Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody zatężania i rozdzielania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1MZROW6 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Metody zatężania i rozdzielania
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne z Wydziału Chemii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wiadomości z chemii ogólnej; typy reakcji chemicznych, równowagi kwasowo-zasadowe, reakcje strąceniowe oraz redoks. Kompleksowanie. Podstawowe pojęcia w chemii analitycznej – selektywność, granica wykrywalności, procedura analityczna, rzetelność wyniku. Analiza pzrepływowo-wstrzykowa.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z różnymi technikami zatężania analitów i sposobami ich oddzielania od składników matrycy oraz ich wykorzystaniem w analizie specjacyjnej. Jest uzupełnieniem zajęć z chemii analitycznej i instrumentalnych metod analizy chemicznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

• zapoznać studentów ze powszechnie stosowanymi metodami zatężania analitów i sposobami ich oddzielania od składników matrycy analizowanej próbki przed ich bezpośrednim oznaczaniem ilościowym,

• podać możliwość wykorzystania metod zatężania/rozdzielania w analizie specjacyjnej do oznaczeń poszczególnych form chemicznych pierwiastków,

• przedstawić najnowsze metody stosowane w laboratoriach

• zapoznać studentów z możliwością mechanizacji i automatyzacji procedury analitycznej.

W części wstępnej zostaną omówione podstawy teoretyczne stosowanych metod, ich wady oraz zalety. Następnie zaprezentowany zostanie sposób wybierania i projektowania procedury analitycznej na konkretnych przykładach analiz.

Literatura:

1. „Spektrometria atomowa. Możliwości analityczne”. Monografia pod redakcja E. Bulskiej i K. Pyrzyńskiej, Wydawnictwo Malamut, Warszawa 2007.

Rozdział 2, str. 24-34.

2. „Analiza przepływowa. Metody i zastosowania” Monografia pod redakcją P. Kościelniaka i M. Trojanowicza, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

Str. 180-195 oraz 245-262.

3. „Podstawy chemii analitycznej” D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, PWN Warszawa 2006, Tom 2, rozdział 33.

Efekty kształcenia:

Po wysłuchaniu wykładu student będzie:

– znał podstawowe metody zatężania i rozdzielania oznaczanych substancji stosowane w procedurach analitycznych,

– umiał wybrać odpowiednią procedurę do danego problemu analitycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne na ocenę

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.