Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia atmosfery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON18L Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia atmosfery
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady monograficzne w semestrze letnim
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie procesów chemicznych i fotochemicznych istotnych w chemii atmosfery (zwłaszcza chemii troposfery i stratosfery).

Pełny opis:

Podczas wykładu Chemia atmosfery będą omawiane następujące problemy:

• Podstawowe informacje na temat atmosfery ziemskiej; atmosferyczne procesy cykliczne, zjawiska atmosferyczne opisywane przez fizykę; profil temperatury; pył, aerozole oraz chmury; emisje; typowe stężenia składników atmosfery; atmosfera jako układ wzajemnych sprzężeń; interpretacja zjawisk atmosferycznych – modele atmosferyczne.

• Badania laboratoryjne: podstawy fotochemii i spektroskopii; fotochemia istotnych składników atmosfery; kinetyka chemiczna w gazie; szybkość oraz mechanizm reakcji w gazie.

• Pomiary polowe: typowe stężenia śladowych składników atmosfery oraz metody analityczne konieczne do ich pomiarów: metody spektroskopii optycznej, spektroskopia mass, wzbogacenie metodami adsorpcyjnymi, filtry, dendery; specyficzne metody analizy śladów.

• Główne procesy chemiczne w atmosferze: (i) chemia „czystej” troposfery; zanieczyszczenie powietrza oraz utlenianie węglowodorów - możliwości utleniające atmosfery; smog fotochemiczny; kwaśne deszcze; chemia atmosfery i zmiany globalne klimatu, oraz (ii) ozon w atmosferze;, homogeniczne i heterogeniczne procesy w chemii stratosfery; kontrola emisji związków halogenoorganicznych.

Literatura:

1. Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution,John H. Seinfeld, Wiley Interscience Publication, 1986.

2. Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, John H. Seinfeld i Spyros N. Pandis, Wiley Interscience Publication, 1998.

3. Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere: Theory, Experiments, and Applications, Barbara J. Finlayson-Pitts, James N. Pitts Jr.: Academic Press, 2000.

4. Chemistry of Atmospheres: An Introduction to the Chemistry of the Atmospheres of Earth, the Planets, and their Satellites, Richard P. Wayne, Oxford University Press, 2000

5. Climate Change 2007, The Physical Science Basis, IPCC,

Cambridge University Press, 2007

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien wykazać się znajomością procesów chemicznych przebiegających w atmosferze

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gierczak
Prowadzący grup: Tomasz Gierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.