Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Instytut Historyczny 31040000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja IH na egzamin z historii starożytnej, rok akademicki 2017/2018 3104-EGZ-HST-STAR-17 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-11-20 10:00 - 2017-11-26 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
Rejestracja na egzamin
Niezalogowany
...
zakończona
2017-11-29 10:00 - 2017-12-10 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
Rejestracja do grup
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - zajęcia fakultatywne (studia I stopnia), sem. let. 2017/2018 3104-HI-L-FAKUL.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - zajęcia fakultatywne, I st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - HISTORIA - zajęcia fakultatywne (studia I stopnia), sem. zim. 2017/2018 3104-HI-L-FAKUL.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - zajęcia fakultatywne, I st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - przedmioty kursowe, sem. letni 2017/2018 3104-HI-L-KURS-17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-08 10:00 - 2018-01-21 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
...
zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-14 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
II tura
Niezalogowany
zakończona
2018-02-16 10:00 - 2018-02-18 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
3 TURA - I część giełdy
Niezalogowany
...
zakończona
2018-02-20 10:00 - 2018-02-21 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
3 TURA - II część giełdy
Niezalogowany
zakończona
2018-02-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
3 TURA - III część giełdy
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - HISTORIA - przedmioty kursowe (studia I stopnia), sem. zimowy 2017/2018 3104-HI-L-KURS.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-06-12 10:00 - 2017-06-30 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1 tura - I część (zapisy na przedmioty)
Niezalogowany
zakończona
2017-09-01 10:00 - 2017-09-10 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
1 tura - II część (zapisy na przedmioty)
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-09-26 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
2 tura
Niezalogowany
zakończona
2017-09-29 10:00 - 2017-09-30 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
3 TURA - I część giełdy
Niezalogowany
...
zakończona
2017-10-04 10:00 - 2017-10-05 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
3 TURA - II część giełdy
Niezalogowany
zakończona
2017-10-10 10:00 - 2017-10-11 23:59
Giełda wymiany miejsc w grupach [opis]
3 TURA - III część giełdy
Niezalogowany
...

Rejestracja IH-HISTORIA - nauki humanistyczne (studia I stopnia), sem. let. 2017/2018 3104-HI-L-NHUM.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - nauki humanistyczne, I rok I st.
Niezalogowany

Rejestracja IH-HISTORIA - nauki humanistyczne (studia I stopnia), sem. zim. 2017/2018 3104-HI-L-NHUM.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - nauki humanistyczne I rok I st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - HISTORIA - nauki społeczne (studia I stopnia), sem.let. 2017/2018 3104-HI-L-NSPO.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-14 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - nauki społeczne I rok I st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - nauki społeczne (studia I stopnia), sem. zim. 2017/2018 3104-HI-L-NSPO.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - nauki społeczne I rok I st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH-HISTORIA-JUDAISTYKA - Własność Intelektualna, rok akad. 2017/2018 3104-HI-L-WŁINTEL.17 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-03-01 10:00 - 2018-03-18 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na Własność Intelektualną
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - blok I, Kultura świata starożytnego (II st.), sem.zim. 2017/2018 3104-HI-M-B1-SST.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - blik I, Kultura świata starożytnego, II st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - HISTORIA - blok II, Cywilizacja Europy średniowiecznej (II st.), s. let. 2017/2018 3104-HI-M-B2-CES.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - blok II, Cywilizacja Europy średniowiecznej, II st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - blok II, Cywilizacja Europy średniowiecznej (II st.), s. zim. 2017/2018 3104-HI-M-B2-CES.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - blok II, Cywilizacja Europy średniowiecznej, II st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - HISTORIA - blok IV, Społeczeństwo w dobie przemian (II st.), sem. let..2017/2018 3104-HI-M-B4-SWP.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - blok IV, Społeczeństwo w dobie przemian, II st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - blok V, Historia Kościołów chrześcijańsk. (II st.), sem. let..2017/2018 3104-HI-M-B5-KCH.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - blok V, Historia Kościołów chrześcijańskich, II st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - HISTORIA - blok V, Historia Kościołów chrześcijańsk. (II st.), sem. zim.2017/2018 3104-HI-M-B5-KCH.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - blok V, Historia Kościołów chrześcijańskich, II st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - blok VII, Historia wojskowości, (II st.), sem. let. 2017/2018 3104-HI-M-B7-HW.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - blok VII, Historia wojskowości, II st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - HISTORIA - blok VII, Historia wojskowości, (II st.), sem. zim. 2017/2018 3104-HI-M-B7-HW.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - blok VII, Historia wojskowości, II st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - seminaria dyplomowe (studia I,II stopnia), sem. zim. 2017/2018 3104-HI-M-L-SDYP.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja HI - seminaria dyplomowe, I i II st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - HISTORIA - seminaria dyplomowe (studia I,II stopnia), sem. zim. 2017/2018 3104-HI-M-L-SDYP.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja HI - seminaria dyplomowe, I i II st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - zajęcia okołoseminaryjne (studia II stopnia), sem. let. 2017/2018 3104-HI-M-OSEM.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - zajęcia okołoseminaryjne, II st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - HISTORIA - zajęcia okołoseminaryjne (studia II stopnia), sem. zim. 2017/2018 3104-HI-M-OSEM.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - zajęcia okołoseminaryjne, II st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - spec. Archiwistyka i Zarządzanie Dok. (II st.), sem. let. 2017/2018 3104-HI-M-SPARCH.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - spec. archiwalna, II st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - HISTORIA - spec. Archiwistyka i Zarządzanie Dok. (II st.), sem. zim. 2017/2018 3104-HI-M-SPARCH.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - spec. archiwalna, II st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - spec. Edytorstwo źródeł historycznych (II st.), sem. zim. 2017/2018 3104-HI-M-Sp.EZH.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja HI - specjalizacja Edytorsstwo źródeł historycznych, II st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH -HISTORIA - spec. Popularyzacja historii, (studia II stopnia), sem. let. 2017/2018 3104-HI-M-Sp.POH.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - spec. Popularyzacja historii, II st.
Niezalogowany

Rejestracja IH -HISTORIA - spec. Popularyzacja historii, (studia II stopnia), sem. zim. 2017/2018 3104-HI-M-Sp.POH.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - spec. Popularyzacja historii, II st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - HISTORIA - translatoria z j. łac./nowożyt. (studia II stopnia), sem. let. 2017/2018 3104-HI-M-TRANS.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - translatoria z języka łacińskiego lub języków nowożytnych, II st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - translatoria z j. łac./nowożyt. (studia II stopnia), sem. zim. 2017/2018 3104-HI-M-TRANS.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - translatoria z języka łacińskiego lub języków nowożytnych, II st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH-JUDAISTYKA- przedmioty kursowe (studia I stopnia), sem. letni 2017/2018 3104-JS-L-KURS.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia kursowe JS, I stopień
Niezalogowany

Rejestracja IH - JUDAISTYKA - przedmioty kursowe (studia I stopnia), sem. zimowy 2017/2018 3104-JS-L-KURS.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia kursowe JS
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - JUDAISTYKA - seminaria dyplomowe (studia I i II stopnia), sem. let. 2017/2018 3104-JS-L-M-SEM.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na seminaria dyplomowe JS
Niezalogowany

Rejestracja IH - JUDAISTYKA - seminaria dyplomowe (studia I i II stopnia), sem. zim. 2017/2018 3104-JS-L-M-SEM.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na seminaria dyplomowe JS
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - JUDAISTYKA - zajęc. fakultatywne/okołoseminaryjne (I i II st.), sem. let. 2017/2018 3104-JS-LM-ZF/OK.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia fakultatywne I st. JS/okołoseminaryjne II st. JS
Niezalogowany

Rejestracja IH - JUDAISTYKA - zajęc. fakultatywne/okołoseminaryjne (I i II st.), sem. zim. 2017/2018 3104-JS-LM-ZF/OK.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia fakultatywne I st. /okołoseminaryjne II st. JS
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - JUDAISTYKA - translatoria jęz. żydowsk. (studia II stopnia, sem. zimowy 2017/2018 3104-JS-M-TRAN.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na translatoria jezyków żydowskich JS
Niezalogowany

Rejestracja IH - JUDAISTYKA - translatoria jęz. żydowsk. (studia II stopnia, sem. zimowy 2017/2018 3104-JS-M-TRAN.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na translatoria jezyków żydowskich JS
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - JUDAISTYKA - węzłowe prob. hist. i kult. żyd. (stud.II st.), sem.let. 2017/2018 3104-JS-M-WPHiKZ.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej JS
Niezalogowany

Rejestracja IH - JUDAISTYKA - węzłowe prob. hist. i kult. żyd. (stud.II st.), sem.zim. 2017/2018 3104-JS-M-WPHiKZ.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej JS
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - JUDAISTYKA - zajęcia źródłoznawcze (studia II stopnia), sem. zim. 2017/2018 3104-JS-M-ZZR.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia źródłoznawcze JS
Niezalogowany

Rejestracja IH - spec. naucz. program od 2017/2018, przed. dodatk. WOS (I st.), sem. zim 2017/2018 3104-L-S.N.WOS17.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja wyłącznie dla osób realizujących program spec.nauczycielskiej przygotowującej do nauczania przedmiotu głównego historia i dodatkowego WOS w szkole podstawowej.

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - spec. nauczycielska, p. dodatk. WOS, program od 2017/2018, I st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - spec. naucz. program od 2017/2018, przed. dodatk. WOS (I st.), sem. let. 2017/2018 3104-L-S.N.WOS1717L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - spec. nauczycielska, p. dodatk. WOS, program od 2017/2018, I st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - spec. Archiwistyka i Zarządzanie Dok. (studia I stopnia), sem. let. 2017/2018 3104-L-Sp.ARCH.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty spec. archiwalnej, I st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - spec. Archiwistyka i Zarządzanie Dok. (studia I stopnia), sem. zim. 2017/2018 3104-L-Sp.ARCH.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty spec. archiwalnej, I st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - specjalizacja Edytorstwo ogólne (studia I stopnia), sem. zim. 2017/2018 3104-L-Sp.EO.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja HI - specjalizacja Edytorstwo ogólne, I st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - spec. naucz. (program od 2017/2018) (I st.), sem. let. 2017/2018 3104-L-Sp.NAU17.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - spec. nauczycielska, program od 2017/2018, I st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - spec. naucz. (program od 2017/2018) (I st.), sem. zim. 2017/2018 3104-L-Sp.NAU17.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja dla osób realizujących program spec.nauczycielskiej przygotowującej do nauczania przedmiotu historia, jak również historia i WOS w szkole podstawowej.

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - HI - spec. nauczycielska, program od 2017/2018, I st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH-HISTORIA - sp. naucz., p. dodatk. WOS (prog. od 12/13 do 16/17)(II st.), s.zim.17/18 3104-M-NWOS12/16.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - spec. nauczycielska, p. dodatk.WOS, (program od 12/13 do 16/17), II st.
Niezalogowany

Rejestracja IH-HISTORIA - spec. naucz. (program od 12/13 do 16/17), (II st.), sem. zim. 2017/2018 3104-M-S.N.12/16.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - spec. nauczycielska (program od 12/13 do 16/17), II st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH-HISTORIA - spec. naucz. (program od 17/18), (II st.), sem. let. 2017/2018 3104-M-S.N.17/18.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - spec. nauczycielska (program od 17/18), II st.
Niezalogowany

Rejestracja IH-HISTORIA - sp.naucz., p.dodatk. WOS (oba programy)(II st.), sem.zim.17/18 3104-M-S.N.WOS.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-30 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - spec. nauczycielska, p. dodatk.WOS, II st, oba programy
Niezalogowany
...

Rejestracja IH - HISTORIA - spec. naucz., p.dodatk. WOS (prog. od 17/18)(II st.), s. let. 2017/2018 3104-M-S.N.WOS17.17L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-01-24 10:00 - 2018-02-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - spec. nauczycielska, przed. dodatk.WOS, (program od 2017/2018), II st.
Niezalogowany

Rejestracja IH - HISTORIA - spec. naucz., p.dodatk. WOS (prog. od 17/18)(II st.), s. zim. 2017/2018 3104-M-S.N.WOS17.17Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-13 10:00 - 2017-10-13 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja - spec. nauczycielska, przed. dodatk.WOS, (program od 2017/2018), II st.
Niezalogowany
...

Rejestracja IH na objazdy naukowe, rok akad. 2017/2018 3104-OBJAZDY-17 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2018-03-12 10:00 - 2018-03-23 23:59
Rejestracja na przedmioty [opis]
I tura
Niezalogowany
zakończona
2018-03-28 10:00 - 2018-04-12 23:59
Zbieranie preferencji przydziału grup zajęciowych [opis]
II tura
Niezalogowany
...