Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Zarządzania 26000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

1st & 2nd year - elective courses 2017/18 summer semester 2600-2017-IBPel pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 96 dni do zakończenia
2018-02-10 21:00 - 2018-05-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for elective courses in the summer semester 2017/18
Niezalogowany
...

1 rok DSFRiU wieczorowy - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2017L 2600-2017L-DSFRw1ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I etap obowiązkowy, podpięcie realizowanych w danym semestrze przedmiotów, zgodnie z programem studiów.

II etap dla wszystkich, niezależnie czy student brał udział w I etapie czy też przedmiotów nie udało się podpiąć pod program.

Rejestracja na 1 przedmiot z grupą ćwiczeniową!

Po zakończeniu II etapu rejestracji studenci zostaną przydzieleni do przedmiotów z programu studiów zgodnie z wybraną grupą.

Warunki będa dopisywane po II turze rejestracji - po przypisaniu wszystkich przedmiotów w systemie.

LIMITY W GRUPACH BĘDĄ PODWYŻSZANE PO RÓWNOMIERNYM ZAPEŁNIENIU WSZYSTKICH GRUP ĆWICZENIOWYCH.

Aktualny plan zajęć znajduje się na stronie Wydziału Zarządzania:

www.wz.uw.edu.pl

zakończona
2018-01-18 21:00 - 2018-01-23 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
rejestracja
Niezalogowany
zakończona
2018-01-25 21:00 - 2018-02-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja do grup zajęciowych
Niezalogowany
...

2 rok DSFRiU wieczorowy - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2017L 2600-2017L-DSFRw2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I etap obowiązkowy, podpięcie realizowanych w danym semestrze przedmiotów, zgodnie z programem studiów.

II etap dla wszystkich, niezależnie czy student brał udział w I etapie czy też przedmiotów nie udało się podpiąć pod program.

Rejestracja na 1 przedmiot z grupą ćwiczeniową!

Po zakończeniu II etapu rejestracji studenci zostaną przydzieleni do przedmiotów z programu studiów zgodnie z wybraną grupą.

Warunki będa dopisywane po II turze rejestracji - po przypisaniu wszystkich przedmiotów w systemie.

LIMITY W GRUPACH BĘDĄ PODWYŻSZANE PO RÓWNOMIERNYM ZAPEŁNIENIU WSZYSTKICH GRUP ĆWICZENIOWYCH.

Aktualny plan zajęć znajduje się na stronie Wydziału Zarządzania:

www.wz.uw.edu.pl

zakończona
2018-01-18 21:00 - 2018-01-23 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
rejestracja
Niezalogowany
zakończona
2018-01-25 21:00 - 2018-02-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja do grup zajęciowych
Niezalogowany
...

1 rok DSM zaoczny - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2017L 2600-2017L-DSMz1ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-18 21:00 - 2018-01-23 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
rejestracja
Niezalogowany
zakończona
2018-01-25 21:00 - 2018-02-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja do grup zajęciowych
Niezalogowany
...

1st year - obligatory courses 2017/18 summer semester 2600-2017L-IBP1ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2018-02-10 21:00 - 2018-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the courses in the summer semester 2017/18
Niezalogowany

2nd year - obligatory courses 2017/18 summer semester 2600-2017L-IBP2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2018-02-10 21:00 - 2018-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the courses in the summer semester 2017/18
Niezalogowany
...

1st year - addiitonal courses - Marketing Management; Financial Accounting, 2017 summer semester 2600-2017L-IBPadd pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 96 dni do zakończenia
2018-02-10 21:00 - 2018-05-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the additional courses in the summer semester 2017/18
Niezalogowany

1 rok MSFRiU dzienne - rejestracja na przedmioty obowiązkowe I roku MSFRiU - 2017L 2600-2017L-MSFRUd1ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-18 21:00 - 2018-01-23 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-25 21:00 - 2018-02-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja do grupy ćwiczeniowej
Niezalogowany

1 rok MSFRiU zaoczne - rejestracja na przedmioty wspólne i specjalonościowe w sem. 2017L 2600-2017L-MSFRUz1sp pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Specjalności w ofercie:

2600-MSFRz1fpr... Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość

2600-MSFRz1zif... Zarządzanie instytucjami finansowymi

zakończona
2017-12-01 21:00 - 2017-12-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja wstępna
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-12-14 21:00 - 2018-01-07 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja ostateczna
1
Niezalogowany
w trakcie, 36 dni do zakończenia
2018-02-01 21:00 - 2018-03-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja na zajęcia I roku
Niezalogowany
...

2 rok MSFRiU zaoczne - rejestracja na przedmioty specjalonościowe w sem. 2017L 2600-2017L-MSFRUz2sp pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 36 dni do zakończenia
2018-02-01 21:00 - 2018-03-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja na zajęcia II roku
Niezalogowany

1 rok MSFRiU niestacjonarne zaoczne - rejestracja na wykłady do wyboru 2017L 2600-2017L-MSFRz1wdw pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-11 21:00 - 2018-02-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja wstępna (sondażowa)
2
Niezalogowany
...
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-21 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja ostateczna
2
Niezalogowany

1 rok MSM dzienne - rejestracja do grup, na przedmioty obowiązkowe I roku MSM - 2017L 2600-2017L-MSMdz1ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-18 21:00 - 2018-01-23 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-26 21:00 - 2018-02-07 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja do grup zajęciowych
Niezalogowany

1 rok MSM dzienne - rejestracja na przedmioty specjalizacyjne I roku MSM - 2017L 2600-2017L-MSMdz1sp pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestacja na przedmioty specjalnościowe:

Specjalności w ofercie:

2600-MSMdz1eb... E-biznes

2600-MSMdz1m... Marketing

2600-MSMdz1rps... Rozwój Potencjału Społecznego

2600-MSMdz1zo... Zarządzanie organizacją

---------UWAGA---WAŻNA ----INFORMCJA --- !!---------------------------------------------------------

2600-MSMdz1do... Doradztwo organizacyjne - SPACJALNOŚĆ NIE ZOSTAŁA URUCHOMIONA PROSZĘ O ZMIANĘ W REJESTRACJI.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby z II roku, które uzyskały zgodę na powtarzanie/warunek przedmiotów specjalizacyjnych mogą rejstrować się do grup zajęciowych.

zakończona
2017-12-01 21:00 - 2017-12-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja wstępna
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-12-14 21:00 - 2018-01-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja ostateczna
1
Niezalogowany
zakończona
2018-01-18 21:30 - 2018-02-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja do grup zajęciowych przedmiotów specjalizacyjnych
Niezalogowany
...

2 rok MSM dzienne - rejestracja na przedmioty obowiązkowe i specjalnościowe II roku MSM - 2017L 2600-2017L-MSMdz2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-18 21:00 - 2018-02-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

1 rok MSM zaoczne - rejestracja na przedmioty obowiązkowe+specjaloności w sem. 2017L 2600-2017L-MSMz1sp pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestacja na specjalności realizowana przez wybór 1 przedmiotu z danej specjalności.

Specjalności w ofercie:

2600-MSMz1zo... Zarządzanie organizacją

2600-MSMz1m... Marketing

2600-MSMz1zm... Zarządzanie międzynarodowe

2600-MSMz1rps... Rozwój potencjału społecznego

2600-MSMz1zp... Zarządzanie publiczne

2600-MSMz1b... Bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy

2600-MSMz1eb... E-biznes

2600-MSMz1zs... Zarządzanie sprzedażą

2600-MSMz1zoz...Zarządzanie w ochronie zdrowia

2600-MSMz1zt... Zarządzanie w turystyce

2600-MSMz1zzt... Zarządzanie zmianami i technologią

2600-MSMz1p... Przedsiębiorczość

2600-MSMz1do... Doradztwo organizacyjne

zakończona
2017-12-01 21:00 - 2017-12-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja wstępna
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-12-14 21:00 - 2018-01-07 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja ostateczna
1
Niezalogowany
w trakcie, 36 dni do zakończenia
2018-02-01 21:00 - 2018-03-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja na zajęcia I roku
Niezalogowany
...

2 rok MSM zaoczne - rejestracja na przedmioty obowiązkowe+specjaloności w sem. 2017L 2600-2017L-MSMz2sp pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 36 dni do zakończenia
2018-02-01 21:00 - 2018-03-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja na zajęcia II roku
Niezalogowany

Zajęcia dla studentów zagranicznych z programów wymiany w sem. letnim 2017/18 2600-ERSM12017L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

w trakcie, 20 dni do zakończenia
2018-02-09 21:00 - 2018-03-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na kursy w sem. letnim 2017/18 - I tura
Niezalogowany
...

1st year - additional courses - Economics; Management, 2017 winter semester 2600-IBPadd2017Wint. pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-18 21:00 - 2018-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the additional courses in the summer semester 2017/18
Niezalogowany

1st year - elective courses 2017/18 winter semester 2600-IBPel2017Winter pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-17 21:00 - 2018-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for elective courses in the winter semester 2017/18
Niezalogowany
...

1st year - obligatory courses 2017/18 winter semester 2600-IBPob2017Winter pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-17 21:00 - 2018-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for courses in the winter semester 2017/18
Niezalogowany