Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 129nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Grupy Opcje
3321-M2S18SL03 Strona przedmiotu

Zajęcia zajmują się okresem zwanym „anni di plombo” (ołowiana dekada), obejmującym lata 70. XX w., kiedy Włochy zmagały się z problemem narastającego terroryzmu, który pochłonął setki ofiar i stał się zarzewiem największego konfliktu polityczno-społecznego od czasów II wojny światowej. Wydarzenia tego okresu stały się tematem wielu dzieł filmowych i literackich.

3321-M2S20MWL05 Strona przedmiotu

Zajęcia zajmują się okresem zwanym „anni di plombo” (ołowiana dekada), obejmującym lata 70. XX w., kiedy Włochy zmagały się z problemem narastającego terroryzmu, który pochłonął setki ofiar i stał się zarzewiem największego konfliktu polityczno-społecznego od czasów II wojny światowej. Wydarzenia tego okresu stały się tematem wielu dzieł filmowych i literackich.

3321-Z1N19HL01 Strona przedmiotu

Konwersatorium poświęcone jest analizie jednego z najwybitniejszych utworów literackich europejskiego Średniowiecza. „Literackość” arcydzieła Dantego należy rozumieć w szczególny sposób, Komedia bowiem bogata jest w odwołania historyczne, polityczne, filozoficzne, teologiczne i naukowe. Celem głównym zajęć jest zaprezentowanie owego labiryntu wielopoziomowych znaczeń, odwołań i aluzji. Jednocześnie konwersatorium służy zasadniczemu pogłębianiu podstawowej wiedzy o epoce, ponadto uczy korzystać ze źródeł, formułować tezy i szukać dla nich uzasadnienia.

3321-Z1S19HL01 Strona przedmiotu

Konwersatorium poświęcone jest analizie jednego z najwybitniejszych utworów literackich europejskiego Średniowiecza. „Literackość” arcydzieła Dantego należy rozumieć w szczególny sposób, Komedia bowiem bogata jest w odwołania historyczne, polityczne, filozoficzne, teologiczne i naukowe. Celem głównym zajęć jest zaprezentowanie owego labiryntu wielopoziomowych znaczeń, odwołań i aluzji. Jednocześnie konwersatorium służy zasadniczemu pogłębianiu podstawowej wiedzy o epoce, ponadto uczy korzystać ze źródeł, formułować tezy i szukać dla nich uzasadnienia.

3321-Z12LIC-01 Strona przedmiotu

Zajęcia służą zasadniczemu pogłębianiu podstawowej wiedzy o dawnej literaturze włoskiej, ponadto uczą korzystać ze źródeł, formułować tezy i szukać dla nich uzasadnienia; tym samym stanowią przygotowanie do napisania pracy licencjackiej z zakresu dawnej literatury włoskiej.

3321-Z319HL01 Strona przedmiotu

Moduł konwersatoryjny poświęcony twórczości jednego z najciekawszych

pisarzy włoskich XX w.

3321-M1S19PS02 Strona przedmiotu

Proseminarium magisterskie poświęcone jest historii włoskiej dramaturgii od wieku XV po wiek XXI, a także zagadnieniom związanym z przekładem form dramatycznych oraz recepcji dramaturgii włoskiej w Polsce.

3321-M2S20SM03 Strona przedmiotu

Seminarium przygotowuje do samodzielnej pracy badawczej i ma przygotować studenta do napisania pracy magisterskiej z zakresu historii dramatu i teatru włoskiego (od wieku XV po wiek XXI), a także z zagadnień związanych z przekładem form dramatycznych oraz recepcją dramaturgii włoskiej w Polsce.

3321-M1S19KJ02 Strona przedmiotu

Zajęcia stanowią przegląd kluczowych zjawisk językowych znajdujących się w centrum zainteresowania i będących przedmiotem badań pragmalingwistyki i lingwistyki tekstu. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się zaliczeniem pisemnym po III semestrze.

3321-M1S19MWJ01 Strona przedmiotu

Zajęcia stanowią przegląd kluczowych cech języka włoskiego z perspektywy językoznawczej, z uwzględnieniem czynników jego zróżnicowania, jego odmian, struktur językowych, rysu historycznego i typologicznego oraz elementów związanych z nauką o znaczeniu i pragmatyką. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się kolokwium pisemnym po III semestrze.

3321-Z217HL01 Strona przedmiotu

Moduł „Foscolo i Leopardi” przeznaczony jest dla studentów II roku. Omawiane będą biografia, poetyka oraz wybrane utwory wierszem i prozą Uga Foscola i Giacoma Leopardiego. Dokładną listę lektur studenci otrzymają na początku semestru.

3321-M1S19MWJ04 Strona przedmiotu

Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowych zagadnień z zakresu glottodydaktyki ogólnej i glottodydaktyki języka włoskiego, niezbędnych do przystąpienia do egzaminu DITALS 1, potwierdzającego kompetencje do nauczania języka włoskiego jako obcego.

3321-Z219HL01 Strona przedmiotu

Konwersatorium poświęcone jest lekturze i interpretacji najważniejszych dzieł weneckiej literatury drugiej połowy XVIII na tle kultury europejskiej. Poprzez konfrontację literatury z muzyką, teatrem, sztukami plastycznymi oraz obyczajowością uwydatnia się światopogląd epoki.

3321-Z2S20HL04 Strona przedmiotu

Konwersatorium poświęcone jest lekturze i interpretacji najważniejszych dzieł weneckiej literatury drugiej połowy XVIII na tle kultury europejskiej. Poprzez konfrontację literatury z muzyką, teatrem, sztukami plastycznymi oraz obyczajowością uwydatnia się światopogląd epoki.

3321-Z3GKWP Strona przedmiotu

Na zajęciach studenci poznają podstawowe założenia gramatyki polskiej i włoskiej w ujęciu kontrastywnym.

3321-Z1N19GOFC Strona przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami wymowy i pisowni włoskiej oraz z możliwościami zapisu tekstu mówionego za pomocą alfabetu fonetycznego.

3321-Z1S19GOFC Strona przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami wymowy i pisowni włoskiej oraz z możliwościami zapisu tekstu mówionego za pomocą alfabetu fonetycznego.

3321-Z1N19GOFW Strona przedmiotu

Opis systemu fonologicznego języka włoskiego

3321-Z1S19GOFW Strona przedmiotu

Opis systemu fonologicznego języka włoskiego

3321-Z1N19GOMC Strona przedmiotu

Na ćwiczeniach, stanowiących uzupełnienie zajęć „Morfologia – wykład”, studenci rozwiązywać będą praktyczne ćwiczenia z zakresu słowotwórstwa oraz części mowy występujących w obrębie tzw. Grupy Nominalnej (GN): rzeczownika, rodzajnika, przymiotnika i zaimka włoskiego.

3321-Z1S19GOMC Strona przedmiotu

Na ćwiczeniach, stanowiących uzupełnienie zajęć „Morfologia – wykład”, studenci rozwiązywać będą praktyczne ćwiczenia z zakresu słowotwórstwa oraz części mowy występujących w obrębie tzw. Grupy Nominalnej (GN): rzeczownika, rodzajnika, przymiotnika i zaimka włoskiego.

3321-Z1N19GOMW Strona przedmiotu

Opis morfologii języka włoskiego: grupa rzeczownikowa

3321-Z1S19GOMW Strona przedmiotu

Opis morfologii języka włoskiego: grupa rzeczownikowa

3321-Z2S20GOMSC Strona przedmiotu

Przedmiot sprawdza, utrwala i poszerza wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka włoskiego. Zajęcia w pierwszym semestrze będą się koncentrować na morfoskładni języka włoskiego, zwłaszcza czasownika. Zostaną omówione również przysłówki i wyrażenia przysłówkowe, przyimki oraz spójniki.

3321-Z2S20GOMSW Strona przedmiotu

Zajęcia stanowią trzecią odsłonę cyklu „Gramatyka opisowa języka włoskiego” i poświęcone są zagadnieniom struktur morfo-składniowych języka włoskiego. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się egzaminem pisemnym po III semestrze.

3321-Z2S20GOSC Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
3321-Z2SGOSC Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
3321-Z2GOSW Strona przedmiotu

Zajęcia stanowią czwartą odsłonę cyklu „Gramatyka opisowa języka włoskiego” i

poświęcone są zagadnieniom struktur składniowych języka włoskiego. Zajęcia prowadzone

są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się

egzaminem pisemnym po IV semestrze

3321-Z2S20GOSW Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
3321-Z19F07 Strona przedmiotu

Na zajęciach przedstawiane są zagadnienia dotyczące historii kina włoskiego od jego początków, ze szczególnym uwzględnieniem takich nurtów, jak neorealizm, commedia all'italiana, kino autorskie począwszy od lat 60. po dzień dzisiejszy, oraz autorów takich, jak Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Bellocchio, Moretti.

Elementy 1..30 z 129nav_fwdnav_lst