Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Centrum Europejskie 40030000

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Registration for ERASMUS students - summer semester 2016/2017 4003-2016L-ERASMUS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-01-15 21:00 - 2017-03-05 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I Tour
Niezalogowany
...

Rejestracja na wykłady i konwersatorium, 2016L, rok 1 4003-CE-2016L-EU2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-01-08 21:00 - 2017-02-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejetsracja na semianrium magisterskie 2017 4003-CE-2017-SEM-EU2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-07-09 22:00 - 2017-08-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na wykłady i konwersatorium, 2017z, rok 1 4003-CE-2017Z-EU2-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-20 21:00 - 2017-10-03 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
1 tura
Niezalogowany

Rejetsracja na wykłady i przedmioty specjalizacyjne, 2017Z, rok 2 4003-CE-2017Z-EU2-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-07-09 21:00 - 2017-08-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na wykłady i przedmioty specjalizacyjne, 2016L, rok 2 4003-CE2016L-EU2-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-01-09 21:00 - 2017-01-25 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Registration for ERASMUS students - winter semester 2017/2018 4003-CE2017Z-ERASMUS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-15 21:00 - 2017-10-15 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Ist tour
Niezalogowany
...

Rejestracja na specjalizacje, magisterskie 4003-EU2-SPE-2016L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-01-21 21:00 - 2017-01-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na Historię kultury europejskiej 2015Z - rok 1 i 3 4003-S1-1-3-HKE pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Nalzeży wybrać odpowiednio 1 grupę z HKE - przedmiot obowiązkowy

zakończona
2015-08-31 21:00 - 2015-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na konwersatorium - 1 rok EUSE-2016L 4003-S1-1-K-2016L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-20 21:00 - 2017-02-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na obowiązkowe konwersatorium 2015Z - 1 rok 4003-S1-1-KON pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zarejestrować się do 1 grupy z tych dwóch przedmiotów (nie do dwóch grup)

zakończona
2015-08-31 21:00 - 2015-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na szkolenie biblioteczne i własności intelektualnej - 2015 - 1 rok 4003-S1-1-SZKOL pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2015-09-11 21:00 - 2015-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na wykłady i ćwiczenia - 1 rok EUSE-2016L 4003-S1-1-W-2016L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-20 21:00 - 2017-02-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na wykłady i ćwiczenia obowiązkowe 2015Z - 1 rok 4003-S1-1-WYK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Nalezy zarejestrowac sie do jednej grupy z kazdego wymienionego przedmiotu danej rejestracji

zakończona
2015-08-31 21:00 - 2015-10-02 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na obowiązkowe konwersatorium 2017z - 1 rok 4003-S1-1-kon-2017z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-06 21:00 - 2017-10-12 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na obowiązkowe zajęcia 2017z - 1 rok 4003-S1-1-wyk-2017Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-09-06 21:00 - 2017-10-12 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia obowiązkowe - 2 rok - 2017Z 4003-S1-2-2017Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-07-05 21:00 - 2017-10-12 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na obowiązkowe konwersatorium dla roku 2 i 3 - 2015Z 4003-S1-2-3-KON pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy wybrac tylko jedną grupę z dwóch przedmiotów

zakończona
2015-08-31 21:00 - 2015-09-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na konwersatorium - 2 rok EUSE - 2016L 4003-S1-2-K-2016L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-20 21:00 - 2017-02-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na konwersatorium 2015Z - 2 rok 4003-S1-2-KON pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę wybrać tylko jedną grupę z dwóch przedmiotów

zakończona
2015-08-31 21:00 - 2015-09-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

Rejestracja na konwersatorium - 2 rok - 2017Z 4003-S1-2-KON-2017Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-07-05 21:00 - 2017-10-12 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na wykłady i ćwiczenia - 2 rok EUSE - 2016L 4003-S1-2-W-2016L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-20 21:00 - 2017-02-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na obowiązkowe wykłady, ćwiczenia i kionwersatorium 2015Z - 2 rok 4003-S1-2-WYK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Proszę wybrać 1 grupę z każdego przedmiotu

zakończona
2015-08-31 21:00 - 2015-09-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na wykłady i ćwiczenia - 3 rok EUSE - 2016L 4003-S1-3-2016L pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2016-12-20 21:00 - 2017-02-27 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na wykłady - 3 rok - 2017Z 4003-S1-3-2017Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-07-05 21:00 - 2017-10-12 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany
...

Rejestracja na obowiązkowe wykłady i ćwiczenia 2015Z - 3 rok 4003-S1-3-WYK pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Należy zarejstrować się do jednej grupy z każdego przedmiotu

zakończona
2015-08-31 21:00 - 2015-09-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
Niezalogowany

Rejestracja na szkolenie w BUW 4003-S1-BUW-2017Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-10-06 21:00 - 2017-10-09 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I TURA
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na obowiazkowe konwersatorium - 3 rok - 2017Z 4003-S1-KON-3-2017Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-07-05 21:00 - 2017-10-12 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I tura
1
Niezalogowany

REJESTRACJA NA SEMINARIUM LICENCJACKIE - 2017 4003-SEM-S1-2017 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2017-07-05 21:00 - 2017-09-10 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
I TURA
1
Niezalogowany
...
zakończona
2017-09-13 21:00 - 2017-10-12 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
II tura
1
Niezalogowany