Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Zarządzania 26000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

1st & 2nd year - elective courses 2017/18 summer semester 2600-2017-IBPel pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-10 21:00 - 2018-05-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for elective courses in the summer semester 2017/18
Niezalogowany
...

Rejestracja dla powtarzających przedmiot "Satystyka opisowa" w sem. letnim 2017/2018 2600-2017L-DSFRiUzSO pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-03-21 21:00 - 2018-04-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
REJESTRAJCA
Niezalogowany

1 rok DSFRiU wieczorowy - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2017L 2600-2017L-DSFRw1ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I etap obowiązkowy, podpięcie realizowanych w danym semestrze przedmiotów, zgodnie z programem studiów.

II etap dla wszystkich, niezależnie czy student brał udział w I etapie czy też przedmiotów nie udało się podpiąć pod program.

Rejestracja na 1 przedmiot z grupą ćwiczeniową!

Po zakończeniu II etapu rejestracji studenci zostaną przydzieleni do przedmiotów z programu studiów zgodnie z wybraną grupą.

Warunki będa dopisywane po II turze rejestracji - po przypisaniu wszystkich przedmiotów w systemie.

LIMITY W GRUPACH BĘDĄ PODWYŻSZANE PO RÓWNOMIERNYM ZAPEŁNIENIU WSZYSTKICH GRUP ĆWICZENIOWYCH.

Aktualny plan zajęć znajduje się na stronie Wydziału Zarządzania:

www.wz.uw.edu.pl

zakończona
2018-01-18 21:00 - 2018-01-23 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-25 21:00 - 2018-02-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja do grup zajęciowych
Niezalogowany

2 rok DSFRiU wieczorowy - rejestracja na zajęcia obowiązkowe na sem. 2017L 2600-2017L-DSFRw2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I etap obowiązkowy, podpięcie realizowanych w danym semestrze przedmiotów, zgodnie z programem studiów.

II etap dla wszystkich, niezależnie czy student brał udział w I etapie czy też przedmiotów nie udało się podpiąć pod program.

Rejestracja na 1 przedmiot z grupą ćwiczeniową!

Po zakończeniu II etapu rejestracji studenci zostaną przydzieleni do przedmiotów z programu studiów zgodnie z wybraną grupą.

Warunki będa dopisywane po II turze rejestracji - po przypisaniu wszystkich przedmiotów w systemie.

LIMITY W GRUPACH BĘDĄ PODWYŻSZANE PO RÓWNOMIERNYM ZAPEŁNIENIU WSZYSTKICH GRUP ĆWICZENIOWYCH.

Aktualny plan zajęć znajduje się na stronie Wydziału Zarządzania:

www.wz.uw.edu.pl

zakończona
2018-01-18 21:00 - 2018-01-23 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-25 21:00 - 2018-02-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja do grup zajęciowych
Niezalogowany

1st year - obligatory courses 2017/18 summer semester 2600-2017L-IBP1ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-10 21:00 - 2018-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the courses in the summer semester 2017/18
Niezalogowany
...

2nd year - obligatory courses 2017/18 summer semester 2600-2017L-IBP2ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-10 21:00 - 2018-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the courses in the summer semester 2017/18
Niezalogowany

1st year - addiitonal courses - Marketing Management; Financial Accounting, 2017 summer semester 2600-2017L-IBPadd pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-10 21:00 - 2018-05-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the additional courses in the summer semester 2017/18
Niezalogowany
...

1 rok MSFRiU dzienne - rejestracja na przedmioty obowiązkowe I roku MSFRiU - 2017L 2600-2017L-MSFRUd1ob pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-18 21:00 - 2018-01-23 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
rejestracja
Niezalogowany
zakończona
2018-01-25 21:00 - 2018-02-06 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja do grupy ćwiczeniowej
Niezalogowany
...

1 rok MSFRiU zaoczne - rejestracja na przedmioty wspólne i specjalonościowe w sem. 2017L 2600-2017L-MSFRUz1sp pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Specjalności w ofercie:

2600-MSFRz1fpr... Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość

2600-MSFRz1zif... Zarządzanie instytucjami finansowymi

zakończona
2017-12-01 21:00 - 2017-12-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja wstępna
1
Niezalogowany
zakończona
2017-12-14 21:00 - 2018-01-07 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja ostateczna
1
Niezalogowany
...
zakończona
2018-02-01 21:00 - 2018-03-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja na zajęcia I roku
Niezalogowany

2 rok MSFRiU zaoczne - rejestracja na przedmioty specjalonościowe w sem. 2017L 2600-2017L-MSFRUz2sp pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-01 21:00 - 2018-03-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja na zajęcia II roku
Niezalogowany
...

Na 3 rok DSFRiU dzienne/wieczorowe - rejestracja na seminaria licencjackie w r.a. 2018/2019 2600-2018Z-DSFRdz2se pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby realizujące w przyszłym roku akademickim 2018/2019 trzeci rok awansem proszę o kontakt z Koordynatorem ds. USOS celem dopisanie do rejestracji.

zakończona
2018-06-10 21:00 - 2018-06-17 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

Na 3 rok DSFRiU zaoczne - rejestracja na seminaria licencjackie w r.a. 2018/2019 2600-2018Z-DSFRz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby realizujące w przyszłym roku akademickim 2018/2019 trzeci rok awansem proszę o kontakt z Koordynatorem ds. USOS celem dopisanie do rejestracji.

zakończona
2018-06-10 21:00 - 2018-06-17 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...

Na 3 rok DSM dzienne/wieczorowe oraz MSEMen - rejestracja na seminaria licencjackie w r.a. 2018/2019 2600-2018Z-DSMdz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby realizujące w przyszłym roku akademickim 2018/2019 trzeci rok awansem proszę o kontakt z Koordynatorem ds. USOS celem dopisanie do rejestracji.

zakończona
2018-06-10 21:00 - 2018-06-17 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany

Na 3 rok DSM zaoczne - rejestracja na seminaria licencjackie w r.a. 2018/2019 2600-2018Z-DSMz2sem pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby realizujące w przyszłym roku akademickim 2018/2019 trzeci rok awansem proszę o kontakt z Koordynatorem ds. USOS celem dopisanie do rejestracji.

zakończona
2018-06-10 21:00 - 2018-06-17 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
rejestracja
Niezalogowany
...

Zajęcia dla studentów zagranicznych z programów wymiany w sem. letnim 2017/18 2600-ERSM12017L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-02-09 21:00 - 2018-04-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na kursy w sem. letnim 2017/18 - I tura
Niezalogowany

1st year - additional courses - Economics; Management, 2017 winter semester 2600-IBPadd2017Wint. pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-18 21:00 - 2018-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for the additional courses in the summer semester 2017/18
Niezalogowany
...

1st year - elective courses 2017/18 winter semester 2600-IBPel2017Winter pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-17 21:00 - 2018-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for elective courses in the winter semester 2017/18
Niezalogowany

1st year - obligatory courses 2017/18 winter semester 2600-IBPob2017Winter pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-17 21:00 - 2018-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Registration for courses in the winter semester 2017/18
Niezalogowany
...