Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich 33050000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja dla 1 roku studiów 1 stopnia specjalność hiszpańska 3305-11-H-2017 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja dotyczy tylko przedmiotów, które mają kilka grup zajęciowych.

w trakcie, 11 dni do zakończenia
2017-09-17 09:00 - 2017-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 14 dni
2017-10-05 21:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku studiów 1 stopnia specjalność portugalska 3305-11-P-2017 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja dotyczy tylko przedmiotów, które mają kilka grup zajęciowych.

w trakcie, 11 dni do zakończenia
2017-09-17 09:00 - 2017-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 14 dni
2017-10-05 21:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 2 roku studiów 1 stopnia specjalność hiszpańska 3305-21-H-2017 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Osoby zaawansowane językowo zachęca się do rejestracji w 3. grupie PNJH w celu wyrównania liczebności grup.

zakończona
2017-06-18 09:00 - 2017-06-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
w trakcie, 6 dni do zakończenia
2017-09-17 09:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 10 dni
2017-10-01 09:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 2 roku studiów 1 stopnia specjalność portugalska 3305-21-P-2017 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW REJESTRUJĄCYCH SIĘ

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ ZAMIERZONY LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2017-06-18 09:00 - 2017-06-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 6 dni do zakończenia
2017-09-17 09:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 10 dni
2017-10-01 09:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja dla 3 roku studiów 1 stopnia specjalność hiszpańska 3305-31-H-2017 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów fakultatywnych, których nie będą zaliczać w Polsce.

zakończona
2017-06-18 09:00 - 2017-06-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
w trakcie, 6 dni do zakończenia
2017-09-17 09:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 10 dni
2017-10-01 09:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 3 roku studiów 1 stopnia specjalność portugalska 3305-31-P-2017 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW REJESTRUJĄCYCH SIĘ

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ ZAMIERZONY LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2017-06-18 09:00 - 2017-06-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 6 dni do zakończenia
2017-09-17 09:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 10 dni
2017-10-01 09:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja na przedmioty dedykowane w jęz. hiszpańskim na poziomie B2+ 3305-B2-H-2017Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W II TURZE REJESTRACJI.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów fakultatywnych, których nie będą zaliczać w Polsce.

Na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim należy się rejestrować w osobnej rejestracji, która jest otwarta dla wszystkich studentów Wydziału Neofilologii.

zakończona
2017-06-18 09:00 - 2017-06-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
w trakcie, 6 dni do zakończenia
2017-09-17 09:00 - 2017-09-27 09:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 10 dni
2017-10-01 09:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim na poziomie B2+ 3305-B2-P-2017Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W III TURZE REJESTRACJI.

zakończona
2017-06-18 09:00 - 2017-06-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 6 dni do zakończenia
2017-09-17 09:00 - 2017-09-27 09:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 10 dni
2017-10-01 09:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja dla studiów 2 stopnia specjalność hiszpańska 3305-U-H-2017 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W III TURZE REJESTRACJI.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu ERASMUS proszeni są o wyrejestrowanie z przedmiotów fakultatywnych, których nie będą zaliczać w Polsce.

Na przedmioty dedykowane w jęz. portugalskim należy się rejestrować w osobnej rejestracji, która jest otwarta dla wszystkich studentów Wydziału Neofilologii.

zakończona
2017-06-18 09:00 - 2017-06-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
w trakcie, 6 dni do zakończenia
2017-09-17 09:00 - 2017-09-27 09:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 14 dni
2017-10-05 21:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na moduł dydaktyczny w semestrze zimowym dla spec. hiszpańskiej 3305-U-H-DYD-2017Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Na Emisję głosu rejestracja żetonowa na przedm. dające uprawnia pedagogiczne w grupie przedm. 3000-NAUCZ (Polonistyka...) grupa 12

zakończona
2017-06-18 09:00 - 2017-06-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
w trakcie, 6 dni do zakończenia
2017-09-17 09:00 - 2017-09-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
...
rozpocznie się za 10 dni
2017-10-01 09:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany

Rejestracja dla studiów 2 stopnia specjalność portugalska 3305-U-P-2017 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW REJESTRUJĄCYCH SIĘ

JEŻLI PO ZAMKNIĘCIU REJESTRACJI GRUPA BĘDZIE LICZYŁA MNIEJ UCZESTNIKÓW NIŻ ZAMIERZONY LIMIT MINIMALNY, DYREKCJA ISIiI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA GRUPY, A STUDENCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA SIĘ NA ANALOGOCZNY PRZEDMIOT W III TURZE REJESTRACJI.

Na przedmioty dedykowane w jęz. hiszpańskim należy się rejestrować w osobnej rejestracji, która jest otwarta dla wszystkich studentów Wydziału Neofilologii.

zakończona
2017-06-18 09:00 - 2017-06-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...
w trakcie, 6 dni do zakończenia
2017-09-17 09:00 - 2017-09-27 09:00
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
Niezalogowany
rozpocznie się za 14 dni
2017-10-05 21:00 - 2017-10-08 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III tura
Niezalogowany
...