Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia dla studentów studiów II stopnia artes liberales 3700-22L-II-AL

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
3700-AL-CL-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie wizyty studyjnej Profesora w Warszawie rozmawialiśmy, m. in. o jego najnowszym projekcie, który dotyczy refleksji nad pojęciem współudziału (współdziałania w zbrodni/złu), które jest różnie rozumiane i podlega różnym ocenom moralnym w odmiennych kręgach kulturowych. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że przyczyn zła należy szukać w sposobie myślenia kształtowanym przez teksty kultury, otartej zgodzie lub cichym przyzwoleniu na zbrodniczą ideologię. Punktem wyjścia do tej refleksji uczynimy tragedię Szekspirowską, ale nie ograniczymy się do analizy tekstów epok dawnych. Dokładną listę podam po konsultacjach z profesorem Gilliesem. Kurs w jęz. ang.

Strona przedmiotu
3700-AL-AP-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The notion of place is fundamental to Heidegger’s philosophy and facilitates a critical inquiry into our Being in the world by thinking together Being, place, and time. As attuned to place, we can live our hermeneutic existence in radical responsivity to Being.

Strona przedmiotu
3700-AL-CBHS-QPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The class will explore the evidence for culture in non-human animals, and investigate the characteristics of species which encourage the development of social learning and traditions.

Strona przedmiotu
3700-AL-CG-QPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów nie specjalizujących się w dziedzinie nauk biologicznych ze współczesną wiedzą na temat biologii i genetyki człowieka. Podkreślana jest też kwestia zastosowania racjonalnej metody naukowej do problemów biologii człowieka, na tle często dyskutowanych i budzących kontrowersje zagadnień.

Strona przedmiotu
3700-AL-CKME-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest lektura esejów Leszka Kołakowskiego z lat 50., 60. i 70., skupiając się przede wszystkim na okresie rewizjonizmu marksistowskiego przed i po 1956, jak i na próbach budowania oryginalnej postawy etycznej inspirowanej tradycją lewicową. Dyskusja seminaryjna będzie miała na celu wspólne odczytanie przez grupę najważniejszych argumentów i założeń autora, jak i próbę odniesienia przedstawianych przez niego tez do wyzwań współczesnego świata.

Strona przedmiotu
3700-AL-CW-QHU-QMW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium będą próby odpowiedzi na pytania: jak opisać? jak opowiedzieć? jak patrzeć? Teoretyczne zaplecze zajęć stanowić będą proponowane w ramach „studiów wizualnych” analizy procesów widzenia jako elementarnej zdolności poznawczej. Punktem wyjścia zajęć będą konkretne ćwiczenia, których dopełnieniem będą teksty z zakresu literatury i studiów wizualnych.

Strona przedmiotu
3700-AL-DDK-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone rekonstrukcji i interpretacji filozoficznego znaczenia dialogu w myśli europejskiej. Wydobędziemy najbardziej inspirujące wątki, począwszy od koncepcji hermeneutycznych i komunikacyjnych (Gadamer, Habermas), zakotwiczonych w greckim antyku (Heraklit, Sokrates, Platon), poprzez dialog inspirowany judaizmem i egzystencjalizmem w filozofii Rosenzweiga i Bubera, a także poprzedników i inspiratorów filozofii dialogu: Feuerbacha, Cohena, po koncepcję więzi międzyludzkiej Levinasa.

Pojęcie dyskursu naświetlimy jako współczesną postać rozmowy, która ma walor upodmiotawiania człowieka jako jednostki i jednocześnie sytuuje tego człowieka społecznie oraz politycznie.

Strona przedmiotu
3700-AL-FR-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course attempts to discuss the reader’s affective experience involved in reading a literary text. Selected works of English and related literature will be discussed to exemplify the ways in which literature can variously affect the reader. Themes discussed throughout the course: reader response theory, literary affect, illness and disability life writing, reading for dealing with trauma and grief, comfort reading, bibliotherapy.

Strona przedmiotu
3700-AL-GCA-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course deals with the role of violence in American society. We study the cultural and historical context of violence known as “gun culture” and move to the study of various types of violence in American society: political assassinations, riots and street protests, school shootings, militia movement, and terrorism. We will also look at the way access to guns is regulated in American law and how interest groups approach the problem of guns in electoral politics (NRA).

Strona przedmiotu
3700-AL-JTNK-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas seminarium chciałbym zastanowić się nad wizją świata nowoczesnego, która da się wyprowadzić z filmów (stale nie dość docenionego) francuskiego reżysera (rosyjskiego pochodzenia) Jacquesa Tatiego. Twierdzę, że jego filmy opowiadają o komedii świata nowoczesnego.

Strona przedmiotu
3700-AL-JN-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia rozważania siedemnastowiecznych angielskich filozofów i poetów na temat źródeł, funkcji i kondycji języka oraz potrzeby jego gruntownej reformy, która najwyraźniej manifestuje się w utopijnych projektach języka uniwersalnego Miał być remedium na pomieszanie języków i niedoskonałość ludzkiej mowy. Podjęty zostaje również temat poszukiwania idealnego języka poezji (zwłaszcza poezji świętej), zdolnego do od-tworzenia upadłego świata i wznoszącego się ponad ruiny znaczeń.

Strona przedmiotu
3700-AL-MC-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course assumes a basic willingness to do a bit of mathematics with pleasure. You should understand the concept of proof and be prepared to apply it in case of relatively simple examples. For instance, if you can prove the Pythagorean theorem, or at least understand 1-2 proofs of it you’re probably all set. Serious mathematicians are welcome to take the course, but they should be prepared to talk to students who are not so prepared.

Strona przedmiotu
3700-AL-MSE-QPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course will introduce key issues relating to the study of music, sound and the environment. To do this, it will draw on anthropology, zoomusicology, ethnomusicology, and the environmental humanities and post-humanities more generally. It will, overall, take a social approach which focuses on the ways that music is embedded in human and more-than-human life.

Strona przedmiotu
3700-AL-NSP-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi tradycjami myślenia o polityce – agonalną, z dominującym znaczeniem walki; demokratyczną, opartą na pluralizmie i debacie publicznej za pomocą racjonalnych argumentów; oraz biblijną, ujętą w księgach Samuela.

Strona przedmiotu
3700-AL-RPSO-QSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią wykładu będzie refleksja nad klasycznym ujęciem praworządności jako zasadą i praktyką przeciwdziałającą arbitralności władzy politycznej. Szczegółowej analizie zostanie poddane dzieło L.L. Fullera: „Moralność prawa”. Zadamy pytania o to, komu służą rządy prawa, kto się ich wystrzega, dlaczego są splecione z ustrojem demokratycznym i zasadą społeczeństwa obywatelskiego. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby prawo było dobre i dlaczego obywatel powinien być świadomym współtwórcą i adresatem takiego porządku prawnego. Dwutomowa praca K. Poppera „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” posłuży nam do formułowania komentarzy wobec problemu podporządkowania polityki prawu oraz odwrotnie podporządkowania prawa polityce. Podkreślimy znaczenie otwartości i racjonalności jednostki jako obywatela dla realnego funkcjonowania państwa prawnego.

Strona przedmiotu
3700-AL-SF-QPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The Science in Fiction 1890s-1990s seminar is dedicated to students interested in science fiction, as well as in the relationship between

science and literature. Short stories by British and American writers inspired by new discoveries (e.g. H.G. Wells, Frederik Pohl, Connie

Willis, George Alec Effinger) are discussed in the context of scientific concepts (e.g. natural selection, survival of the fittest, adaptation, human evolution tree, 'out-of-Africa' migration, sociobiology, kin selection, adaptative behaviour , the Fermi's paradox, the nuclear winter, neutrinos, strange matter, the Higgs boson, the black hole, multiverse, parallel universes, Entropy, the laws of thermodynamics, homeostasis, energy-matter).

Strona przedmiotu
3700-AL-SEMBAD-I
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium badawcze - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium badawcze przeznaczone jest dla studentów studiów II stopnia, zainteresowanych opracowaniem i realizacją autorskiego projektu badawczego. W czasie realizacji projektu student będzie współpracował z indywidualnym opiekunem naukowym wskazanym przez koordynatora przedmiotu. Seminarium badawcze rekomendowane jest w szczególności studentom, którzy planują dalszą pracę naukową i badawczą, np. podczas studiów doktoranckich.

Seminarium grupowe (zajęcia wspólne) -15 godzin

Indywidualna praca z opiekunem naukowym - 10 godzin

Sympozjum (konferencja naukowa) - 5 godzin

Strona przedmiotu
3700-AL-SF-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na czym polega sojusz pomiędzy współczesnym feminizmem a filozofią Spinozy? W jaki sposób wykorzystuje się go do postulowania zmian społecznych? Czy język Etyki może stać się łącznikiem między humanistyką a neurobiologią? Czy da się go uruchomić do problematyzowania ekologii i wyzwań antropocenu? Spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na powyższe pytania sięgając do najnowszych tekstów feministycznych i rozmawiając o współczesnych rewizjach Spinozjańskiej Etyki.

Tekst Etyki będzie stanowił stały punkt odniesienia dla naszych dyskusji, odmienne jednak będą strategie rozgrywania filozofii Spinozy i wplatania jej w przeróżne filozoficzne alianse. Zajmiemy się więc zarówno francuskim, jak i żydowskim Spinozą; Spinozą neurobiologicznym i ekologicznym. Podczas naszych spotkań będziemy dyskutować przede wszystkim o tym, w jaki sposób krytyczny potencjał filozofii Spinozy pozwala pomyśleć rzeczy na nowo.

Strona przedmiotu
3700-AL-TD-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przygotowanie spektaklu teatralnego. Prowadzący na początku semestru wybierze zagadnienie do opracowania teatralnego. Spektakl nie będzie oparty na aktorstwie, tylko prezentacji różnych aspektów sprawy w formie wykładów, multimediów czy analiz. Spektakl będzie składał się z elementów wykładu, projekcji, słuchowiska, prezentacji czy performance’u. Opracujemy nowatorską formę wypowiedzi teatralnej, bez aktorów, składającą się artystycznych oraz akademickich wypowiedziach ludzi myślących. Spektakl ma być tak samo piękny, porywający, wzruszający i mądry jak spektakl tradycyjny. Zajęcia są więc zajęciami teoretyczno-praktycznymi. Będziemy się zajmować treścią, formą, emisją, promocją, komunikacją, światłem, muzyką i wszystkimi innymi elementami spektaklu, z wyjątkiem aktorstwa. Spektakl odbędzie się w sali wykładowej. Scenariusz spektaklu może stać się w przyszłości elementem profesjonalnego spektaklu poza uniwersytetem, lecz nie będzie to częścią przedmiotu.

Strona przedmiotu
3700-AL-WZ-QHU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium dotyczyć będzie pokazywania i przedstawiania zwierząt w różnego rodzaju muzeach i instytucjach kultury. Chcemy poddać refleksji zróżnicowane formy obecności zwierząt na wystawach, analizując strategie kuratorskie i artystyczne, skutkujące odmiennymi sposobami (re)prezentowania zwierząt. Interesuje nas, jak wybrane prace artystów, a także narracje wystaw sytuują widzów wobec zwierząt nie-ludzkich, jak ukazują relacje między ludźmi i innymi zwierzętami, a także czy i jak wprowadzają widzów w dyskurs „animal studies”.

Strona przedmiotu
3700-AL-ZOO-QPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy z dziedziny zoosemiotyki jako nauki o sygnałach w świecie zwierząt analizowanych z perspektywy etologii i semiotyki oraz wprowadzenie do interdyscyplinarnych badań zoosemiotycznych prowadzonych w Polsce i na świecie. Konwersatorium jest adresowane do studentów, którzy chętnie podejmują wyzwania intelektualne z pogranicza humanistyki i science, interesują się światem zwierzęcym, ale jednocześnie nie unikają porównań komunikacji zwierząt z językiem ludzkim w poszukiwaniu różnic i cech wspólnych.

Zoosemiotyka wiąże się z semiotyką, językoznawstwem, etologią, teorią informacji i teorią komunikacji, socjobiologią oraz studiami nad inteligencją zwierząt.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)