Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Zarządzania Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja do grup wyrównawczych w semestrze 2023L [2600-2023L-DS-gw]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-02-25 21:00 - 2024-03-04 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...

2 rok DSFRiU zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2023L [2600-2023L-DSFRz2ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awansem proszę o kontakt z Koordynatorem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będą dopisywane na początku semestru letniego - po pojawieniu się wszystkich przedmiotów z semestru letniego.

W wypadku rozbieżności planu w USOS i planach ze strony WZ - proszę o kontakt z Koordynatorem USOS na WZ UW.

* * * LIMITY W GRUPACH BĘDĄ PODWYŻSZANE PO RÓWNOMIERNYM ZAPEŁNIENIU WSZYSTKICH GRUP ĆWICZENIOWYCH. * * *

Aktualny plan zajęć znajduje się na stronie Wydziału Zarządzania:

www.wz.uw.edu.pl

zakończona
2023-12-03 21:00 - 2023-12-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

Rejestracja do grup z przedmiotu Komputerowe wspomaganie rachunkowości [2600-2023L-DSZFR-KWR]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-25 20:00 - 2024-03-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja do grup "Komputerowe wspomaganie rachunkowości"
Niezalogowany
...

1 rok MSM zaoczne - rejestracja do grupy dla I roku MSM - 2023L [2600-2023L-MSMz1ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awansem proszę o kontakt z Koordynatorem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

W wypadku rozbieżności planu w USOS i planach ze strony WZ - proszę o kontakt z Koordynatorem USOS na WZ UW.

* * * LIMITY W GRUPACH BĘDĄ PODWYŻSZANE PO RÓWNOMIERNYM ZAPEŁNIENIU WSZYSTKICH GRUP ĆWICZENIOWYCH. * * *

Aktualny plan zajęć znajduje się na stronie Wydziału Zarządzania:

www.wz.uw.edu.pl

zakończona
2023-12-03 21:00 - 2023-12-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

2 rok DSFRiU dzienny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2024Z [2600-2024Z-DSFRdz2ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSFRiU dzienny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2024Z [2600-2024Z-DSFRdz3ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSFRiU dzienne/wieczorowe - rejestracja na seminaria licencjakie w r.a. 2024/2025 [2600-2024Z-DSFRdz3se]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!

STUDENCI II ROKU DSM, DSZFiR i MSEM

Studia: stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe, niestacjonarne zaoczne

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA

NA SEMINARIA LICENCJACKIE NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

ZOSTANIE URUCHOMIONA W DNIU 20 MAJA 2024 R. O GODZ. 21:00

Przypominamy, że w trakcie III roku studiów każdy student ma obowiązek

przygotowania pod kierunkiem wybranego promotora pracy licencjackiej.

Seminarium licencjackie będzie realizowane w trakcie III roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z załączonymi ofertami seminariów i o dokonanie odpowiedniego wyboru.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

Seminarium zostanie uruchomione w przypadku zgłoszenia się minimum 8 osób

(w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń będzie możliwość objęcia studenta/studentów

indywidualną opieką promotorską).

Rejestracja będzie trwała: od 20/05/2024 r. godz. 21:00 do 26/05/2024 r. godz. 23:59

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

rozpocznie się za ok. 1 dzień i 16 godz.
2024-05-20 21:00 - 2024-05-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...

2 rok DSFRiU wieczorowy - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2024Z [2600-2024Z-DSFRw2ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSFRiU wieczorowy - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2024Z [2600-2024Z-DSFRw3ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją Brak zdefiniowanych tur

2 rok DSFRiU zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2024Z [2600-2024Z-DSFRz2ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSFRiU zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2024Z [2600-2024Z-DSFRz3ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSFRiU zaoczne - rejestracja na seminaria licencjakie w r.a. 2024/2025 [2600-2024Z-DSFRz3se]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!

STUDENCI II ROKU DSM, DSZFiR i MSEM

Studia: stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe, niestacjonarne zaoczne

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA

NA SEMINARIA LICENCJACKIE NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

ZOSTANIE URUCHOMIONA W DNIU 20 MAJA 2024 R. O GODZ. 21:00

Przypominamy, że w trakcie III roku studiów każdy student ma obowiązek

przygotowania pod kierunkiem wybranego promotora pracy licencjackiej.

Seminarium licencjackie będzie realizowane w trakcie III roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z załączonymi ofertami seminariów i o dokonanie odpowiedniego wyboru.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

Seminarium zostanie uruchomione w przypadku zgłoszenia się minimum 8 osób

(w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń będzie możliwość objęcia studenta/studentów

indywidualną opieką promotorską).

Rejestracja będzie trwała: od 20/05/2024 r. godz. 21:00 do 26/05/2024 r. godz. 23:59

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

rozpocznie się za ok. 1 dzień i 16 godz.
2024-05-20 21:20 - 2024-05-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

2 rok DSM dzienny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2024Z [2600-2024Z-DSMdz2ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSM dzienny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2024Z [2600-2024Z-DSMdz3ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSM dzienne/wieczorowe - rejestracja na seminaria licencjackie w r.a. 2024/2025 [2600-2024Z-DSMdz3se]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!

STUDENCI II ROKU DSM, DSZFiR i MSEM

Studia: stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe, niestacjonarne zaoczne

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA

NA SEMINARIA LICENCJACKIE NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

ZOSTANIE URUCHOMIONA W DNIU 20 MAJA 2024 R. O GODZ. 21:00

Przypominamy, że w trakcie III roku studiów każdy student ma obowiązek

przygotowania pod kierunkiem wybranego promotora pracy licencjackiej.

Seminarium licencjackie będzie realizowane w trakcie III roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z załączonymi ofertami seminariów i o dokonanie odpowiedniego wyboru.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

Seminarium zostanie uruchomione w przypadku zgłoszenia się minimum 8 osób

(w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń będzie możliwość objęcia studenta/studentów

indywidualną opieką promotorską).

Rejestracja będzie trwała: od 20/05/2024 r. godz. 21:00 do 26/05/2024 r. godz. 23:59

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

rozpocznie się za ok. 1 dzień i 16 godz.
2024-05-20 21:10 - 2024-05-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...

2 rok DSM wieczorowy - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2024Z [2600-2024Z-DSMw2ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSM wieczorowy - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2024Z [2600-2024Z-DSMw3ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją Brak zdefiniowanych tur

2 rok DSM zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2024Z [2600-2024Z-DSMz2ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSM zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2024Z [2600-2024Z-DSMz3ob]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSM zaoczne - rejestracja na seminaria licencjackie w r.a. 2024/2025 [2600-2024Z-DSMz3se]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!

STUDENCI II ROKU DSM, DSZFiR i MSEM

Studia: stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe, niestacjonarne zaoczne

OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA

NA SEMINARIA LICENCJACKIE NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

ZOSTANIE URUCHOMIONA W DNIU 20 MAJA 2024 R. O GODZ. 21:00

Przypominamy, że w trakcie III roku studiów każdy student ma obowiązek

przygotowania pod kierunkiem wybranego promotora pracy licencjackiej.

Seminarium licencjackie będzie realizowane w trakcie III roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z załączonymi ofertami seminariów i o dokonanie odpowiedniego wyboru.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

Seminarium zostanie uruchomione w przypadku zgłoszenia się minimum 8 osób

(w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń będzie możliwość objęcia studenta/studentów

indywidualną opieką promotorską).

Rejestracja będzie trwała: od 20/05/2024 r. godz. 21:00 do 26/05/2024 r. godz. 23:59

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

rozpocznie się za ok. 1 dzień i 16 godz.
2024-05-20 21:30 - 2024-05-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

Master's Seminar [2600-2024Z-MS]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2024-05-16 21:00 - 2024-05-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Master's Seminar
Niezalogowany
...

Zajęcia dla studentów zagranicznych z programów wymiany w sem. letnim 2023/24 [2600-ERSM_2023L]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-05 21:00 - 2024-03-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na kursy w sem. letnim 2023/24 - I tura
Niezalogowany

Zajęcia dla studentów zagranicznych z programów wymiany w sem. zim. 2023/24 [2600-ERSM_2023Z]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-09-15 21:00 - 2023-10-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na kursy w sem. zimowym 2023/24 - I tura
Niezalogowany
...

Master Seminar (2023/2024) [2600-IBP-MAsem.]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-05-13 09:00 - 2023-05-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Master Seminar (2023/2024)
Niezalogowany

1st year - Complementary Module (3 out of 5 courses) 2023/24 summer semester [2600-IBP2023/24CM]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-05 21:00 - 2024-02-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1st year - Complementary Module (3 out of 5 courses) 2023/24 summer semester
Niezalogowany
...

1st year - GM Main Specialization Module (5 out of 7 courses) 2023/24 summer semester [2600-IBP2023/24MSMGM]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-05 21:00 - 2024-02-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1st year, 2nd sem.- GM obligatory courses summer semester 2023/24
Niezalogowany

1st year - IFM Main Specialization Module (5 courses) 2023/24 summer semester [2600-IBP23/24MSMIFM]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2024-02-05 21:00 - 2024-02-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1st year - IFM Main Specialization Module (5 courses) 2023/24 summer semester
Niezalogowany
...

1st year - obligatory courses 2023/24 winter semester [2600-IBPob2023]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-09-15 21:00 - 2023-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1st year - obligatory courses 2023/24 winter semester
Niezalogowany

2nd year - Global Management - obligatory courses 2023/24 winter semester [2600-IBPob2023GM]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
zakończona
2023-09-15 21:00 - 2023-09-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2nd year - obligatory courses winter semester 2023/24
Niezalogowany
...
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)