywy kryminologii jako nauki interdyscyplinarnej.

Strona przedmiotu
3401-KR2-1KSZ1z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady w ramach przedmiotu „Kryminologia stosowana” oferują poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień wchodzących w obszar zainteresowań kryminologii, ale także nauk pokrewnych, takich jak wiktymologia, socjologia, psychologia sądowa, czy prawo karne. Uczestnicy kursu mają możliwość wysłuchania wystąpień prezentowanych przez teoretyków i praktyków reprezentujących wymienione wyżej dziedziny. Każdy wykład dotyka innego problemu badawczego – istotnego i interesującego z perspektywy kryminologii jako nauki interdyscyplinarnej.

Strona przedmiotu
3401-PR1-1POPd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką praw i wolności człowieka – ich genezą i stanem współczesnym, z granicami tych praw i zagrożeniami, jakie dla ich przestrzegania niesie rozwój technologiczny, cywilizacyjny, globalizacja. Studenci zyskają wiedzę jak prawa i wolności człowieka ewoluują i wzmacniają ochronę wspólnych nam dóbr i wartości.

Strona przedmiotu
3401-PR1-1POPz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką praw i wolności człowieka – ich genezą i stanem współczesnym, z granicami tych praw i zagrożeniami, jakie dla ich przestrzegania niesie rozwój technologiczny, cywilizacyjny, globalizacja. Studenci zyskają wiedzę jak prawa i wolności człowieka ewoluują i wzmacniają ochronę wspólnych nam dóbr i wartości.

Strona przedmiotu
3401-KR2-1PCWŚd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu realizowane są trzy cele dydaktyczne:

1) przedstawienie ewolucji i rozwoju koncepcji praw człowieka, pokazanie, w jaki sposób prawa te postrzegana były w XX w., a jak rozumiane są obecnie; rozszerzenie katalogu podstawowych praw i wolności (prawo do ochrony danych osobowych, prawo do integralności cielesnej),

2) zagrożenia i wyzwania wobec praw człowieka w rozwoju cywilizacyjnym (prawo do ochrony prywatności a technologia, prawo do czystego środowiska naturalnego).

3) zapoznanie studentów ze standardami przestrzegania praw człowieka obowiązującymi w działalności służb publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funkcjonariuszy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości karnej: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby więziennej, kuratorów.

Strona przedmiotu
3401-KR2-1PCWŚz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu realizowane są trzy cele dydaktyczne:

1) przedstawienie ewolucji i rozwoju koncepcji praw człowieka, pokazanie, w jaki sposób prawa te postrzegana były w XX w., a jak rozumiane są obecnie; rozszerzenie katalogu podstawowych praw i wolności (prawo do ochrony danych osobowych, prawo do integralności cielesnej),

2) zagrożenia i wyzwania wobec praw człowieka w rozwoju cywilizacyjnym (prawo do ochrony prywatności a technologia, prawo do czystego środowiska naturalnego).

3) zapoznanie studentów ze standardami przestrzegania praw człowieka obowiązującymi w działalności służb publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funkcjonariuszy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości karnej: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby więziennej, kuratorów.

Strona przedmiotu
3401-RES2-1PPPd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie miejsca i znaczenia prawa jako zespołu norm i procedur stosowanych w działalności resocjalizacyjnej. Prezentacja podstawowych prawnych regulacji dotyczących problematyki resocjalizacji nieletnich (m.in. Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich) i dorosłych wchodzących w konflikt z obowiązującym systemem norm oraz sprawców czynów zabronionych (m.in. prawa karnego wykonawczego, prawa karnego materialnego). Analiza regulacji prawnych dotyczących podstaw pracy z rodziną.

Strona przedmiotu
3401-RES2-1PPPz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie miejsca i znaczenia prawa jako zespołu norm i procedur stosowanych w działalności resocjalizacyjnej. Prezentacja podstawowych prawnych regulacji dotyczących problematyki resocjalizacji nieletnich (m.in. Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich) i dorosłych wchodzących w konflikt z obowiązującym systemem norm oraz sprawców czynów zabronionych (m.in. prawa karnego wykonawczego, prawa karnego materialnego). Analiza regulacji prawnych dotyczących podstaw pracy z rodziną.

Strona przedmiotu
3401-KR2-1PKOd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-1PKOz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR1-1PPZd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia z obszarów: zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowotnej, problemów zdrowotnych osób niepełnosprawnych i uzależnionych, polityki i prewencji zdrowotnej.

Strona przedmiotu
3401-PR1-1PPZz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć obejmuje zagadnienia z obszarów: zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowotnej, problemów zdrowotnych osób niepełnosprawnych i uzależnionych, polityki i prewencji zdrowotnej.

Strona przedmiotu
3401-KR2-1PPNd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-1PPNz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR1-1PSYd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu głównych nurtów teorii osobowości: psychoanalizy, behawioryzmu, psychologii poznawczej i humanistycznej oraz metod badania osobowości a także zaburzeń w strukturach i funkcjach

Strona przedmiotu
3401-PR1-1PSYz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu głównych nurtów teorii osobowości: psychoanalizy, behawioryzmu, psychologii poznawczej i humanistycznej oraz metod badania osobowości a także zaburzeń w strukturach i funkcjach

Strona przedmiotu
3401-RES2-1PEPd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychopatologia jest dziedziną zajmującą się klasyfikowaniem i opisywaniem zjawisk uznawanych za odchylenia od prawidłowego stanu psychicznego człowieka. Psychiatria jest dziedziną wiedzy medycznej zajmującą się chorobami psychicznymi i zaburzeniami czynności psychicznych człowieka. Przedmiot ma za zadanie zapoznać uczestników z pojęciami i terminami z zakresu zarówno psychopatologii i psychiatrii. Studenci zapoznają się z opisami i objawami zaburzeń psychicznych w szerokim zakresie (psychopatologia ogólna) jak zapoznają się z dokładnymi opisami poszczególnych chorób i zaburzeń psychicznych (psychopatologia szczegółowa).

Strona przedmiotu
3401-RES2-1PEPz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychopatologia jest dziedziną zajmującą się klasyfikowaniem i opisywaniem zjawisk uznawanych za odchylenia od prawidłowego stanu psychicznego człowieka. Psychiatria jest dziedziną wiedzy medycznej zajmującą się chorobami psychicznymi i zaburzeniami czynności psychicznych człowieka. Przedmiot ma za zadanie zapoznać uczestników z pojęciami i terminami z zakresu zarówno psychopatologii i psychiatrii. Studenci zapoznają się z opisami i objawami zaburzeń psychicznych w szerokim zakresie (psychopatologia ogólna) jak zapoznają się z dokładnymi opisami poszczególnych chorób i zaburzeń psychicznych (psychopatologia szczegółowa).

Strona przedmiotu
3401-RESO2-1RSd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęciom Różnorodność Społeczna przyświecają dwa cele: zaznajomienie się z teoriami jej dotyczącymi oraz nabycie umiejętności dyskusji z odmiennymi poglądami. Część filozoficzna dotyczy pojęć takich, jak równość, wolność, emancypacja, umowa społeczna w odniesieniu do obszarów jak płeć, etniczność, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pozycja społeczna. Część dyskusyjna odniesie się do zagadnień wolności słowa i cenzury, równego udziału w debacie publicznej, kwestii reprezentacji (parytety, punkty dodatkowe), autorytetów i przewodnictwa oraz buntu i samodzielności.

Strona przedmiotu
3401-RESO2-1RSz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęciom Różnorodność Społeczna przyświecają dwa cele: zaznajomienie się z teoriami jej dotyczącymi oraz nabycie umiejętności dyskusji z odmiennymi poglądami. Część filozoficzna dotyczy pojęć takich, jak równość, wolność, emancypacja, umowa społeczna w odniesieniu do obszarów jak płeć, etniczność, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pozycja społeczna. Część dyskusyjna odniesie się do zagadnień wolności słowa i cenzury, równego udziału w debacie publicznej, kwestii reprezentacji (parytety, punkty dodatkowe), autorytetów i przewodnictwa oraz buntu i samodzielności.

Strona przedmiotu
3401-RES2-1SPPSd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z profilaktyki społecznej jest przygotowanie studentów do krytycznego rozumienia praktycznych mechanizmów (programy i projekty) integralnych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych i w środowisku otwartym

Strona przedmiotu
3401-RES2-1SPPSz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z profilaktyki społecznej jest przygotowanie studentów do krytycznego rozumienia praktycznych mechanizmów (programy i projekty) integralnych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych i w środowisku otwartym

Strona przedmiotu
3401-PR1-1SIPz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium podejmuje problematykę systemowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie opieki, wychowania, resocjalizacji i terapii dzieci i młodzieży. Zapoznanie z zadaniami, kompetencjami oraz prawnymi podstawami funkcjonowania instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży. Zajęcia będą obejmowały z jednej strony charakterystykę istniejącego w Polsce systemu instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych, a z drugiej strony jego analizę krytyczną wraz z propozycjami nowych rozwiązań.

Strona przedmiotu
3401-PR1-1SIPd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium podejmuje problematykę systemowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie opieki, wychowania, resocjalizacji i terapii dzieci i młodzieży. Zapoznanie z zadaniami, kompetencjami oraz prawnymi podstawami funkcjonowania instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży. Zajęcia będą obejmowały z jednej strony charakterystykę istniejącego w Polsce systemu instytucji profilaktyczno-społecznych i resocjalizacyjnych, a z drugiej strony jego analizę krytyczną wraz z propozycjami nowych rozwiązań.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)