Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyniki wyszukiwania

Twoje zapytanie:
FILTRY
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji
Podana przez Ciebie nazwa przedmiotu nie była jednoznaczna. Zdefiniuj swoje zapytanie inaczej lub wybierz przedmiot z listy poniżej.


Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe,
edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.


+
Elementy 1..30 z 142nav_fwdnav_lst
Kod przedmiotu nav_ordascnav_orddesc
Nazwa jednostki nav_ordascnav_orddesc
Nazwa przedmiotu nav_orddesc
Grupy Opcje
3321-Z1N19HL01 Strona przedmiotu

Konwersatorium poświęcone jest analizie jednego z najwybitniejszych utworów literackich europejskiego Średniowiecza. „Literackość” arcydzieła Dantego należy rozumieć w szczególny sposób, Komedia bowiem bogata jest w odwołania historyczne, polityczne, filozoficzne, teologiczne i naukowe. Celem głównym zajęć jest zaprezentowanie owego labiryntu wielopoziomowych znaczeń, odwołań i aluzji. Jednocześnie konwersatorium służy zasadniczemu pogłębianiu podstawowej wiedzy o epoce, ponadto uczy korzystać ze źródeł, formułować tezy i szukać dla nich uzasadnienia.

3321-Z1S19HL01 Strona przedmiotu

Konwersatorium poświęcone jest analizie jednego z najwybitniejszych utworów literackich europejskiego Średniowiecza. „Literackość” arcydzieła Dantego należy rozumieć w szczególny sposób, Komedia bowiem bogata jest w odwołania historyczne, polityczne, filozoficzne, teologiczne i naukowe. Celem głównym zajęć jest zaprezentowanie owego labiryntu wielopoziomowych znaczeń, odwołań i aluzji. Jednocześnie konwersatorium służy zasadniczemu pogłębianiu podstawowej wiedzy o epoce, ponadto uczy korzystać ze źródeł, formułować tezy i szukać dla nich uzasadnienia.

3321-Z3S21HL01 Strona przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z charakterystyką twórczości trzech kanonicznych przedstawicieli włoskiej prozy XX i XXI wieku oraz refleksja nad rozwojem krótkiej formy prozatorskiej we Włoszech na tle dłuższych form narracji

3321-Z21LIC-04 Strona przedmiotu

Zajęcia służą zasadniczemu pogłębianiu podstawowej wiedzy o dawnej literaturze włoskiej, ponadto uczą korzystać ze źródeł, formułować tezy i szukać dla nich uzasadnienia; tym samym stanowią przygotowanie do napisania pracy licencjackiej z zakresu dawnej literatury włoskiej.

3321-Z22F03 Strona przedmiotu

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone historii teatru włoskiego od wieku XVI do XVIII. Ich celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Na przestrzeni XVI i XVII wieku na rozbitym politycznie Półwyspie Apenińskim ukształtowała się nowożytna idea teatru (praktyka i technika sceniczna, budynek teatralny, gatunki dramatyczne, teatr zawodowy, zw. komedią dell’arte, a także opera). Nowożytny teatr zawdzięcza wiele dawnej Italii, tym osiągnięciom poświęcony jest właśnie ten kurs.

3321-Z22F03-OG Strona przedmiotu

Zajęcia w formie konwersatorium poświęcone historii teatru włoskiego od wieku XVI do XVIII. Ich celem jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu historii teatru oraz dramatu włoskiego w kontekście wydarzeń historycznych oraz przemian kultury społecznej i artystycznej. Na przestrzeni XVI i XVII wieku na rozbitym politycznie Półwyspie Apenińskim ukształtowała się nowożytna idea teatru (praktyka i technika sceniczna, budynek teatralny, gatunki dramatyczne, teatr zawodowy, zw. komedią dell’arte, a także opera). Nowożytny teatr zawdzięcza wiele dawnej Italii, tym osiągnięciom poświęcony jest właśnie ten kurs.

3321-M1S19PS02 Strona przedmiotu

Proseminarium magisterskie poświęcone jest historii włoskiej dramaturgii od wieku XV po wiek XXI, a także zagadnieniom związanym z przekładem form dramatycznych oraz recepcji dramaturgii włoskiej w Polsce.

3321-M2S20SM03 Strona przedmiotu

Seminarium przygotowuje do samodzielnej pracy badawczej i ma przygotować studenta do napisania pracy magisterskiej z zakresu historii dramatu i teatru włoskiego (od wieku XV po wiek XXI), a także z zagadnień związanych z przekładem form dramatycznych oraz recepcją dramaturgii włoskiej w Polsce.

3321-M1S19MWJ01 Strona przedmiotu

Zajęcia stanowią przegląd kluczowych cech języka włoskiego z perspektywy językoznawczej, z uwzględnieniem czynników jego zróżnicowania, jego odmian, struktur językowych, rysu historycznego i typologicznego oraz elementów związanych z nauką o znaczeniu i pragmatyką. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się kolokwium pisemnym po III semestrze.

3321-Z2S21HL01 Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
3321-M1S21MWJ01 Strona przedmiotu

Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowych zagadnień z zakresu glottodydaktyki ogólnej i glottodydaktyki języka włoskiego.

3321-Z2S20HL04 Strona przedmiotu

Konwersatorium poświęcone jest lekturze i interpretacji najważniejszych dzieł weneckiej literatury drugiej połowy XVIII na tle kultury europejskiej. Poprzez konfrontację literatury z muzyką, teatrem, sztukami plastycznymi oraz obyczajowością uwydatnia się światopogląd epoki.

3321-Z3S21GK Strona przedmiotu

Na zajęciach studenci poznają podstawowe założenia gramatyki polskiej i włoskiej w ujęciu kontrastywnym.

3321-Z1N19GOFC Strona przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami wymowy i pisowni włoskiej oraz z możliwościami zapisu tekstu mówionego za pomocą alfabetu fonetycznego.

3321-Z1S19GOFC Strona przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami wymowy i pisowni włoskiej oraz z możliwościami zapisu tekstu mówionego za pomocą alfabetu fonetycznego.

3321-Z1N19GOFW Strona przedmiotu

Semestralny kurs fonetyki i fonologii języka włoskiego jest pierwszą częścią kursu z gramatyki opisowej tego języka dla studentów filologii włoskiej.

Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowego aparatu pojęciowego fonetyki i fonologii, przybliżenie uczestnikom charakterystyki włoskiego systemu fonologicznego, zapoznanie ich ze zjawiskami fonetyki kombinatorycznej i prozodii oraz uwrażliwienie na odmiany języka włoskiego uwarunkowane geograficznie.

3321-Z1S19GOFW Strona przedmiotu

Semestralny kurs fonetyki i fonologii języka włoskiego jest pierwszą częścią kursu z gramatyki opisowej tego języka dla studentów filologii włoskiej.

Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowego aparatu pojęciowego fonetyki i fonologii, przybliżenie uczestnikom charakterystyki włoskiego systemu fonologicznego, zapoznanie ich ze zjawiskami fonetyki kombinatorycznej i prozodii oraz uwrażliwienie na odmiany języka włoskiego uwarunkowane geograficznie.

3321-Z1N19GOMC Strona przedmiotu

Na ćwiczeniach, stanowiących uzupełnienie zajęć „Morfologia – wykład”, studenci rozwiązywać będą praktyczne ćwiczenia z zakresu słowotwórstwa oraz części mowy występujących w obrębie tzw. Grupy Nominalnej (GN): rzeczownika, rodzajnika, przymiotnika i zaimka włoskiego.

3321-Z1S19GOMC Strona przedmiotu

Na ćwiczeniach, stanowiących uzupełnienie zajęć „Morfologia – wykład”, studenci rozwiązywać będą praktyczne ćwiczenia z zakresu słowotwórstwa oraz części mowy występujących w obrębie tzw. Grupy Nominalnej (GN): rzeczownika, rodzajnika, przymiotnika i zaimka włoskiego.

3321-Z1N19GOMW Strona przedmiotu

Opis morfologii języka włoskiego: grupa rzeczownikowa

3321-Z1S19GOMW Strona przedmiotu

Opis morfologii języka włoskiego: grupa rzeczownikowa

3321-Z2N20GOMSC Strona przedmiotu

Przedmiot sprawdza, utrwala i poszerza wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka włoskiego. Zajęcia w pierwszym semestrze będą się koncentrować na morfoskładni języka włoskiego, zwłaszcza czasownika. Zostaną omówione również przysłówki i wyrażenia przysłówkowe, przyimki oraz spójniki.

3321-Z2S20GOMSC Strona przedmiotu

Przedmiot sprawdza, utrwala i poszerza wiadomości z zakresu gramatyki opisowej języka włoskiego. Zajęcia w pierwszym semestrze będą się koncentrować na morfoskładni języka włoskiego, zwłaszcza czasownika. Zostaną omówione również przysłówki i wyrażenia przysłówkowe, przyimki oraz spójniki.

3321-Z2N20GOMSW Strona przedmiotu

Zajęcia stanowią trzecią odsłonę cyklu „Gramatyka opisowa języka włoskiego” i poświęcone są zagadnieniom struktur morfo-składniowych języka włoskiego. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się egzaminem pisemnym po III semestrze.

3321-Z2S20GOMSW Strona przedmiotu

Zajęcia stanowią trzecią odsłonę cyklu „Gramatyka opisowa języka włoskiego” i poświęcone są zagadnieniom struktur morfo-składniowych języka włoskiego. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się egzaminem pisemnym po III semestrze.

3321-Z2N20GOSC Strona przedmiotu

Na ćwiczeniach, stanowiących swoiste uzupełnienie zajęć „Składnia – wykład”, studenci rozwiązywać będą praktyczne zadania z zakresu włoskiej składni. Program zajęć obejmuje włoskie zdanie pojedyncze (część I) i złożone (część II

3321-Z2S20GOSC Strona przedmiotu

Na ćwiczeniach, stanowiących swoiste uzupełnienie zajęć „Składnia – wykład”, studenci rozwiązywać będą praktyczne zadania z zakresu włoskiej składni. Program zajęć obejmuje włoskie zdanie pojedyncze (część I) i złożone (część II

3321-Z2N20GOSW Strona przedmiotu

Zajęcia stanowią czwartą odsłonę cyklu „Gramatyka opisowa języka włoskiego” i poświęcone są zagadnieniom struktur składniowych języka włoskiego. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się egzaminem pisemnym po IV semestrze.

3321-Z2S20GOSW Strona przedmiotu

Zajęcia stanowią czwartą odsłonę cyklu „Gramatyka opisowa języka włoskiego” i poświęcone są zagadnieniom struktur składniowych języka włoskiego. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się egzaminem pisemnym po IV semestrze.

3321-Z3N21HJW Strona przedmiotu
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Elementy 1..30 z 142nav_fwdnav_lst