Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Zarządzania 26000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Wewnętrzna rejestracja uzupełniająca na przedmiot o statusie OG sem. LETNI r.a. 2018/2019 2600-18L-rejwe-DS-og pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-05-12 21:00 - 2019-05-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...

Rejestracja dla powtarzających przedmiot "Satystyka opisowa" w sem. letnim 2017/2018 2600-2017L-DSFRiUzSO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-03-21 21:00 - 2018-04-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRAJCA
Niezalogowany

Rejestracja dla powtarzających przedmiot "Makroekonomia" w r.a. 2018/2019 2600-2018L-DS-MAKRO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA STUDENCI !!!

wszystkich trybów DSM

POWTARZAJĄCY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

przedmioty:

Mikroekonomia II (DSM)

W dniu 7 marca o godzinie 21.00 rusza rejestracja do grupy zajęciowej umożliwiającej zaliczenie Mikroekonomii II

Zajęcia poprowadzi doc. dr Zofia Skrzypczak

Zajęcia odbędą się w następujących terminach:

10, 16, 24 i 31 marca,

oraz

13 i 28 kwietnia

w sali B 303

w godzinach 16-18.30

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

średnia do grup

* * * *

zakończona
2019-03-13 21:00 - 2019-03-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...

Rejestracja dla powtarzających przedmiot "Mikroekonomia I" i "Mikroekonomia " w r.a. 2018/19 2600-2018L-DS-MIKRO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA STUDENCI !!!

wszystkich trybów studiów licencjackich

POWTARZAJĄCY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

przedmioty:

Mikroekonomia I (DSM) i Mikroekonomia (DSFRiU)

W dniu 28 lutego o godzinie 21.00 rusza rejestracja do grupy zajęciowej umożliwiającej zaliczenie wyżej wymienionych przedmiotów.

Zajęcia poprowadzi doc. dr Zofia Skrzypczak

Zajęcia odbędą się w następujących terminach:

2, 10, 16, 24 i 31 marca,

oraz

13 i 28 kwietnia

w sali B 303 (2 marca C 105)

w godzinach 16-18.30

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

zakończona
2019-02-28 21:00 - 2019-03-07 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

Rejestracja dla powtarzających przedmiot "Mikroekonomia II" w r.a. 2018/2019 2600-2018L-DS-MIKRO2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-03-07 21:00 - 2019-03-21 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...

Rejestracja TYLKO dla powtarzających przedmiot "Rachunkowość finansowa I" w r.a. 2018/2019 2600-2018L-DS-RF pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA STUDENCI !!!

wszystkich trybów DSM

POWTARZAJĄCY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

przedmioty:

Mikroekonomia II (DSM)

W dniu 7 marca o godzinie 21.00 rusza rejestracja do grupy zajęciowej umożliwiającej zaliczenie Mikroekonomii II

Zajęcia poprowadzi doc. dr Zofia Skrzypczak

Zajęcia odbędą się w następujących terminach:

10, 16, 24 i 31 marca,

oraz

13 i 28 kwietnia

w sali B 303

w godzinach 16-18.30

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

średnia do grup

* * * *

zakończona
2019-03-27 21:00 - 2019-04-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

Rejestracja dla powtarzających przedmiot "Rachunek prawdopodobieństwa" w r.a. 2018/2019 2600-2018L-DS-RP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA STUDENCI !!!

UWAGA STUDENCI !!!

wszystkich trybów DSM

POWTARZAJĄCY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

przedmiot:

Rachunek prawdopodobieństwa

W dniu 12 marca 2019 r. o godzinie 21.00 rusza rejestracja do grupy zajęciowej umożliwiającej zaliczenie wyżej wymienionego przedmiotu.

Zajęcia poprowadzi dr Leszek Rudak

Zajęcia odbędą się w następujących terminach:

17 i 30 marca,

7 kwietnia,

12 i 26 maja

w godzinach 16-18.30

oraz 9 czerwca

w godzinach 13.30-15.45

w Sali B 303

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

zakończona
2019-03-12 21:00 - 2019-03-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...

Rejestracja dla powtarzających przedmiot "Statystyka matematyczna" w sem. letnim r.a. 2018/2019 2600-2018L-DSM-SM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-03-18 21:00 - 2019-03-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja do grup warunkowych
Niezalogowany

2nd year - obligatory courses 2018/18 summer semester 2600-2018L-IBP2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-07 21:00 - 2019-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the courses in the summer semester 2018/19 (IBP 2nd year)
Niezalogowany
...
zakończona
2019-03-05 21:00 - 2019-03-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II round - registration for the courses in the summer semester 2018/19 (IBP 2nd year)
Niezalogowany

1st & 2nd year - elective courses 2018/19 summer semester 2600-2018L-IBPelec. pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

(tylko po angielsku)

1st & 2nd year - elective courses 2018/19 summer semester

w trakcie, 10 dni do zakończenia
2019-02-28 21:00 - 2019-05-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for elective courses in the summer semester 2018/19
Niezalogowany
...

1st year - obligatory courses 2018/19 summer semester 2600-2018L-IBPob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-07 21:00 - 2019-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the courses in the summer semester 2018/19
Niezalogowany
zakończona
2019-03-08 21:00 - 2019-03-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
2nd round - Registration for the courses in the summer semester 2018/19
Niezalogowany
...

2 rok MSFRiU zaoczne - rejestracja na przedmioty dla II roku MSM - 2018L 2600-2018L-MSFRz2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-02 21:00 - 2019-03-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

1 rok MSM i MSFRiU stacjonarne - rejestracja na wykłady do wyboru 2018L 2600-2018L-MSdz1wdw pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-03-17 21:00 - 2019-03-24 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja docelowa na WdW
2
Niezalogowany
...

Wewnętrzna rejestracja uzupełniająca na przedmioty o statusie OG sem. LETNI r.a. 2018/2019 2600-2018L-rejwew-og pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 6 dni do zakończenia
2019-05-19 21:00 - 2019-05-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
2
Niezalogowany

2 rok MSFRiU dzienne - rejestracja na seminaria magisterskie w r.a. 2019/2020 2600-2019Z-MSFRdz2se pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

Jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z załączonymi propozycjami seminariów magisterskich oraz dokonanie wyboru przyszłego promotora i jednocześnie problematyki pracy dyplomowej.

Seminaria magisterskie będą uruchamiane dla grup liczących od 8 do 12 osób.

Seminarium magisterskie będzie odbywać się na II roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

Pierwsze wstępne, spotkania seminaryjne zostaną zwołane pod koniec bieżącego semestru.

Rejestracja na seminaria zostanie uruchomiona w dniu 28 kwietnia 2019 roku o godz. 21.00 i zakończy się 5 maja 2019 roku.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

W dniu 11 maja o godzinie 21.00. zostanie uruchomiona druga tura rejestracji na seminaria magisterskie. Druga tura zakończy się 19 maja.

Druga tura jest dedykowana studentom, którzy pozostają bez przydziału na seminarium (do promotora) co wynika z:

- nie wzięcia udziału w rejestracji,

- nie uruchomienia seminarium z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń (poniżej 8),

- braku zgody promotora na objęcie studenta indywidualną opieką promotorską.

Promotorzy, do których można się rejestrować w drugiej turze wyrazili zgodę na indywidualną opiekę promotorską w przypadku mniejszej (niż 8) liczby zapisów.

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

zakończona
2019-04-28 21:00 - 2019-05-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...
zakończona
2019-05-11 21:00 - 2019-05-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
Niezalogowany

2 rok MSFRiU zaoczne - rejestracja na seminaria magisterskie w r.a. 2019/2020 2600-2019Z-MSFRz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

Jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z załączonymi propozycjami seminariów magisterskich oraz dokonanie wyboru przyszłego promotora i jednocześnie problematyki pracy dyplomowej.

Seminaria magisterskie będą uruchamiane dla grup liczących od 8 do 12 osób.

Seminarium magisterskie będzie odbywać się na II roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

Pierwsze wstępne, spotkania seminaryjne zostaną zwołane pod koniec bieżącego semestru.

Rejestracja na seminaria zostanie uruchomiona w dniu 28 kwietnia 2019 roku o godz. 21.00 i zakończy się 5 maja 2019 roku.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

W dniu 11 maja o godzinie 21.00. zostanie uruchomiona druga tura rejestracji na seminaria magisterskie. Druga tura zakończy się 19 maja.

Druga tura jest dedykowana studentom, którzy pozostają bez przydziału na seminarium (do promotora) co wynika z:

- nie wzięcia udziału w rejestracji,

- nie uruchomienia seminarium z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń (poniżej 8),

- braku zgody promotora na objęcie studenta indywidualną opieką promotorską.

Promotorzy, do których można się rejestrować w drugiej turze wyrazili zgodę na indywidualną opiekę promotorską w przypadku mniejszej (niż 8) liczby zapisów.

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

zakończona
2019-04-28 21:00 - 2019-05-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...
zakończona
2019-05-11 21:00 - 2019-05-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
Niezalogowany

2 rok MSM dzienne - rejestracja na seminaria magisterskie w r.a. 2019/2020 2600-2019Z-MSMdz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

Jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z załączonymi propozycjami seminariów magisterskich oraz dokonanie wyboru przyszłego promotora i jednocześnie problematyki pracy dyplomowej.

Seminaria magisterskie będą uruchamiane dla grup liczących od 8 do 12 osób.

Seminarium magisterskie będzie odbywać się na II roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

Pierwsze wstępne, spotkania seminaryjne zostaną zwołane pod koniec bieżącego semestru.

Rejestracja na seminaria zostanie uruchomiona w dniu 28 kwietnia 2019 roku o godz. 21.00 i zakończy się 5 maja 2019 roku.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

W dniu 11 maja o godzinie 21.00. zostanie uruchomiona druga tura rejestracji na seminaria magisterskie. Druga tura zakończy się 19 maja.

Druga tura jest dedykowana studentom, którzy pozostają bez przydziału na seminarium (do promotora) co wynika z:

- nie wzięcia udziału w rejestracji,

- nie uruchomienia seminarium z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń (poniżej 8),

- braku zgody promotora na objęcie studenta indywidualną opieką promotorską.

Promotorzy, do których można się rejestrować w drugiej turze wyrazili zgodę na indywidualną opiekę promotorską w przypadku mniejszej (niż 8) liczby zapisów.

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

zakończona
2019-04-28 21:00 - 2019-05-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...
zakończona
2019-05-11 21:00 - 2019-05-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
Niezalogowany

2 rok MSM zaoczne - rejestracja na seminaria magisterskie w r.a. 2019/2020 2600-2019Z-MSMz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

Jednym z warunków ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UW jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z załączonymi propozycjami seminariów magisterskich oraz dokonanie wyboru przyszłego promotora i jednocześnie problematyki pracy dyplomowej.

Seminaria magisterskie będą uruchamiane dla grup liczących od 8 do 12 osób.

Seminarium magisterskie będzie odbywać się na II roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

Pierwsze wstępne, spotkania seminaryjne zostaną zwołane pod koniec bieżącego semestru.

Rejestracja na seminaria zostanie uruchomiona w dniu 28 kwietnia 2019 roku o godz. 21.00 i zakończy się 5 maja 2019 roku.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

UWAGA!

STUDENCI I ROKU MSM i MSFRiU

STACJONARNE I NIESTACJONARNE ZAOCZNE

W dniu 11 maja o godzinie 21.00. zostanie uruchomiona druga tura rejestracji na seminaria magisterskie. Druga tura zakończy się 19 maja.

Druga tura jest dedykowana studentom, którzy pozostają bez przydziału na seminarium (do promotora) co wynika z:

- nie wzięcia udziału w rejestracji,

- nie uruchomienia seminarium z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń (poniżej 8),

- braku zgody promotora na objęcie studenta indywidualną opieką promotorską.

Promotorzy, do których można się rejestrować w drugiej turze wyrazili zgodę na indywidualną opiekę promotorską w przypadku mniejszej (niż 8) liczby zapisów.

* * * *

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW

a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

* * * *

zakończona
2019-04-28 21:00 - 2019-05-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...
zakończona
2019-05-11 21:00 - 2019-05-19 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura rejestracji
Niezalogowany

Zajęcia dla studentów zagranicznych z programów wymiany w sem. letnim 2018/19 2600-ERSM_2018L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-02-10 21:00 - 2019-04-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na kursy w sem. letnim 2018/19 - I tura
Niezalogowany
...