Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia Bloku Chemicznego do wyboru - MSOŚ, I stopień, I rok, 2 semestr 4030-2022L-BLCHE

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
4030-CHOG-CW-B
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem pracowni jest zapoznanie studentów z zagadnieniami chemii ogólnej i analitycznej jakościowej i ilościowej. Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności prowadzenia eksperymentów chemicznych, obserwowanie zjawisk zachodzących z wyciąganiem wniosków.

Strona przedmiotu
4030-CHOR-CW-B
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny rozszerzony w stosunku do tematyki ćwiczeń z preparatyki chemicznej cz. A: prowadzenie syntez związków organicznych wymagających kontroli temperatury reakcji (chłodzenie, ogrzewanie, dozowanie reagentów), działań mających na celu przesuwanie stanu równowagi reakcji w pożądanym kierunku (np. destylacja azeotropowa) oraz trudniejszych technik oczyszczania produktów reakcji. Otrzymywanie pochodnych kwasów karboksylowych: estrów i amidów, produktów reakcji podstawienia elektrofilowego w związkach aromatycznych, substytucja nukleofilowa (otrzymywanie halogenopochodnych z alkoholi) oraz rekcji przebiegających z udziałem karboanionów.

Strona przedmiotu
4030-CHOG-PSEM
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium zaznajamia studentów z zagadnieniami chemii ogólnej oraz analitycznej. Omówione zostaną reakcje przebiegające w roztworach wodnych, stan równowagi kwasowo-zasadowej oraz redoks, reguła przekory i roztwory buforowe. Omówione zostanie wykorzystanie różnych typów reakcji chemicznych w analizie jakościowej i ilościowej oraz obliczanie stężeń, pH oraz rozpuszczalności.

Strona przedmiotu
4030-CHORG-PSEM
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć proseminaryjnych na specjalnie dobranych przykładach omawia się najważniejsze zagadnienia wykładane podczas kursu Chemia Organiczna – wykłady, ze specjalnym naciskiem położonym na powiązanie specyficznych właściwości i reaktywności związków organicznych z ich strukturą a także na wyjaśnienie przebiegu podstawowych reakcji z ich mechanizmem. Omawiane są następujące klasy związków organicznych: węglowodory i halogenopochodne oraz związki z grupami funkcyjnymi zawierającymi atom(y) tlenu i azotu.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)