Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wydział Prawa i Administracji - grupy przedmiotów

Wybierz grupę przedmiotów

Nie możesz znaleźć interesującej Cię grupy przedmiotów?
Elementy 1..100 z 124nav_fwdnav_lst  
Kod nav_ordascnav_orddesc
Nazwa nav_orddesc
Opcje
2200-PRSM25 Blok: Aksjologia prawa Lista przedmiotów
2200-PRSIK02 Blok: Archiwum X Lista przedmiotów
2200-PRSIK08 Blok: CSI: Warsaw Lista przedmiotów
2200-PRSM16 Blok: Część ogólna prawa cywilnego w praktyce orzeczniczej Lista przedmiotów
2200-PRSIC02 Blok: Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej Lista przedmiotów
2200-PRSIM02 Blok: Człowiek w prawie międzynarodowym Lista przedmiotów
2200-PRSM41 Blok: Człowiek we wspólnocie politycznej Lista przedmiotów
2200-PRSM35 Blok: Ekorozwój - prawne aspekty zrównoważonego rozwoju Lista przedmiotów
2200-PRSM06 Blok: European Union Internal Market Lista przedmiotów
2200-PRSM20 Blok: Europejska kultura prawna a tradycje myśli społecznej Lista przedmiotów
2200-PRSM45 Blok: Europejskie prawo prywatne międzynarodowe Lista przedmiotów
2200-PRSM47 Blok: Interdyscyplinarne prawo medyczne i farmaceutyczne. Perspektywa lekarzy i pacjentów Lista przedmiotów
2200-PRSM22 Blok: Inwestycje zagraniczne w Polsce Lista przedmiotów
2200-PRSM03 Blok: Jak nie dać się złapać za rękę - zagadnienia kontroli i nadzoru Lista przedmiotów
2200-PRSM05 Blok: Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji Lista przedmiotów
2200-PRSIN05 Blok: Konstytucjonalizm demokratycznego państwa Lista przedmiotów
2200-PRSM42 Blok: Konstytucyjny ustrój gospodarczy Lista przedmiotów
2200-PRSM02 Blok: Konsument, obywatel i przedsiębiorca w cyfrowym świecie Lista przedmiotów
2200-PRSIK01 Blok: Kryminalistyka i psychologia sądowa w postepowaniu karnym Lista przedmiotów
2200-PRSIK07 Blok: Kryminologia basics Lista przedmiotów
2200-PRSIH04 Blok: Legal Traditions & Globalisation Lista przedmiotów
2200-PRSIC06 Blok: Międzynarodowe aspekty rozwiązywania sporów Lista przedmiotów
2200-PRSM44 Blok: Międzynarodowe prawo handlowe Lista przedmiotów
2200-PRSIM03 Blok: Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i morza Lista przedmiotów
2200-PRSM13 Blok: Nauka o państwie Lista przedmiotów
2200-PRSM07 Blok: Nauka prawa w Warszawie w warunkach globalizacji Lista przedmiotów
2200-PRSM17 Blok: Negocjacje i inne ADR jako narzędzia komunikacji i praktyki prawniczej Lista przedmiotów
2200-PRSIA01 Blok: Nowoczesny (elastyczny) stosunek pracy Lista przedmiotów
2200-PRSM33 Blok: Ochrona środowiska - uwarunkowania prawne Lista przedmiotów
2200-PRSM15 Blok: Odpowiedzialność odszkodowawcza i jej ubezpieczenie Lista przedmiotów
2200-PRSIA02 Blok: Ogólne prawo podatkowe Lista przedmiotów
2200-PRSM14 Blok: Podatki i składki z tytułu zatrudnienia Lista przedmiotów
2200-PRSM04 Blok: Podstawowe problemy odpowiedzialności karnej Lista przedmiotów
2200-PRSIK06 Blok: Podstawy odpowiedzialn. karnej za przestępstwa gosp., przeciwko mieniu i własn. intelektualnej Lista przedmiotów
2200-PRSM18 Blok: Polubowne metody rozwiązywania sporów prawnych - teoria, praktyka, prawo Lista przedmiotów
2200-PRSIK03 Blok: Postęp. w sprawach karnych gospodarczych, kasacja, środki przymusu i zasady procesu karnego Lista przedmiotów
2200-PRSIN01 Blok: Praktyczny wymiar tworzenia i stosowania prawa Lista przedmiotów
2200-PRSM46 Blok: Prawa człowieka w praktyce prawnika Lista przedmiotów
2200-PRSM34 Blok: Prawne aspekty rynku nieruchomości Lista przedmiotów
2200-PRSIM01 Blok: Prawnik w relacjach międzynarodowych Lista przedmiotów
2200-PRSM30 Blok: Prawo antydyskryminacyjne Lista przedmiotów
2200-PRSM39 Blok: Prawo bankowe i usługi płatnicze Lista przedmiotów
2200-PRSM48 Blok: Prawo cywilne w polskiej tradycji prawnej Lista przedmiotów
2200-PRSM28 Blok: Prawo i praktyka w działalności gospodarczej Lista przedmiotów
2200-PRSM24 Blok: Prawo kontraktów publicznych Lista przedmiotów
2200-PRSM21 Blok: Prawo korporacyjne i rynek kapitałowy Lista przedmiotów
2200-PRSM32 Blok: Prawo kultury i sztuki Lista przedmiotów
2200-PRSM31 Blok: Prawo medyczne Lista przedmiotów
2200-PRSIC01 Blok: Prawo mieszkaniowe i korporacyjne Lista przedmiotów
2200-PRSM11 Blok: Prawo migracyjne Lista przedmiotów
2200-PRSM37 Blok: Prawo ochrony konkurencji Lista przedmiotów
2200-PRSIC03 Blok: Prawo rodzinne i opiekuńcze w praktyce orzeczniczej Lista przedmiotów
2200-PRSM29 Blok: Prawo rynku kapitałowego Lista przedmiotów
2200-PRSM01 Blok: Prawo umów Lista przedmiotów
2200-PRSIH01 Blok: Prawo w przemianach społecznych i kulturze Lista przedmiotów
2200-PRSIC07 Blok: Prawo własności intelektualnej i dóbr niematerialnych Lista przedmiotów
2200-PRSM40 Blok: Prawo wobec nowych technologii Lista przedmiotów
2200-PRSM23 Blok: Prawo wobec religii Lista przedmiotów
2200-PRSM19 Blok: Prawo zatrudnienia Lista przedmiotów
2200-PRSM36 Blok: Proces inwestycyjno - budowlany Lista przedmiotów
2200-PRSIK05 Blok: Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom - różnorodność podstaw i procedur Lista przedmiotów
2200-PRSM27 Blok: Przedsiębiorca w dziedzinach wyspecjalizowanych Lista przedmiotów
2200-PRSM10 Blok: Publiczna gospodarka finansowa Lista przedmiotów
2200-PRSM43 Blok: Regulacja wybranych rynków w prawie europejskim i krajowym Lista przedmiotów
2200-PRSIC05 Blok: Sądowa ochrona praw prywatnych Lista przedmiotów
2200-PRSIN03 Blok: Sądownictwo i zawody prawnicze w demokracji konstytucyjnej Lista przedmiotów
2200-PRSIN04 Blok: Stosowanie prawa i interpretacja prawnicza Lista przedmiotów
2200-PRSIA03 Blok: Szczegółowe prawo podatkowe Lista przedmiotów
2200-PRSM09 Blok: Szkoła prawa energetycznego Lista przedmiotów
2200-PRSIN02 Blok: Teoria i praktyka legislacji Lista przedmiotów
2200-PRSIH03 Blok: U źródeł europejskiej kultury prawnej Lista przedmiotów
2200-PRSM38 Blok: Ubezpieczenia gospodarcze Lista przedmiotów
2200-PRSIC08 Blok: Umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim Lista przedmiotów
2200-PRSIH02 Blok: Ustroje współczesnych państw świata Lista przedmiotów
2200-PRSIK04 Blok: Warsztaty procesowo-kryminalistyczne Lista przedmiotów
2200-PRSM26 Blok: Wolność i równość jako podstawowe determinanty europejskiej kultury prawnej Lista przedmiotów
2200-PRSM08 Blok: Wprowadz. do komparatystyki prawniczej - studium wybranych pozaeurop. syst. prawnych Lista przedmiotów
2200-PRSIC04 Blok: Zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń, upadłość i restrukturyzacja Lista przedmiotów
2200-PRSM12 Blok: Zarządzanie aglomeracjami i metropoliami Lista przedmiotów
2200-PR2D Ćwiczenia do wyboru dla II roku studiów prawniczych Lista przedmiotów
2200-ERASM Erasmus+ Lista przedmiotów
2200-PRCK Fakultatywne ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych dla studiów prawniczych (nowy program) Lista przedmiotów
2200-9HA Humanitarian Action Lista przedmiotów
2200-A1I Inne przedmioty dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) Lista przedmiotów
2200-PRI Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program) Lista przedmiotów
2200-ENG Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim Lista przedmiotów
2200-PREXT Inne przedmioty nieobowiązkowe Lista przedmiotów
2200-ZUAD4BFP Przedmioty grupy B specjalizacji Finase publiczne i administracja skarbowa Lista przedmiotów
2200-ZUAD4BIE Przedmioty grupy B specjalizacji Integracja Europejska Lista przedmiotów
2200-ZUAD4BAS Przedmioty grupy B specjalizacjii Administracja służb ochrony porządku publicznego Lista przedmiotów
2200-ZUAD4C Przedmioty grupy C studia magisterskie uzupełniające ZU-AD Lista przedmiotów
2200-A1K Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) Lista przedmiotów
2200-A2K Przedmioty kierunkowe dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program) Lista przedmiotów
2200-PRK Przedmioty kierunkowe dla studiów prawniczych (nowy program) Lista przedmiotów
2200-PR1O Przedmioty kursowe obowiązkowe dla I roku studiów prawniczych Lista przedmiotów
2200-PR3O Przedmioty kursowe obowiązkowe dla III roku studiów prawniczych Lista przedmiotów
2200-PR5O Przedmioty kursowe obowiązkowe dla V roku studiów prawniczych Lista przedmiotów
4007-STPR-N1-OBW Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów magisterskich samorząd terytorialny ... 2018/2019 Lista przedmiotów
2200-ZU1O Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych uzupełniających administracyjnych Lista przedmiotów
4007-STPR-N2-OBW Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów magisterskich samorząd terytorialny ... 2018/2019 Lista przedmiotów
Elementy 1..100 z 124nav_fwdnav_lst