Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Polonistyki 30000000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na egzaminy Przejdź do rejestracji

rozpocznie się za 63 dni
Sesja egzaminacyjna letnia 2017/2018 [opis] Rejestracja bezpośrednia  

Rejestracja na seminaria licencjackie dla filologii polskiej - stacjonarne 3000-2018-SEM-LIC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany
...

Studia 2go stopnia - rejestracja na seminaria dla I roku filologii polskiej - stacjonarne 3000-2018-SEM1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
1
Niezalogowany

Studia 2go stopnia - rejestracja na seminaria dla II roku filologii polskiej - stacjonarne 3000-2018-SEM2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - Studenci realizujący seminarium magisterskie dla I roku w bieżącym cyklu dydaktycznym (2017/2018) zostali automatycznie zapisani na zajęcia II roku (2018/2019) - założona kontynuacja seminarium - wszelkie ew. zmiany seminarium muszą zostać uzgodnione z wykładowcami oraz prodziekanem ds. studenckich.

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji glottodydaktycznej - stacjonarne 3000-2018Z-G-DZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-G1A2...) jak i II (3007-G1A3...) roku specjalizacji.

Na przedmioty z tzw. "uprawnień pedagogicznych" należy się rejestrować w serwisie rejestracji żetonowej http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne - dla specjalizacji glottodydaktycznej:

• Dydaktyka ogólna (1 rok spec., sem. zimowy),

• Psychologia - wykład (1 rok spec., sem. zimowy),

• Emisja głosu i techniki mowy (2 rok spec., sem. letni).

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
4
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji "filologia dla mediów" - stacjonarne 3000-2018Z-M-DZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-M1A2...) jak i II (3007-M1A3...) roku specjalizacji.

Studenci I roku specjalizacji (II roku studiów) rejestrują się na:

3007-M1A2K-PR Poetyka reklamy,

3007-M1A2K-JM Język w mediach,

3007-M1A2K-JF Język filmu,

3007-M1A2WL Warsztat literacki autora tekstu reklamowego i PR,

3007-M1A2RK Retoryka w komunikowaniu publicznym.

Studenci II roku specjalizacji (III roku studiów) rejestrują się na:

3007-M1A3H-NM Wprowadzenie do nauki o mediach,

3007-M1A3H-LK Literackie konteksty Internetu,

3007-M1A3H-PM Prawo w mediach

oraz 1 z 4 poniższych warsztatów do wyboru:

3007-M1A3W-RK Warsztat retoryki i krytyki medialnej,

3007-M1A3W-TP Warsztat twórczego pisania,

3007-M1A3W-DD Warsztat debat i dyskusjii,

3007-M1A3W-AM Warsztat autora mediów społecznościowych.

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
5
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji nauczycielskiej - stacjonarne 3000-2018Z-N-DZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-N1A2...) jak i II (3007-N1A3...) roku specjalizacji.

Na przedmioty z tzw. "uprawnień pedagogicznych" należy się rejestrować w serwisie rejestracji żetonowej http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne - dla specjalizacji nauczycielskiej:

• Dydaktyka ogólna (1 rok spec., sem. zimowy),

• Psychologia - wykład (1 rok spec., sem. zimowy),

• Emisja głosu i techniki mowy (2 rok spec., sem. letni).

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
4
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 i 2 roku specjalizacji redaktorsko-wydawniczej - stacjonarne 3000-2018Z-RW-DZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty I i II roku specjalizacji.

Przedmioty I roku specjalizcji (II rok studiów) zaczynają się od kodu 3007-W1A2...,

przedmioty II roku sepcjalizacji (III rok studiów) zaczynają się od kodu 3007-W1A3....

Przedmiot "Dzieje książki i druku" wyjątkowo znajduje się w ofercie zarówno dla I jak i dla II roku specjalizacji. Wynika to ze zmiany programu.

Studenci I roku specjalizacji (II rok studiów) wybierają przedmiot o kodzie 3007-W1A2DK,

studenci II roku specjalizacji (III rok studiów) wybierają przedmiot o kodzie 3007-W1A3DK.

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
3
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na minimum polonistyczne - spec. literaturoznawczo-język. - stacjonarne 1go stopnia 3000-2018Z-S1-LJ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3.....-11A1...), II (3.....-11A2...) jak i III (3.....-11A3...) roku studiów. (Przedmioty I roku będą aktywne dopiero w II turze).

Studenci I roku przypisani są administracyjnie do zajęć w kluczu grup dziekańskich.

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja – specjalność: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i świtowej 3000-2018Z-S1-LKP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3.....-P1A1...), II (3.....-P1A2...) jak i III (3....-P1A3...) roku studiów. (Przedmioty I roku będą aktywne dopiero w II turze).

Studenci I roku przypisani są administracyjnie do zajęć w kluczu grup dziekańskich.

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2go stopnia – fil. pol., przedmiotu wspólne dla wszystkich modułów - 1 r., stacjonarne 3000-2018Z-S2-JLK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów:

1. Gramatyka historyczna języka polskiego, kod 3003-11B1GH-U,

2. Opracowanie językowa tekstu naukowego, kod 3003-11B1OJ,

3. Metodologia badań filologicznych 1 z 3 do wyboru:

a. Metodologia badań literackich, kod 3001-11B1ML,

b. Metodologia badań językoznawczych – synchroniczna, kod 3001-11B1MS,

c. Metodologia badań językoznawczych – diachroniczna, kod 3001-11B1MD.

Zapoznaj się z planem studiów

rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
3
Niezalogowany
...

Studia 2go stopnia - filologia polska, wybór modułu - 1 r., stacjonarne 3000-2018Z-S2-JLK-AM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci wybierający moduł TRADYCJA lub moduł NOWOCZESNOŚĆ rejestrują się na:

-> Moduł TRADYCJA, kod 3000-TRAD

lub

-> Moduł NOWOCZESNOŚĆ, kod 3000-NOWO

oraz na przedmiot (wspólny dla obydwu modułów):

-> Literatura polska lat 1918-1945, kod 3001-11B1W1;

Studenci wybierający moduł KOMPARATYSTYKA (zalecane dla absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej”) rejestrują się na:

-> Moduł KOMPARATYSTYKA, kod 3000-KOMP,

oraz na przedmiot:

->Teksty literatury współczesnej - analiza kontekstowa, kod 3001-11B1TW.


Zapoznaj się z planem studiów

rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
2
Niezalogowany

Studia 2go stopnia - rejestracja na konwersatoria - moduł KOMPARATYSTYKA - stacjonarne 3000-2018Z-S2-JLK-K pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria obowiązkowe do wyboru:

1. I rok II stopnia: specjalność JLK, moduł KOMPARATYSTYKA,

2. II rok II stopnia: LJ, LKP.

JLK – specjalność język – literatura – kultura,

LJ – specjalność literaturoznawczo-językoznawcza,

LKP – specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej”.

Przedmiotów z tej grupy nie można zaliczać zamiast przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Zapoznaj się z ofertą [pdf]

Brak zdefiniowanych tur

Studia 2go stopnia - rejestracja na konwersatoria - moduł NOWOCZESNOŚĆ - stacjonarne 3000-2018Z-S2-JLK-N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria obowiązkowe do wyboru:

1. I rok II stopnia: specjalność JLK, moduł NOWOCZESNOŚĆ

2. II rok II stopnia: LJ, LKP

JLK – specjalność język – literatura – kultura

LJ – specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

LKP – specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej”

Przedmiotów z tej grupy nie można zaliczać zamiast przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Zapoznaj się z ofertą [pdf]

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2go stopnia - rejestracja na konwersatoria - moduł TRADYCJA - stacjonarne 3000-2018Z-S2-JLK-T pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Konwersatoria obowiązkowe do wyboru:

1. I rok II stopnia: specjalność JLK, moduł TRADYCJA,

2. II rok II stopnia: LJ, LKP.

JLK – specjalność język – literatura – kultura

LJ – specjalność literaturoznawczo-językoznawcza

LKP – specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej”

Przedmiotów z tej grupy nie można zaliczać zamiast przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Zapoznaj się z ofertą [pdf]

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2go stopnia - rejestracja na minimum polonistyczne - 2 r., stacjonarne 3000-2018Z-S2-LJ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2go stopnia - Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i świtowej (LKP) 3000-2018Z-S2-LKP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Studia 2go stopnia - rejestracja na konwersatoria translatologiczne B2+; stacjonarne 3000-2018Z-S2-TRANS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Translatoria z tej grupy przeznaczone są dla:

1. I rok II stopnia – specjalność język – literatura – kultura,

2. II rok II stopnia – specjalność literaturoznawczo-językoznawcza.

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
2
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - studia stacjonarne 2go stopnia 3000-2018Z-SPEC-N2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - specjalizacja wyłącznie dla osób kontynuujących specjalizację po zaliczeniu poziomu licencjackiego (nauczanie w szkole podstawowej). Przedmioty I roku specjalizacji zostaną dodane w II turze.

Przedmioty I roku zaczynają się od kodu: 3007-N1B1...

Przedmioty II roku zaczynają się od kodu: 3007-N1B2...

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
4
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty 1 roku specjalizacji translatorskiej - stacjonarne 3000-2018Z-T-DZ pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

UWAGA! - w rejestracji znajdują się przedmioty zarówno I (3007-T1A2...) jak i II (3007-T1A3...) roku specjalizacji.

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura I
3
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
tura II
Niezalogowany

Wybór modułu - I rok studia 2-go stopnia zaoczne 300Z-2018-JLK-WM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci wybierający moduł TRADYCJA rejestrują się na:

-> Moduł TRADYCJA, kod 3000-TRA-NZ2 a następnie na przedmioty przynależne do tego modułu w rejestracji 300Z-2018-TRA-NZ2-1

Studenci wybierający moduł NOWOCZESNOŚĆ rejestrują się na:

-> Moduł NOWOCZESNOŚĆ, kod 3000-NOW-NZ2 a następnie na przedmioty przynależne do modułu w rejestracji 300Z-2018-NOW-NZ2-1

rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja translatorium (konwersatorium translatologiczne) B2+ (do wyboru jeden cykl) 300Z-2018-KON-TR-NZ2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na przedmiot obowiązkowy dla:

-> II roku studiów 2-go stopnia specjalność literaturoznawczo-językonzawcza

-> I roku studiów 2-go stopnia specjalność język - literatura - kultura

Do wyboru jeden cykl.

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na metodologię badań filologicznych (do wyboru jeden cykl) 300Z-2018-MET-NZ2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Student ma obowiązek zaliczyć Metodologię badań filologicznych (do wyboru jeden cykl).

rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty z modułu NOWOCZESNOŚĆ - rok I zaoczne II-go stopnia 300Z-2018-NOW-NZ2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na te przedmioty rejestrują się tylko te osoby, które na studiach 2-go stopnia wybrały ścieżkę modułu NOWOCZESNOŚĆ

rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok II studia zaoczne I-go stopnia 300Z-2018-POL-NZ1-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok III studia zaoczne I-go stopnia 300Z-2018-POL-NZ1-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok I studia zaoczne II-go stopnia 300Z-2018-POL-NZ2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów

rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na minimum polonistyczne - rok II studia zaoczne II-go stopnia 300Z-2018-POL-NZ2-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na seminaria licencjackie - studia zaoczne 300Z-2018-SEML pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na seminaria magisterskie - I rok studiów 2-go stopnia zaoczne 300Z-2018-SEMM-NZ2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminaria magisterskie - II rok studiów 2-go stopnia zaoczne (kontynuacja) 300Z-2018-SEMM-NZ2-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - rok II studia 1-go stopnia zaoczne 300Z-2018-SP-NZ1-2-N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na przedmioty specjalizacji redaktorskiej - rok II studia 1-go stopnia zaoczne 300Z-2018-SP-NZ1-2-R pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - rok I studia 2-go stopnia zaoczne 300Z-2018-SP-NZ2-1-N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty specjalizacji nauczycielskiej - rok II studia 2-go stopnia zaoczne 300Z-2018-SP-NZ2-2-N pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Zapisy na specjalizację nauczycielską - studia zaoczne 2-go stopnia (kontynuacja) 300Z-2018-SPEC-N2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja jest przeznaczona dla osób, które zdobyły tytuł licencjata z ukończoną specjalizacją nauczycielską uprawniającą do nauczania języka polskiego i które zamierzają kontynuwać ją na poziomie magisterskim. Rejestracja na konkretne przedmioty specjalizacji zostanie uruchomiona w oddzielnej rejestracji (uprawnienia zgodnie z wyborem specjalizacji).

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty specjalizacji zawodowych - rok III studia 1-go stopnia zaoczne 300Z-2018-SPEC-NZ1-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

rozpocznie się za ok. 19 godzin
2018-06-21 21:00 - 2018-06-30 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty z modułu TRADYCJA - rok I zaoczne II-go stopnia 300Z-2018-TRA-NZ2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na te przedmioty rejestrują się tylko te osoby, które na studiach 2-go stopnia wybrały ścieżkę modułu TRADYCJA

rozpocznie się za 92 dni
2018-09-21 21:00 - 2018-10-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...