Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Prawa i Administracji - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
2200-PRSM25 Blok: Aksjologia prawa Lista przedmiotów
2200-PRSIK02 Blok: Archiwum X Lista przedmiotów
2200-PRSIK08 Blok: CSI: Warsaw Lista przedmiotów
2200-PRSM16 Blok: Część ogólna prawa cywilnego w praktyce orzeczniczej Lista przedmiotów
2200-PRSIC02 Blok: Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej Lista przedmiotów
2200-PRSIM02 Blok: Człowiek w prawie międzynarodowym Lista przedmiotów
2200-PRSM41 Blok: Człowiek we wspólnocie politycznej Lista przedmiotów
2200-PRSM35 Blok: Ekorozwój - prawne aspekty zrównoważonego rozwoju Lista przedmiotów
2200-PRSM06 Blok: European Union Internal Market Lista przedmiotów
2200-PRSM20 Blok: Europejska kultura prawna a tradycje myśli społecznej Lista przedmiotów
2200-PRSM45 Blok: Europejskie prawo prywatne międzynarodowe Lista przedmiotów
2200-PRSM47 Blok: Interdyscyplinarne prawo medyczne i farmaceutyczne. Perspektywa lekarzy i pacjentów Lista przedmiotów
2200-PRSM22 Blok: Inwestycje zagraniczne w Polsce Lista przedmiotów
2200-PRSM03 Blok: Jak nie dać się złapać za rękę - zagadnienia kontroli i nadzoru Lista przedmiotów
2200-PRSM05 Blok: Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji Lista przedmiotów
2200-PRSIN05 Blok: Konstytucjonalizm demokratycznego państwa Lista przedmiotów
2200-PRSM42 Blok: Konstytucyjny ustrój gospodarczy Lista przedmiotów
2200-PRSM02 Blok: Konsument, obywatel i przedsiębiorca w cyfrowym świecie Lista przedmiotów
2200-PRSIK01 Blok: Kryminalistyka i psychologia sądowa w postepowaniu karnym Lista przedmiotów
2200-PRSIK07 Blok: Kryminologia basics Lista przedmiotów
2200-PRSIH04 Blok: Legal Traditions & Globalisation Lista przedmiotów
2200-PRSIC06 Blok: Międzynarodowe aspekty rozwiązywania sporów Lista przedmiotów
2200-PRSM44 Blok: Międzynarodowe prawo handlowe Lista przedmiotów
2200-PRSIM03 Blok: Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i morza Lista przedmiotów
2200-PRSM13 Blok: Nauka o państwie Lista przedmiotów
2200-PRSM07 Blok: Nauka prawa w Warszawie w warunkach globalizacji Lista przedmiotów
2200-PRSM17 Blok: Negocjacje i inne ADR jako narzędzia komunikacji i praktyki prawniczej Lista przedmiotów
2200-PRSIA01 Blok: Nowoczesny (elastyczny) stosunek pracy Lista przedmiotów
2200-PRSM33 Blok: Ochrona środowiska - uwarunkowania prawne Lista przedmiotów
2200-PRSM15 Blok: Odpowiedzialność odszkodowawcza i jej ubezpieczenie Lista przedmiotów
2200-PRSIA02 Blok: Ogólne prawo podatkowe Lista przedmiotów
2200-PRSM14 Blok: Podatki i składki z tytułu zatrudnienia Lista przedmiotów
2200-PRSM04 Blok: Podstawowe problemy odpowiedzialności karnej Lista przedmiotów
2200-PRSIK06 Blok: Podstawy odpowiedzialn. karnej za przestępstwa gosp., przeciwko mieniu i własn. intelektualnej Lista przedmiotów
2200-PRSM18 Blok: Polubowne metody rozwiązywania sporów prawnych - teoria, praktyka, prawo Lista przedmiotów
2200-PRSIK03 Blok: Postęp. w sprawach karnych gospodarczych, kasacja, środki przymusu i zasady procesu karnego Lista przedmiotów
2200-PRSIN01 Blok: Praktyczny wymiar tworzenia i stosowania prawa Lista przedmiotów
2200-PRSM46 Blok: Prawa człowieka w praktyce prawnika Lista przedmiotów
2200-PRSM34 Blok: Prawne aspekty rynku nieruchomości Lista przedmiotów
2200-PRSIM01 Blok: Prawnik w relacjach międzynarodowych Lista przedmiotów
2200-PRSM30 Blok: Prawo antydyskryminacyjne Lista przedmiotów
2200-PRSM39 Blok: Prawo bankowe i usługi płatnicze Lista przedmiotów
2200-PRSM48 Blok: Prawo cywilne w polskiej tradycji prawnej Lista przedmiotów
2200-PRSM28 Blok: Prawo i praktyka w działalności gospodarczej Lista przedmiotów
2200-PRSM24 Blok: Prawo kontraktów publicznych Lista przedmiotów
2200-PRSM21 Blok: Prawo korporacyjne i rynek kapitałowy Lista przedmiotów
2200-PRSM32 Blok: Prawo kultury i sztuki Lista przedmiotów
2200-PRSM31 Blok: Prawo medyczne Lista przedmiotów
2200-PRSIC01 Blok: Prawo mieszkaniowe i korporacyjne Lista przedmiotów
2200-PRSM11 Blok: Prawo migracyjne Lista przedmiotów
2200-PRSM37 Blok: Prawo ochrony konkurencji Lista przedmiotów
2200-PRSIC03 Blok: Prawo rodzinne i opiekuńcze w praktyce orzeczniczej Lista przedmiotów
2200-PRSM29 Blok: Prawo rynku kapitałowego Lista przedmiotów
2200-PRSM01 Blok: Prawo umów Lista przedmiotów
2200-PRSIH01 Blok: Prawo w przemianach społecznych i kulturze Lista przedmiotów
2200-PRSIC07 Blok: Prawo własności intelektualnej i dóbr niematerialnych Lista przedmiotów
2200-PRSM40 Blok: Prawo wobec nowych technologii Lista przedmiotów
2200-PRSM23 Blok: Prawo wobec religii Lista przedmiotów
2200-PRSM19 Blok: Prawo zatrudnienia Lista przedmiotów
2200-PRSM36 Blok: Proces inwestycyjno - budowlany Lista przedmiotów
2200-PRSIK05 Blok: Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom - różnorodność podstaw i procedur Lista przedmiotów
2200-PRSM27 Blok: Przedsiębiorca w dziedzinach wyspecjalizowanych Lista przedmiotów
2200-PRSM10 Blok: Publiczna gospodarka finansowa Lista przedmiotów
2200-PRSM43 Blok: Regulacja wybranych rynków w prawie europejskim i krajowym Lista przedmiotów
2200-PRSIC05 Blok: Sądowa ochrona praw prywatnych Lista przedmiotów
2200-PRSIN03 Blok: Sądownictwo i zawody prawnicze w demokracji konstytucyjnej Lista przedmiotów
2200-PRSIN04 Blok: Stosowanie prawa i interpretacja prawnicza Lista przedmiotów
2200-PRSIA03 Blok: Szczegółowe prawo podatkowe Lista przedmiotów
2200-PRSM09 Blok: Szkoła prawa energetycznego Lista przedmiotów
2200-PRSIN02 Blok: Teoria i praktyka legislacji Lista przedmiotów
2200-PRSIH03 Blok: U źródeł europejskiej kultury prawnej Lista przedmiotów
2200-PRSM38 Blok: Ubezpieczenia gospodarcze Lista przedmiotów
2200-PRSIC08 Blok: Umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim Lista przedmiotów
2200-PRSIH02 Blok: Ustroje współczesnych państw świata Lista przedmiotów
2200-PRSIK04 Blok: Warsztaty procesowo-kryminalistyczne Lista przedmiotów
2200-PRSM26 Blok: Wolność i równość jako podstawowe determinanty europejskiej kultury prawnej Lista przedmiotów
2200-PRSM08 Blok: Wprowadz. do komparatystyki prawniczej - studium wybranych pozaeurop. syst. prawnych Lista przedmiotów
2200-PRSIC04 Blok: Zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń, upadłość i restrukturyzacja Lista przedmiotów
2200-PRSM12 Blok: Zarządzanie aglomeracjami i metropoliami Lista przedmiotów
2200-PR2D Ćwiczenia do wyboru dla II roku studiów prawniczych Lista przedmiotów
2200-ERASM Erasmus+ Lista przedmiotów
2200-PRCK Fakultatywne ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych dla studiów prawniczych (nowy program) Lista przedmiotów
2200-9HA Humanitarian Action Lista przedmiotów
2200-A1I Inne przedmioty dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) Lista przedmiotów
2200-PRI Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program) Lista przedmiotów
2200-ENG Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim Lista przedmiotów
2200-PREXT Inne przedmioty nieobowiązkowe Lista przedmiotów
2200-A1PI Przedmioty dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) I rok Lista przedmiotów
2200-A1PII Przedmioty dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) II rok Lista przedmiotów
2200-A1PIII Przedmioty dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) III rok Lista przedmiotów
2200-ZUAD4BFP Przedmioty grupy B specjalizacji Finase publiczne i administracja skarbowa Lista przedmiotów
2200-ZUAD4BIE Przedmioty grupy B specjalizacji Integracja Europejska Lista przedmiotów
2200-ZUAD4BAS Przedmioty grupy B specjalizacjii Administracja służb ochrony porządku publicznego Lista przedmiotów
2200-ZUAD4C Przedmioty grupy C studia magisterskie uzupełniające ZU-AD Lista przedmiotów
2200-A1K Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) Lista przedmiotów
2200-A2K Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program) Lista przedmiotów
2200-PRK Przedmioty kierunkowe dla studiów prawniczych (nowy program) Lista przedmiotów
2200-PR1O Przedmioty kursowe obowiązkowe dla I roku studiów prawniczych Lista przedmiotów
2200-PR3O Przedmioty kursowe obowiązkowe dla III roku studiów prawniczych Lista przedmiotów
2200-PR5O Przedmioty kursowe obowiązkowe dla V roku studiów prawniczych Lista przedmiotów
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)