Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Zarządzania 26000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

1 rok DSFRiU dzienny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2017L 2600-2017L-DSFRdz1ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I etap obowiązkowy, podpięcie realizowanych w danym semestrze przedmiotów, zgodnie z programem studiów.

II etap dla wszystkich, niezależnie czy student brał udział w I etapie czy też przedmiotów nie udało się podpiąć pod program.

Rejestracja na 1 przedmiot z grupą ćwiczeniową!

Po zakończeniu II etapu rejestracji studenci zostaną przydzieleni do przedmiotów z programu studiów zgodnie z wybraną grupą.

LIMITY W GRUPACH BĘDĄ PODWYŻSZANE PO RÓWNOMIERNYM ZAPEŁNIENIU WSZYSTKICH GRUP ĆWICZENIOWYCH.

Aktualny plan zajęć znajduje się na stronie Wydziału Zarządzania:

www.wz.uw.edu.pl

Brak zdefiniowanych tur

2 rok DSFRiU dzienny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2017L 2600-2017L-DSFRdz2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po III turze rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Osoby, które nie zarejestrowały się do grupy ze względu na brak miejsc proszę o kotakt mailowy z Koordynatorem ds. USOS.

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSFRiU dzienny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2017L 2600-2017L-DSFRdz3ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Warunki będa dopisywane po III turze rejestracji.

Limity będą zwiększane w trakcie trwania rejestracji.

Brak zdefiniowanych tur

Na 3 rok DSFRiU dzienne/wieczorowe - rejestracja na seminaria licencjackie w r.a. 2017/2018 2600-2017Z-DSFRdz2se pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

STUDENCI II ROKU DSFRiU STACJONARNE i NIESTACJONARNE WIECZOROWE

Jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z propozycjami seminariów magisterskich oraz dokonanie wyboru przyszłego promotora i jednocześnie problematyki pracy dyplomowej.

Seminarium magisterskie będzie odbywać się na III roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

Seminaria licencjackie będą uruchamiane dla grup liczących od sześciu do maksymalnie dziewięciu osób. Jeżeli promotor nie zastrzegł innego limitu.

zakończona
2017-06-06 21:00 - 2017-06-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja
Niezalogowany
...

Na 3 rok DSFRiU zaoczne - rejestracja na seminaria licencjackie w r.a. 2017/2018 2600-2017Z-DSFRz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

STUDENCI II ROKU DSFRiU NIESTACJONARNE ZAOCZNE

Jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z propozycjami seminariów magisterskich oraz dokonanie wyboru przyszłego promotora i jednocześnie problematyki pracy dyplomowej.

Seminarium magisterskie będzie odbywać się na III roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

Seminaria licencjackie będą uruchamiane dla grup liczących od sześciu do maksymalnie dziewięciu osób. Jeżeli promotor nie zastrzegł innego limitu.

zakończona
2017-06-06 21:00 - 2017-06-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja
Niezalogowany

Na 3 rok DSM dzienne/wieczorowe oraz MSEMen - rejestracja na seminaria licencjackie w r.a. 2017/2018 2600-2017Z-DSMdz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

STUDENCI II ROKU DSM STACJONARNE, NIESTACJONARNE WIECZOROWE oraz studenci MSEMen-u

Jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z propozycjami seminariów magisterskich oraz dokonanie wyboru przyszłego promotora i jednocześnie problematyki pracy dyplomowej.

Seminarium magisterskie będzie odbywać się na III roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

Seminaria licencjackie będą uruchamiane dla grup liczących od sześciu do maksymalnie dziewięciu osób. Jeżeli promotor nie zastrzegł innego limitu.

zakończona
2017-06-06 21:00 - 2017-06-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja
Niezalogowany
...

Rejestracja dla powtarzających przedmiot Satystyka opisowa w sem. zimowym 2017/2018 2600-2017Z-DSMdzSO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, ok. 17 godzin do zakończenia
2017-11-16 21:00 - 2017-11-23 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja na "Statystyka opisowa"
Niezalogowany

3 rok DSM i DSFRiU stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe - rejestracja na wykłady do wyboru 2017Z 2600-2017Z-DSMiFRwdw pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

STUDENCI III ROKU DSM i DSFRiU

STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE WIECZOROWE

Zgodnie z obowiązującym programem studiów w trakcie V semestru studenci mają obowiązek wysłuchania i zaliczenia dwóch wykładów do wyboru (po 1 ECTS każdy).

W rejestracji przedstawiamy Państwu zaproponowaną przez pracowników WZ ofertę wykładów do wyboru i prosimy o wskazanie dwóch, które wzbudzają Państwa największe zainteresowanie i których najchętniej byście Państwo wysłuchali.

W planie zajęć semestru zimowego roku ak. 2017/2018 uwzględnione zostaną

te wykłady, które w aktualnie uruchamianej „wstępnej” rejestracji uzyskają najwięcej zgłoszeń.

Osoby realizujące 3 rok awansem, proszę o kontakt w celu dopisania do rejestracji.

zakończona
2017-06-07 21:00 - 2017-06-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja wstępna
2
Niezalogowany
...
zakończona
2017-11-13 21:00 - 2017-11-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja ostateczna
2
Niezalogowany

Na 3 rok DSM zaoczne - rejestracja na seminaria licencjackie w r.a. 2017/2018 2600-2017Z-DSMz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

STUDENCI II ROKU DSM NIESTACJONARNE ZAOCZNE

Jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z propozycjami seminariów magisterskich oraz dokonanie wyboru przyszłego promotora i jednocześnie problematyki pracy dyplomowej.

Seminarium magisterskie będzie odbywać się na III roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

Seminaria licencjackie będą uruchamiane dla grup liczących od sześciu do maksymalnie dziewięciu osób. Jeżeli promotor nie zastrzegł innego limitu.

zakończona
2017-06-06 21:00 - 2017-06-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja
Niezalogowany
...

2 rok MSFRiU zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe + przedmioty specjalnościowe na sem. 2017Z 2600-2017Z-MSFRz2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Rejestrując się na zajęcia specjalnościowe proszę zwrócić uwagę na kod przedmiotu, zawiera on skrót specjalności na której jest przedmioty realizowany i tak:

2600-MSFRz2fpr... - Finanse Przedsiębiorstw i Rachunkowość

2600-MSFRz2zif... - Zarządzanie Instytucjami Finansowymi

2600-MSFRz2... - przedmioty wspólne

zakończona
2017-09-01 21:00 - 2017-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

1 rok MSM zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe dla I roku, na sem. 2017Z 2600-2017Z-MSMz1ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja dla MSM zaoczny I rok w r.a. 2017/2018 oraz dla osób z II roku MSM zaoczny realizujących poszczególne przedmioty niezaliczone w r.a. 2016/2017r.

zakończona
2017-09-25 21:00 - 2017-11-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja na zajęcia I roku MSM-Z
Niezalogowany
...

2 rok MSM zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe + przedmioty specjalościowe na sem. 2017Z 2600-2017Z-MSMz2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby posiadające zgodę Kierownika studiów na realizację roku awasem proszę o kontakt z Koordynaterem ds. USOS celem dopisania do odpowiedniej rejestracji.

Rejestrując się na zajęcia specjalnościowe proszę zwrócić uwagę na kod przedmiotu, zawiera on skrót specjalności na której jest przedmioty realizowany i tak:

2600-MSMz2eb... - E-Biznes

2600-MSMz2m... - Marketing

2600-MSMz2rps... - Rozwój Potencjału Społecznego

2600-MSMz2zo... - Zarządzaine Organizacją

2600-MSMz2zs... - Zarządzanie Sprzedażą

2600-MSMz2.. - przedmioty wspólne

zakończona
2017-09-01 21:00 - 2017-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja na zajęcia
Niezalogowany

Rejestracja wewnętrzna na przedmioty ogólnouniwersyteckie realizowane na WZ w sem. zimowym 2017/2018 2600-2017Z-OG pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

3 rok DSM i DSFRiU niestacjonarne zaoczne - rejestracja na wykłady do wyboru 2017Z 2600-2017ZDSMiFRzwdw pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przyszłoroczni STUDENCI III ROKU DSM i DSFRiU

Studia niestacjonarne zaoczne

Zgodnie z obowiązującym programem studiów w trakcie V semestru studenci mają obowiązek wysłuchania i zaliczenia dwóch wykładów do wyboru (po 1 ECTS każdy).

W rejestracji przedstawiamy Państwu zaproponowaną przez pracowników WZ ofertę wykładów do wyboru i prosimy o wskazanie dwóch, które wzbudzają Państwa największe zainteresowanie i których najchętniej byście Państwo wysłuchali.

W planie zajęć semestru zimowego roku ak. 2017/2018 uwzględnione zostaną

te wykłady, które w aktualnie uruchamianej „wstępnej” rejestracji uzyskają najwięcej zgłoszeń.

zakończona
2017-06-07 21:00 - 2017-06-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja
2
Niezalogowany
...

Zajęcia dla studentów zagranicznych z programów wymiany sem. letni 2016/17 2600-ERSM12016L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-02-09 21:00 - 2017-05-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na kursy w sem. letnim 2016/17 - I tura
Niezalogowany

Zajęcia dla studentów zagranicznych z programów wymiany w sem. zim. 2017/18 2600-ERSM12017Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-17 21:00 - 2017-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na kursy w sem. zimowym 2017/18 - I tura
Niezalogowany
...

1st year - additional courses - Financial Accounting; Marketing Management, 2016/17 summer semester 2600-IBPadd2016L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-02-10 21:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the additional courses in the summer semester 2016/17
Niezalogowany

1st year - additional courses - Economics; Management, 2016 winter semester 2600-IBPadd2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-21 21:00 - 2017-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for courses in the winter semester 2016/17
Niezalogowany
...

1st year - additional courses - Economics; Management, 2017 winter semester 2600-IBPadd2017Wint. pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 65 dni do zakończenia
2017-09-18 21:00 - 2018-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the additional courses in the summer semester 2017/18
Niezalogowany

1st & 2nd year - elective courses 2016/17 summer semester 2600-IBPel2016L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-02-10 21:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for elective courses in the summer semester 2016/17
Niezalogowany
...

1st year - elective courses 2016 winter semester 2600-IBPel2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-21 21:00 - 2017-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for elective courses in the winter semester 2016/17
Niezalogowany

1st year - elective courses 2017/18 winter semester 2600-IBPel2017Winter pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 65 dni do zakończenia
2017-09-17 21:00 - 2018-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for elective courses in the winter semester 2017/18
Niezalogowany
...

1st year - obligatory courses 2016/17 summer semester 2600-IBPob2016L1year pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-02-10 21:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for courses in the summer semester 2016/17
Niezalogowany

2nd year - obligatory courses 2016/17 summer semester 2600-IBPob2016L2year pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-02-10 21:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the 2nd year courses in the summer semester 2016/17
Niezalogowany
...

1st year - obligatory courses 2016 winter semester 2600-IBPob2016Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-09-21 21:00 - 2017-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for courses in the winter semester 2016/17
Niezalogowany

1st year - obligatory courses 2017/18 winter semester 2600-IBPob2017Winter pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 65 dni do zakończenia
2017-09-17 21:00 - 2018-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for courses in the winter semester 2017/18
Niezalogowany
...