Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 33050000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja dla 2 i 3 roku studiów 1 stopnia specjalność hiszpańska 3305-01-H-2018 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Uwaga: Ze względu na mniejszą liczbę studentów na 2 roku zlikwidowano gr.4 II PNJH i gr 2 HAL II (aktualne terminy są w USOS)

w trakcie, 6 dni do zakończenia
2018-06-17 09:00 - 2018-06-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 87 dni
2018-09-16 09:00 - 2018-09-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 105 dni
2018-10-04 09:00 - 2018-10-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 2 i 3 roku studiów 1 stopnia specjalność portugalska 3305-01-P-2018 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ ZAMIERZONY LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

w trakcie, 6 dni do zakończenia
2018-06-17 09:00 - 2018-06-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 87 dni
2018-09-16 09:00 - 2018-09-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 105 dni
2018-10-04 09:00 - 2018-10-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku studiów 1 stopnia specjalność hiszpańska 3305-11-H-2018 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja dotyczy tylko przedmiotów, które mają kilka grup zajęciowych.

rozpocznie się za 95 dni
2018-09-24 09:00 - 2018-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 108 dni
2018-10-07 21:00 - 2018-10-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku studiów 1 stopnia specjalność portugalska 3305-11-P-2018 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja dotyczy tylko przedmiotów, które mają kilka grup zajęciowych.

rozpocznie się za 87 dni
2018-09-16 09:00 - 2018-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 108 dni
2018-10-07 21:00 - 2018-10-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty dedykowane w jęz. hiszpańskim na poziomie B2+ 3305-B2-H-2018Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów fakultatywnych, których nie będą zaliczać w Polsce.

Na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim należy się rejestrować w osobnej rejestracji, która jest otwarta dla wszystkich studentów Wydziału Neofilologii.

w trakcie, 6 dni do zakończenia
2018-06-17 09:00 - 2018-06-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 87 dni
2018-09-16 09:00 - 2018-09-26 09:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 105 dni
2018-10-04 09:00 - 2018-10-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim na poziomie B2+ 3305-B2-P-2018Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W III TURZE REJESTRACJI.

w trakcie, 6 dni do zakończenia
2018-06-17 09:00 - 2018-06-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 87 dni
2018-09-16 09:00 - 2018-09-26 09:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 105 dni
2018-10-04 09:00 - 2018-10-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja dla studiów 2 stopnia specjalność hiszpańska i portugalaska 3305-U-2018 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy rejestrować się na przedmioty zgodnie z programem studiów dla wybranej specjalności i roku studiów.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów fakultatywnych, których nie będą zaliczać w Polsce.

Na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim lub hiszpańskim należy się rejestrować w osobnej rejestracji, która jest otwarta dla wszystkich studentów Wydziału Neofilologii.

JEŻELI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W III TURZE REJESTRACJI.

w trakcie, 6 dni do zakończenia
2018-06-17 09:00 - 2018-06-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 94 dni
2018-09-23 09:00 - 2018-10-03 09:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 106 dni
2018-10-05 21:00 - 2018-10-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na moduł dydaktyczny w semestrze zimowym dla spec. hiszpańskiej 3305-U-H-2018Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na Emisję głosu rejestracja żetonowa na przedm. dające uprawnia pedagogiczne w grupie przedm. 3000-NAUCZ (Polonistyka...) grupa 12

w trakcie, 6 dni do zakończenia
2018-06-17 09:00 - 2018-06-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 87 dni
2018-09-16 09:00 - 2018-09-26 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 105 dni
2018-10-04 09:00 - 2018-10-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany