Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejetracja na przedmioty kierunku ANTROPOZOOLOGIA - semestr letni 2023/24 3700-2023L-AZ

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
3700-AZ-L3-15-APDZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z treścią aktów prawnych i procedurami prawnymi dotyczącymi zwierząt w polskim prawie. Studenci nauczą się wybranej terminologii prawnej, najważniejszych sformułowań, rozumienia i interpretacji języka prawnego, a także zapoznają się z procedurami zgłaszania i przebiegiem spraw sądowych wykroczeń i przestępstw przeciwko zwierzętom.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-14-BKMUZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą przyczyn i przebiegu procesu udomowienia oraz jego konsekwencji dla zwierząt i ludzi, dla ich wzajemnych relacji, środowiska oraz dziejów cywilizacji i miejsca w niej zwierząt.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-10-EK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmie poziomy organizacji świata żywego, od osobnika po krajobraz. Będą weń wplecione wątki ekologii ewolucyjnej oraz biologii konserwatorskiej (od roli człowieka w biosferze poprzez współczesną skalę antropopresji, degradację zasobów biosfery i próby jej przeciwdziałania).

Ćwiczenia dotyczyć będą ważnych problemów współczesnej ekologii z elementami ochrony przyrody/środowiska.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-2-EM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Moralność a etyka. Spór wokół genezy moralności. Zło, empatia i moralność. Moralność zwierząt, w tym człowieka. Teorie rozwoju moralnego

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-10-EZS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd społeczności zwierzęcych. Zwierzęta eusocjalne. Ewolucja kooperacji i altruizmu. Polietyzm. Życie społeczne owadów. Społeczeństwa ludzkie.

Strona przedmiotu
3700-AZ-FAK-LD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dyskusji stanowić będą przykłady publikowanej w XXI w. polskiej i obcej twórczości dla młodych czytelniczek i czytelników, które ukazują zjawiska znaczące z perspektywy animal studies. Twórczynie i twórcy literatury dziecięcej od jej zarania wykorzystują zwierzęta jako nośniki znaczeń symbolicznych lub mało ważny element świata przedstawionego, jednak w ostatnich dekadach zauważyć można zwrot ku zwierzętom i podejmowanie tematów związanych z ich dobrostanem, etycznym traktowaniem czy wymieraniem gatunków. Prowadzone dyskusje poświęcone będą rozwiązaniom artystycznym w warstwie werbalnej i wizualnej, a analiza wybranych publikacji pozwoli na ukazanie współczesnej książki dla dzieci jako nośnika treści ważnych z perspektywy animal studies.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-13-OZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu przedstawiona zostanie: 1) historia ogrodów zoologicznych ze szczególnym uwzględnieniem historii warszawskiego zoo, 2) najważniejsze zmiany, które dokonały się w organizacji i postrzeganiu ogrodów zoologicznych w Polsce i na świecie, 3) współczesne ogrody zoologiczne, ich cele, polityka, strategie rozwoju i problemy, 4) Krytyka ogrodów zoologicznych, 5) Etyczne dylematy związane z ogrodami zoologicznymi.

Zajęcia odbędą się częściowo na terenie Ogrodu Zoologicznego.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-6-PAKU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie omówieniu miejsca człowieka w ożywionym świecie i próbie znalezienia najważniejszych podobieństw i różnic między człowiekiem a innymi zwierzętami oraz podobieństwom i różnicom kulturowym istniejącym w obrębie naszego gatunku. Przewidziana jest również część historyczna, w której pokażemy, jak naukowcy postrzegali nasze miejsce w świecie ożywionym, jak się zmieniało w czasie i dlaczego. Omówione zostaną również najważniejsze współczesne stanowiska w badaniach zróżnicowania kulturowego gatunku ludzkiego oraz współczesne koncepcje dotyczące naszej ewolucji, podkreślająca zarówno wiedzę, co do której mamy już pewien konsensus, jak i koncepcje bardziej kontrowersyjne.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-9-PGOB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstaw współczesnej genetyki z naciskiem na zagadnienia istotne dla genetyki zwierząt.

Strona przedmiotu
3700-AZ-FAK-ST
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia niniejsze mają na celu zapoznanie studentów z pięknem i użytecznością statystyki w ramach każdej dziedziny wiedzy o skomplikowanym świecie. Zajęcia szczególnie polecam osobom mającym złe doświadczenie z tzw. matematyką szkolną, rachunkami itp. Chciałbym im pokazać, że zarówno prawdziwa matematyka, w ogólności jak i statystyka, w szczególności to nie zbiór równań do wbijania do głowy, nie tabliczka mnożenia, lecz cudowny (bo ścisły i spójny) język opisu – niezbędny do naukowego opisu świata – zwłaszcza w jego najciekawszej złożonej formie.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-11-POZ
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z problemami ochrony i dobrostanu zwierząt, możliwości egzekwowania prawa, wskazówki dotyczące interweniowania w sytuacjach niewłaściwego traktowania zwierząt, najważniejsze zmiany, które dokonały się w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie w kwestii prawnej ochrony zwierząt, perspektywy zmiany prawa na korzyść zwierząt.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-11-PP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady pogrupowane są w czterech głównych kategoriach tematycznych: klasyczna etologia zwierząt, część systematyczna (porównawcza), współczesna psychologia ewolucyjna oraz główne problemy adaptacyjne człowieka. Celem wykładów jest dostarczenie podstaw wiedzy z zakresu pogranicza psychologii i ewolucjonizmu oraz wyposażenie studentów w zdolność krytycznej analizy propozycji teoretycznych.

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-11-SOC-BL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-13-WBA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej z podstawami warsztatu naukowego antropozoologa w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zoopsychologii i humanistycznych, z uwzględnieniem badań historycznych, historyczno-artystycznych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Podczas zajęć zostanie także omówiona etyka i rzetelność pracy naukowej.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-10-WA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium koncentruje się na analizie retoryki debaty na temat wprowadzenia nowej epoki geologicznej – antropocenu (epoki człowieka). Dlaczego zmiana klimatyczna określana jest jako największe wyzwanie egzystencjalne i polityczne XXI stulecia? Jakie są konsekwencje utraty bioróżnorodności i środowiskowego kryzysu planetarnego, z którym mamy do czynienia? Czy rzeczywiście tkwimy w marazmie? Co interesującego dokonuje się we współczesnych naukach przyrodniczych, takich jak klimatologia, geologia i nauka o systemie Ziemi? Konwersatorium jest filozoficznym wprowadzeniem do fascynującej problematyki jednej z najważniejszych debat XXI stulecia

Strona przedmiotu
3700-AZ-L3-14-WD
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami dydaktyki nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych na poziomie szkolnym i akademickim. Podczas zajęć będą dyskutowane możliwości i metody wprowadzania elementów antropozoologii do szkół oraz możliwości rozwoju antropozoologii na uczelniach wyższych. Zajęcia obejmą prezentację ośrodków akademickich na świecie, w których rozwijają się animal studies i anthrozoology oraz czasopism naukowych poświęconych tej problematyce. Studenci odbędą także spotkania z uczniami szkół i poprowadzą dla nich zajęcia na wybrane tematy.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L1-13-WKDC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omówione zostają wybrane najważniejsze zagadnienia z dziejów cywilizacji dotyczące zwierząt i relacji między ludźmi a zwierzętami. Studenci zapoznają się z badaniami historycznymi uwzględniającymi zwierzęta i metodami pisania historii zwierząt. Omówione zostają podstawowe sposoby wykorzystywania zwierząt przez ludzi na różnych etapach rozwoju cywilizacji od czasów prehistorycznych po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania zwierząt w rolnictwie i przemyśle spożywczym.

Strona przedmiotu
3700-AZm-L2-12-WZTW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot podejmuje tematykę dotyczącą wykorzystania zwierząt w szeroko rozumianej praktyce terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Omawia rodzaje i funkcje jakie mogą pełnić tego rodzaju działania oraz kwestie dotyczące granic ich stosowania. Tematyka osadzona jest w szerszym kontekście tzw. human-animal interactions, obejmuje zarówno historię działań związanych z wykorzystaniem zwierząt w czynnościach "około terapeutycznych", rolę zwierząt, jak i problematykę dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do tych celów. Omówione zostaną sposoby wykorzystania gatunków najczęściej używanych do celów terapeutycznych.

Strona przedmiotu
3700-AZ-ZLSW-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie się symbolami, motywami, kontekstami i tradycjami literatury średniowiecza i wczesnej nowożytności w literaturze poruszającej tematykę animalistyczną. Zajęcia pozwolą zapoznać się z zagadnieniem ciągłości i przemiany motywów zwierzęcych pomiędzy starożytnością i średniowieczem oraz średniowieczem i początkami nowożytności.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)