Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Filozofia. Rejestracja na seminaria, 2023L 3800-2023L-S

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
3800-AMU23-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie wybranych zagadnień metafizycznych związanych z pojęciem uprawdziwiania.

Strona przedmiotu
3800-EZP23-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Refleksja etyczna nad relacją między człowiekiem a zwierzętami pozaludzkimi sięga początków filozofii. Przez wieki rozważania te sytuowały się jednak na jej odległych peryferiach. Dziś etyka zwierząt (animal ethics) obejmuje całe spektrum zagadnień, a sam termin rozumiany jest szeroko, wykraczając poza dział etyki skupiony na badaniu relacji człowiek−inne zwierzęta.

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej oraz narzędzi pojęciowych i metodologicznych niezbędnych do rozumienia i krytycznego analizowania zagadnień z obszaru etyki zwierząt. Drugim celem jest rozwijanie zdolności analitycznych i argumentacyjnych niezbędnych do rozwiązywania problemów etycznych wiążących się z relacją między człowiekiem a zwierzętami pozaludzkimi.

Strona przedmiotu
3800-FT23-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są pomyślane jako kolejna edycja zajęć seminaryjno-warsztatowych przeznaczonych dla studentów Wydziału Filozofii UW, Akademii Teatralnej i Akademii Sztuk Pięknych. Z jednej strony mają one stworzyć platformę współpracy pozwalającej wykroczyć zarówno poza akademicką teorię, jak i praktykę artystyczną, z drugiej strony mają one sprzyjać zbliżeniu różnych środowisk. Z tego względu zajęcia będą łączyły rozmaite formy pracy: wygłaszanie referatów, przygotowanie prezentacji wizualnych, występy aktorskie, dyskusje.

Strona przedmiotu
3800-HPP23-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone filozoficznym teoriom humoru. W historycznych ujęciach wyróżnia się zazwyczaj trzy główne podejścia: teorię wyższości, teorię ulgi oraz teorię niespójności. Można powiedzieć, że humor oscyluje między przemocą (symboliczną, fizyczną) a pojednaniem, w którym dochodzi do akceptacji rozmaitych sprzeczności. Humor potraktujemy jako specyficzny rodzaj doświadczenia antropologicznego, w którym zawarta jest (nie zawsze uświadomiona) wiedza człowieka o sobie samym. Podczas omawiania różnych ujęć humoru, zwrócimy szczególną uwagę na te, które, odnosząc się do takiej wiedzy, starają się uczynić zeń strategię emancypacyjną. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy humor umożliwia wyrwanie rozumu „spod obcego kierownictwa”?

Strona przedmiotu
3800-IPMS23-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This seminar will discuss the metaphysical problems related to the concepts of individuals, properties and relations. The main focus will be on the distinction between individuality and generality. We will also discuss the distinction between qualitative (pure) and non-qualitative (impure) properties and the role and metaphysical meaning of symmetries in science. Particular attention will be paid to the modal aspect of these issues, in particular a debate between haecceitism and anti-haecceitism and its consequences for the ontology of physical theories, such as quantum mechanics and the general theory of relativity. The seminar will be based on the most recent philosophical literature.

Strona przedmiotu
3800-KR23-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Status rysunku w historii sztuki, filozofii i praktyce artystycznej jest złożony i ambiwalentny. Żywe są nadal dyskusje na temat jego definicji i usytuowania w kulturowym kontekście. Przyjrzymy się różnym praktykom artystycznym wykorzystującym rysunek, poddamy je analizie z perspektywy historii sztuki wydobywając filozoficzne aspekty teorii i praktyki rysunku. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie również materialny kontekst związany z warsztatem rysownika, w zakresie w jakim rzutuje on na istotne teoretyczne rozstrzygnięcia. Przyjrzymy się procesowi autonomizacji rysunku w sztuce renesansowej, usytuowaniu rysunku w hierarchii sztuk oraz jego statusowi narzędzia kształcenia artystów. Poddamy analizie kategorie: szkicu, studium, projektu, dzieła autonomicznego, konturu, diagramu, autorstwa, gestu. Przedmiotem zainteresowania będą równie rubieże rysunku: rysunek kaligraficzny i mikrograficzny. Część zajęć z wykorzystaniem oryginalnych dzieł sztuki w Gabinecie Rycin BUW.

Strona przedmiotu
3800-OW23-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest poddanie analizie nowoczesnych teorii wojny. Kontekstem seminarium jest tocząca się za wschodnią granicą Polski wojna, ale także inne konflikty, które mają miejsce w różnych częściach świata. Podstawowym założeniem przyświecającym zajęciom jest przekonanie, że zarówno praktyki wojenne, jak i kontekst geopolityczny, ulegają takim przekształceniom, że wymagają one przemyślenia zastanych teorii wojny. Na seminarium zatem będziemy dokonywali analizy krytycznej wybranych teori wojny wziąwszy pod uwagę przykłady współczesnych praktyk wojennych, przy uwzględnieniu szerszego kontekstu geopolitycznego. Naszym zamiarem jest również próba wypracowania narzędzi konceptualnych służących analizie współczesnej wojny.

Strona przedmiotu
3800-OSLW223-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie wybranych zagadnień metafizycznych podejmowanych przez myślicieli Szkoły Lwowsko – Warszawskiej (SLW).

Strona przedmiotu
3800-PB23-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar explores ethics of pediatric medicine and research. Its primary goal is to provide students with conceptual, theoretical, and methodological tools necessary to understand and analyze problems of pediatric bioethics. Secondarily, it is designed to help students develop analytical and argumentative skills necessary for identifying, examining and resolving ethical dilemmas brought about by the advances in pediatric medicine and research on pediatric population.

Strona przedmiotu
3800-PEZ23-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest skierowane do studentów zapoznanych z perspektywą współczesnej analitycznej filozofii języka i umysłu a jednocześnie zainteresowanych psychoterapią jako zjawiskiem, w którym zbiegają się filozoficzne zagadnienia samopoznania, komunikacji, reprezentacji i relacji. Podczas zajęć będziemy zastanawiać się między innymi nad tym, w jaki sposób elementy wspólne dla większości oddziaływań terapeutycznych: nawiązanie i rozwój relacji terapeutycznej, wysłuchanie, zrozumienie i empatyczne odzwierciedlanie pacjenta przez terapeutę, a także przeżywanie, wyrażanie i nazywanie przez pacjenta jego stanów psychicznych, mogą (przynajmniej niekiedy) przyczyniać się do korzystnej zmiany, która w zamierzeniu ma mieć trwały charakter i wykraczać poza ramy kontekstu terapeutycznego.

Strona przedmiotu
3800-PSW23-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone następującym zagadnieniom: problem demarkacji wiedzy i niewiedzy, odróżnienie wiedzy od wiedzy naukowej, odróżnienie wiedzy (w tym wiedzy naukowej) od pseudowiedzy, pseudowiedza z perspektywy psychologicznej.

Strona przedmiotu
3800-SAP223-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Semantics and pragmatics” is a series of seminars which are devoted to the analysis of various texts dealing with the debate between contextualism, relativism and semantic minimalism (very roughly: to the role of context in determining the content of expressions). So far we have discussed: epistemic contextualism, contextual theories of vagueness, implicatures, what is said, assertion, local pragmatic effects and Perry’s semantics, polysemy, ambiguity and context-sensitivity.

Strona przedmiotu
3800-WFD23-S
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium będzie krytyczna analiza wybranych tekstów z zakresu współczesnej analitycznej filozofii działania dotyczących zagadnienia słabości/siły woli oraz natury sprawczej samokontroli. Punktem wyjścia naszych rozważań będzie koncepcja Richarda Holtona (2009), według którego podstawowym przejawem słabości woli nie jest akrazja, czyli dobrowolne działanie sprawcy wbrew najlepszemu sądowi, lecz nieracjonalne porzucenie powziętej uprzednio intencji. W trakcie seminarium zastanowimy się, w jakich sytuacjach modyfikacja intencji uchodzić może za (nie)racjonalną, omówimy różne sposoby konceptualizacji pokusy (ujmowanej jako inklinacja do porzucenia powziętego uprzednio zamiaru) oraz przyjrzymy się argumentacji na rzecz racjonalności jej przezwyciężania (i – konsekwentnie – natury siły woli). Przedmiotem analizy uczynimy również wybrane koncepcje działań nałogowych i kompulsywnych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)