Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Polonistyki 30000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na egzaminy Przejdź do rejestracji

w trakcie, 5 dni do zakończenia
Sesja egzaminacyjna zimowa 2017/2018 [opis] Rejestracja bezpośrednia  

Rejestracja na zajęcia - studia doktoranckie - Wydział Polonistyki 3000-2017L-DOK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA - rejestracja jest obowiązkowa

w trakcie, 5 dni do zakończenia
2018-02-14 21:00 - 2018-02-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Studia doktoranckie - rejestracja na zajęcia z Dydaktyki szkoły wyższej 3000-2017L-DOK-DYD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja jest obowiązkowa.

Limit miejsc ograniczony do 15 os.

zakończona
2018-02-04 18:00 - 2018-02-11 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji glottodydaktycznej - stacjonarne 3000-2017L-G-DZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-G1A2...) jak i II (3007-G1A3...) roku specjalizacji.

Na przedmioty z tzw. "uprawnień pedagogicznych" należy się rejestrować w serwisie rejestracji żetonowej http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne - dla specjalizacji glottodydaktycznej:

• Dydaktyka ogólna (1 rok spec., sem. zimowy),

• Psychologia - wykład (1 rok spec., sem. zimowy),

• Emisja głosu i techniki mowy (2 rok spec., sem. letni).

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
6
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji "filologia dla mediów" - stacjonarne 3000-2017L-M-DZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-M1A2...) jak i II (3007-M1A3...) roku specjalizacji.

Studenci I rok specjalizacji rejestując się na poniższe przedmioty:

3007-M1A2P-RF Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy,

3007-M1A2P-RR Rynek reklamy i PR,

3007-M1A2P-RW Rynek wirtualny,

powinni wybrać zawsze ten sam numer grupy dla każdego z 3 przedmiotów.

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
5
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 3000-2017L-N-DZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na przedmioty z tzw. "uprawnień pedagogicznych" należy się rejestrować w serwisie rejestracji żetonowej http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne - dla specjalizacji nauczycielskiej:

• Dydaktyka ogólna (1 rok spec., sem. zimowy),

• Psychologia - wykład (1 rok spec., sem. zimowy),

• Psychologia - ćwiczenia (1 rok spec., sem. letni),

• Emisja głosu i techniki mowy (2 rok spec., sem. letni).

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji redaktorsko-wydawniczej - stacjonarne 3000-2017L-RW-DZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-W1A2...) jak i II (3007-W1A3...) roku specjalizacji.

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
2
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - spec. literaturoznawczo-język. - stacjonarne 1go stopnia 3000-2017L-S1-LJ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3.....-11A1...), II (3.....-11A2...) jak i III (3.....-11A3...) roku studiów. Studenci I roku przypisani są administracyjnie do zajęć w kluczu grup dziekańskich.

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Rejestracja – specjalność: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i świtowej 3000-2017L-S1-LKP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3.....-P1A1...), II (3.....-P1A2...) jak i III (3....-P1A3...) roku studiów.

Studenci I roku przypisani są administracyjnie do zajęć w kluczu grup dziekańskich.

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Studia 2go stopnia - rejestracja na obowiązkowe konwersatoria do wyboru - stacjonarne 3000-2017L-S2-KON pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria obowiązkowe:

1. I rok II stopnia: LKP

2. II rok II stopnia: LJ, LKP

LJ - specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

LKP - specjalność: "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"

Przedmiotów z tej grupy nie można zaliczać zamiast przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Studia 2go stopnia - rejestracja na minimum polonistyczne - stacjonarne 3000-2017L-S2-LJ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3.....-11B1...) jak i II (3.....-11B2...) roku studiów.

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Studia 2go stopnia - Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i świtowej (LKP) 3000-2017L-S2-LKP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3.....-P1B1...) jak i II (3.....-P1B2...) roku studiów.

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Studia 2go stopnia - rejestracja na konwersatoria translatologiczne B2+; stacjonarne 3000-2017L-S2-TRANS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Dla kierunku filologia polska - specjalność literaturoznawczo-językoznawcza - translatoria z tej grupy rejestracyjnej zaliczają studentom zajęcia z nowożytnego języka obcego na poziomie B2+

Translatoria jednocześnie zaliczają jedno z dwóch konwersatoriów do wyboru (obowiązkowe na II roku II stopnia filologii polskiej).

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - studia stacjonarne 2go stopnia 3000-2017L-SPEC-N2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - specjalizacja wyłącznie dla osób kontynuujących specjalizację po zaliczeniu poziomu licencjackiego (nauczanie w szkole podstawowej).

Przedmioty I roku zaczynają się od kodu: 3007-N1B1...

Przedmioty II roku zaczynają się od kodu: 3007-N1B2...

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Wybór specjalizacji zawodowej - filologia polska - POL i LKP - studia stacjonarne 3000-2017L-SPEC-S1-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Wszyscy studenci I roku studiów pierwszego stopnia mają obowiązek dokonania wyboru jednej specjalizacji zawodowej z oferty kierunku. Umożliwi to realizację obowiązkowej specjalizacji zawodowej od II roku studiów w roku akademickim 2018/2019.

Szczegóły na stronie STS: http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Opis i program specjalizacji na stronie IPS: http://www.ips.polon.uw.edu.pl/art.php?id=179

w trakcie, 6 dni do zakończenia
2018-02-22 21:00 - 2018-03-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 roku specjalizacji translatorskiej - stacjonarne 3000-2017L-T-DZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-T1A2...) jak i II (3007-T1A3...) roku specjalizacji.

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
3
Niezalogowany
...
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia doktoranckie - rejestracja na zajęcia z Dydaktyki szkoły wyższej 3000-2017Z-DOK-DYD pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

W rejestracji można zapisać się wyłącznie do jednej z trzech grup

zakończona
2017-12-07 21:00 - 2017-12-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na konwersatorium II (do wyboru jedem cykl) 300Z-2017L-KON-NZ2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmiot ogólnouniwersytecki (do wyboru jeden cykl) 300Z-2017L-OGUN pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tora
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok II studia zaoczne I-go stopnia 300Z-2017L-POL-NZ1-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok III studia zaoczne I-go stopnia 300Z-2017L-POL-NZ1-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok I studia II-go stopnia 300Z-2017L-POL-NZ2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok II studia zaoczne II-go stopnia 300Z-2017L-POL-NZ2-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - rok II studia 1-go stopnia zaoczne 300Z-2017L-SP-NZ1-2N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji redaktorskiej - rok II studia 1-go stopnia zaoczne 300Z-2017L-SP-NZ1-2R pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji zawodowych - rok III studia 1-go stopnia zaoczne 300Z-2017L-SP-NZ1-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - rok I studia 2-go stopnia zaoczne 300Z-2017L-SP-NZ2-1N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - specjalizacja wyłącznie dla osób kontynuujących specjalizację po zaliczeniu poziomu licencjackiego (nauczanie w szkole podstawowej).

zakończona
2017-12-14 21:00 - 2017-12-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 2 dni do zakończenia
2018-02-08 21:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Wybór specjalizacji zawodowej - filologia polska - studia zaoczne I-go stopnia 300Z-2017L-SPEC-NZ1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Wszyscy studenci I roku studiów pierwszego stopnia mają obowiązek dokonania wyboru jednej specjalizacji zawodowej z oferty kierunku. Umożliwi to realizację obowiązkowej specjalizacji zawodowej od II roku studiów w roku akademickim 2018/2019.

w trakcie, 6 dni do zakończenia
2018-02-22 21:00 - 2018-03-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany