Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Prawa i Administracji - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?

przeszukaj podjednostkę aktualnej jednostki (lub zupełnie inną jednostkę)

pokaż listę przedmiotów oferowanych przez tę jednostkę

Zawartość tej tabeli można wyeksportować
Opcje
2200-PRP2 Przedmioty podstawowe dla II roku studiów prawniczych (nowy program) Lista przedmiotów
2200-PRS Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program) Lista przedmiotów
2200-PRSIA01 Blok: Nowoczesny (elastyczny) stosunek pracy Lista przedmiotów
2200-PRSIA02 Blok: Ogólne prawo podatkowe Lista przedmiotów
2200-PRSIA03 Blok: Szczegółowe prawo podatkowe Lista przedmiotów
2200-PRSIC01 Blok: Prawo mieszkaniowe i korporacyjne Lista przedmiotów
2200-PRSIC02 Blok: Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej Lista przedmiotów
2200-PRSIC03 Blok: Prawo rodzinne i opiekuńcze w praktyce orzeczniczej Lista przedmiotów
2200-PRSIC04 Blok: Zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń, upadłość i restrukturyzacja Lista przedmiotów
2200-PRSIC05 Blok: Sądowa ochrona praw prywatnych Lista przedmiotów
2200-PRSIC06 Blok: Międzynarodowe aspekty rozwiązywania sporów Lista przedmiotów
2200-PRSIC07 Blok: Prawo własności intelektualnej i dóbr niematerialnych Lista przedmiotów
2200-PRSIC08 Blok: Umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim Lista przedmiotów
2200-PRSIH01 Blok: Prawo w przemianach społecznych i kulturze Lista przedmiotów
2200-PRSIH02 Blok: Ustroje współczesnych państw świata Lista przedmiotów
2200-PRSIH03 Blok: U źródeł europejskiej kultury prawnej Lista przedmiotów
2200-PRSIH04 Blok: Legal Traditions & Globalisation Lista przedmiotów
2200-PRSIK01 Blok: Kryminalistyka i psychologia sądowa w postepowaniu karnym Lista przedmiotów
2200-PRSIK02 Blok: Archiwum X Lista przedmiotów
2200-PRSIK03 Blok: Postęp. w sprawach karnych gospodarczych, kasacja, środki przymusu i zasady procesu karnego Lista przedmiotów
2200-PRSIK04 Blok: Warsztaty procesowo-kryminalistyczne Lista przedmiotów
2200-PRSIK05 Blok: Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom - różnorodność podstaw i procedur Lista przedmiotów
2200-PRSIK06 Blok: Podstawy odpowiedzialn. karnej za przestępstwa gosp., przeciwko mieniu i własn. intelektualnej Lista przedmiotów
2200-PRSIK07 Blok: Kryminologia basics Lista przedmiotów
2200-PRSIK08 Blok: CSI: Warsaw Lista przedmiotów
2200-PRSIM01 Blok: Prawnik w relacjach międzynarodowych Lista przedmiotów
2200-PRSIM02 Blok: Człowiek w prawie międzynarodowym Lista przedmiotów
2200-PRSIM03 Blok: Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i morza Lista przedmiotów
2200-PRSIN01 Blok: Praktyczny wymiar tworzenia i stosowania prawa Lista przedmiotów
2200-PRSIN02 Blok: Teoria i praktyka legislacji Lista przedmiotów
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)