Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Polonistyki Lista rejestracji

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracje na egzaminy

Przejdź do rejestracji
rozpocznie się za 65 dni
Sesja egzaminacyjna letnia oraz jesienna 2023/2024 [opis] Rejestracja bezpośrednia

Rejestracja na seminaria licencjackie dla filologii polskiej - stacjonarne [3000-2024-SEM-LIC]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją
rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 20:45 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 20:45 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na seminaria dla I roku filologii polskiej - stacjonarne [3000-2024-SEM1]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja aktywna od II tury.

rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 20:45 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany
...

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na seminaria dla II roku filologii polskiej - stacjonarne [3000-2024-SEM2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - Studenci zostali adminstracyjnie przepisanie na kontynuację zeszłorocznego seminarium - wszelkie ew. zmiany seminarium muszą zostać uzgodnione z wykładowcami.

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 20:45 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 20:45 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty 1 roku specjalizacji glottodydaktycznej - fil. pol., stacjonarne [3000-2024Z-S1-G]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

I rok specjalizacji, sem. zimowy:

3007-G1A2PA, Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora,

3007-G1A2GJ, Gramatyka funkcjonalna języka polskiego jako obcego,

3007-G1A2PG, Psychologia,

3007-G1A2PW, Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty,

2300-PED-PN-W, Pedagogika dla nauczycieli*

2500-PED-01, Psychologia dla nauczycieli*

*Na przedmioty z tzw. "uprawnień pedagogicznych" należy się rejestrować w serwisie rejestracji żetonowej http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne:

• Pedagogika dla nauczycieli - wykład (1 rok spec., sem. zimowy),

• Psychologia dla nauczycieli - wykład (1 rok spec., sem. zimowy),

• Emisja głosu i techniki mowy (2 rok spec., sem. letni).

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 20:30 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 20:30 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - spec. literaturoznawczo-język. - stacjonarne 1. st. [3000-2024Z-S1-LJ]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3.....-11A1...), II (3.....-11A2...) jak i III (3.....-11A3...) roku studiów. (Przedmioty I roku będą aktywne dopiero w II turze).

Studenci I roku przypisani są administracyjnie do zajęć w kluczu grup dziekańskich.

Studenci ostatniego roku studiów od razu zapisują się również na:

Praktyki kierunkowe, kod 3007-11A3PK.

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 21:00 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 21:00 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Rejestracja – fil. pol., spec.: literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej [3000-2024Z-S1-LKP]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3.....-P1A1...), II (3.....-P1A2...) jak i III (3....-P1A3...) roku studiów. (Przedmioty I roku będą aktywne dopiero w II turze).

Studenci I roku przypisani są administracyjnie do zajęć w kluczu grup dziekańskich.

Studenci ostatniego roku studiów od razu zapisują się również na:

Praktyki kierunkowe, kod 3007-P1A3PK.

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 21:00 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 21:00 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji "filologia dla mediów" - fil. pol., stacjonarne [3000-2024Z-S1-M]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-M1A2...) jak i II (3007-M1A3...) roku specjalizacji.

I rok specjalizacji, sem. zimowy:

3007-M1A2JR, Język reklamy,

3007-M1A2JZ, Język mediów,

3007-M1A2JF, Język filmu,

3007-M1A2RP, Retoryka w komunikowaniu publiczny,

3007-M1A2WM, Wprowadzenie do nauki o media.

II rok specjalizacji, sem. zimowy:

3007-M1A3AD, Argumentacja w działaniu: warsztaty z debat i negocjacji,

3007-M1A3LB, Laboratorium badawcz,

3007-M1A3SC, Scenariusze dzieł filmowych.

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 20:30 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 20:30 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji nauczycielskiej - fil. pol., stacjonarne [3000-2024Z-S1-N]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-N1A2...) jak i II (3007-N1A3...) roku specjalizacji.

I rok specjalizacji, sem. zimowy:

3007-N1A2MU, Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

3007-N1A2PR, Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe.

3007-N1A2PG, Psychologia

3007-N1A2LM, Literatura dla dzieci i młodzieży

2300-PED-PN-W, Pedagogika dla nauczycieli*

2500-PED-01, Psychologia dla nauczycieli*

II rok specjalizacji sem. zimowy:

3007-N1A3PZ-E, Praktyki zawodowe w szkole podstawowej (z egzaminem z metodyki)

3007-N1A3PP-P, Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

3007-N1A3PE, Pedagogiczny warsztat nauczyciela polonisty

3007-N1A3PW, Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty

*Na przedmioty z tzw. "uprawnień pedagogicznych" należy się rejestrować w serwisie rejestracji żetonowej http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne - dla specjalizacji nauczycielskiej:

• Pedagogika dla nauczycieli - wykład (1 rok spec., sem. zimowy),

• Psychologia dla nauczycieli - wykład (1 rok spec., sem. zimowy),

• Emisja głosu i techniki mowy (2 rok spec., sem. letni).

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 20:30 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 20:30 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Rejestr. na przedm. 1 i 2 r. spec. "Edytorstwo nauk. i red. tekstu dla pol." - fil. pol., stac. [3000-2024Z-S1-RW]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-W1A2...) jak i II (3007-W1A3...) roku specjalizacji.

I rok specjalizacji, sem. zimowy:

3007-W1A2FW Funkcjonowanie wydawnictwa. Organizacja - marketing - prawo autorskie

3007-W1A2IN Informacja naukowa w pracy redaktora i wydawcy

3007-W1A2WE Wprowadzenie do edytorstwa

II rok specjalizacji, sem. zimowy:

3007-W1A3HP Historia polskich edycji literatury powszechnej (wraz z elementami translatologii)

3007-W1A3RJ2 Redakcja językowa tekstu II

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 20:30 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 20:30 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

SZTP- rejestracja na przedmioty obowiązkowe - kier. sztuka pisania - studia 1. st. [3000-2024Z-S1-SZTP]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-S1A1...), II (3007- S1A2...), jak i III (3007-S1A3...) roku studiów. (Przedmioty I roku będą aktywne dopiero w II turze).

UWAGA - studenci I roku dzieleni są na dwie grupy dziekańskie i zapisywani na zajęcia administracyjnie.


Wyjątek na I roku stanowią:

1. lektoraty, W-Fy i przedmioty ogólnouniwersyteckie, na które studenci rejestrują się zgodnie z z nowym planem studiów realizowanym od roku akad. 2024/2025 indywidualnie w serwisie UL:

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

2. przedmioty do wyboru na 1 roku studiów: 2 z 4 konwersatoriów do wyboru (1 z 2 konwersatoriów w semestrze zimowym oraz 1 z 2 konwersatoriów w semestrze letnim) znajdują się w rejstracji w USOSweb: 3000-2024Z-S1-SZTPW1.

UWAGA!

tu znajduje się poprzedni plan studiów realizowanym od roku akad. 2021/2022 (dot. II i III roku)

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 21:00 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 21:00 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

SZTP - rejestracja na seminaria - kier. sztuka pisania - 3 r., studia 1. st. [3000-2024Z-S1-SZTPSL]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci na III roku rejestrują się zgodnie z planem studiów na jedno seminarium do wyboru.

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 20:45 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 20:45 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany
...

SZTP - rejestracja na przedmioty do wyboru - kier. sztuka pisania - 1 r., studia 1. st. [3000-2024Z-S1-SZTPW1]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci na I roku rejestrują się zgodnie z planem studiów (obowiązującym od roku akad. 2024/2025) na 2 z 4 konwersatoriów do wyboru (1 z 2 konwersatoriów w semestrze zimowym oraz 1 z 2 konwersatoriów w semestrze letnim).

rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 21:00 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany

SZTP - rejestracja na przedmioty do wyboru - kier. sztuka pisania - 2 r., studia 1. st. [3000-2024Z-S1-SZTPW2]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci na II roku rejestrują się zgodnie z planem studiów na 2 z 4 wykładów monograficznych do wyboru (1 z 2 wykładów w semestrze zimowym oraz 1 z 2 wykładów w semestrze letnim).

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 21:00 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 21:00 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany

SZTP - rejestracja na przedmioty do wyboru - kier. sztuka pisania - 3 r., studia 1. st. [3000-2024Z-S1-SZTPW3]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci na III roku rejestrują się zgodnie z planem studiów na 2 z 4 wykładów monograficznych do wyboru (1 z 2 wykładów w semestrze zimowym oraz 1 z 2 wykładów w semestrze letnim).

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 21:00 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 21:00 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji translatorskiej - fil. pol., stacjonarne [3000-2024Z-S1-T]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-T1A2...) jak i II (3007-T1A3...) roku specjalizacji.

I rok specjalizacji:

3007-T1A2PT, Podstawy translatoryki,

3007-T1A2LS, Literatura światowa,

3007-T1A2RT, Redakcja tekstu tłumaczonego (język angielski).

II rok specjalizacji:

3007-T1A3TR-2, Translatorium, część 2 (język angielski),

3007-T1A3WS-2, Warsztat stylistyczny, część 2.

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 20:30 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 20:30 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. – fil. pol., przedmioty wspólne dla wszystkich modułów - stacjonarne [3000-2024Z-S2-FP]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów:

I rok (aktywne od II tury rejstracji):

1. Historia języka polskiego, kod 3003-11B1HJ,

2. Metodologia badań filologicznych 1 z 3 do wyboru:

a. Metodologia badań literackich, kod 3001-11B1ML,

b. Metodologia badań językoznawczych – synchroniczna, kod 3001-11B1MS,

c. Metodologia badań językoznawczych – diachroniczna, kod 3001-11B1MD.

Zapoznaj się z planem studiów obowiązującym od roku 2024/2025

II rok:

1. Literatura najnowsza, kod 3001-11B2LN,

2. Historia języka polskiego, kod 3003-11B2HJ,

3. Językoznawstwo ogólne, kod 3020-11B2JO.

Zapoznaj się z planem studiów II roku

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 21:00 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 21:00 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na konwersatoria - moduł KOMPARATYSTYKA - stacjonarne [3000-2024Z-S2-K]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria modułowe:

I rok – obowiązkowe dwa konwersatoria z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2024/2025 ;

II rok – obowiązkowe jedno konwersatorium z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów II roku .

Ponadplanowo wolno zapisywać się na konwersatoria z dowolnego modułu.

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 21:00 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
2
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 21:00 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na obowiązkowy przedmiot modułowy - stacjonarne, 1 rok [3000-2024Z-S2-OPM]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja aktywna od II tury.

Studenci, którzy wybrali moduł TRADYCJA i NOWOCZESNOŚĆ rejestrują się na przedmiot:

-> Literatura polska lat 1918-1945, kod 3001-11B1W1;

Studenci, którzy wybrali moduł KOMPARATYSTYKA rejestrują się na przedmiot:

->Teksty literatury współczesnej - analiza kontekstowa, kod 3001-11B1TW.


Zapoznaj się z planem studiów realizowanym od roku akademickiego 2024/2025

rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 21:00 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany
...

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne [3000-2024Z-S2-S-N]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - specjalizacja wyłącznie dla osób kontynuujących specjalizację po zaliczeniu poziomu licencjackiego (nauczanie w szkole podstawowej).

Przedmioty I roku zaczynają się od kodu: 3007-N1B1… (dostępne w II turze).

Przedmioty II roku zaczynają się od kodu: 3007-N1B2...

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 20:30 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 20:30 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na przedmioty specjalizacji "Prosty język" - stacjonarne [3000-2024Z-S2-S-PJ]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty dostępne w II turze rejestracji.

rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 20:30 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

SZTP- rejestracja na przedmioty obowiązkowe - kier. sztuka pisania - studia 2. st. [3000-2024Z-S2-SZTP]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty I roku będą aktywne od II tury.


Przedmioty do wybrou znajdują sie w następujących rejestracjach:

1. przedmioty ogólnouniwersyteckie, na które studenci rejestrują się zgodnie z planem studiów indywidualnie w serwisie UL:

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

2. seminaria magisterskie:

- dla I rok znajdują się w rejestracji: 3000-2024Z-S2-SZTPS1,

rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 21:00 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

SZTP - rejestracja na seminaria - kier. sztuka pisania - 1 r., studia 2. st. [3000-2024Z-S2-SZTPS1]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty I roku będą aktywne od II tury.

Studenci na I roku rejestrują się zgodnie z planem studiów na jedno seminarium do wyboru.

rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 20:45 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na konwersatoria - moduł TRADYCJA i NOWCZESNOŚĆ - stacjonarne [3000-2024Z-S2-TN]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria modułowe:

I rok – obowiązkowe dwa konwersatoria z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2024/2025 ;

II rok – obowiązkowe jedno konwersatorium z realizowanego modułu w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów II roku .

Ponadplanowo wolno zapisywać się na konwersatoria z dowolnego modułu.

rozpocznie się za 2 dni
2024-06-20 21:00 - 2024-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
2
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 21:00 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
3
Niezalogowany

Studia 2. st. - fil. pol., rejestracja na translatoria B2+; stacjonarne [3000-2024Z-S2-TRANS]

pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja aktywna od II tury.

Translatoria B2+:

I rok – obowiązkowe jedno translatorium w semestrze zimowym lub letnim – zapoznaj się z planem studiów obowiązującym od roku akademickiego 2024/2025 /a.

rozpocznie się za 104 dni
2024-09-30 21:00 - 2024-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany
...
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)