Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gdzie diabeł nie może - tam... kamień pośle

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WGDML-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Gdzie diabeł nie może - tam... kamień pośle
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Omówione są zagadnienia tworzenia się luźnych bloków skalnych, ich transportu wodnego, osuwiskowego i lodowcowego oraz nagromadzania się. Ich rola w kształtowaniu form powierzchni ziemi stanowi odrębny watek wykładu. Następnie przedstawione zostaną wielorakie zastosowania naturalnych i otrzymywanych droga wyłamywania z calizny brył skalnych dla celów gospodarczych, kulturowych i religijnych.

Pełny opis:

Wykład omawia następujące zagadnienia:

1. Upominki ze Skandynawii

Narzutniaki, ich pochodzenie i wykorzystanie

2. Jak w epoce kamiennej kamień wydobywano

Materiały na wyroby z kamienia, wydobycie krzemienia w Europie, Krzemionki Opatowskie

3. Kamień posłany do... piekła

Surowce szklarskie i ceramiczne (omówienie procesu wytapiania szkła i wypalania ceramiki na przykładach odpowiednich fabryk), wypalanie wapna (historyczne wapienniki), surowce metali

4. Czy mniej lub bardziej szlachetne kamienie mogą uzdrawiać?

Wpływ cech kamieni szlachetnych i ozdobnych na psychikę człowieka; minerały jako źródła pierwiastków, niezbędnych dla zdrowia

5. Jak kamień w wodę

Wpływ głazów na przepływ wody, erozyjna rola kamieni w potokach i rzekach (wodospady), u brzegów morskich i w lodowcach

6. Jak woda z kamienia

Przepływ wody w skałach, źródła, studnie, fontanny

7. Mieszkać i modlić się wśród kamieni

Kamienne budowle mieszkalne i obronne (jaskinie, zamki, mury obronne), budowle kultowe (kamienne kręgi, świątynie, nekropolie) w różnych częściach świata.

Literatura:

- Anonimowe – Podreczny słownik witamin i minerałów. Twój Styl, Warszawa 1998, 285 str.

- A. Bolewski – Mineralogia szczegółowa, Warszawa 1965, 796 str.

- A. Breske i in. – Kamienne kręgi Gotów. Wyd. Region, Gdynia 2006, 55 str.

- M. Brézillon – Encyklopedia kultur pradziejowych. WAiF-PWN, WArszawa 2001, 302 str.

- R. Faron-Bartles – Ludzie i bogowie Ameryki Środkowej. Wrocłąw 2009, 222 str.

- J. Gąssowski, Prahistoria sztuki. Wyd. Trio, Warszawa 2008, 260 str.

- J. Jelinek – Wielki atlas prahistorii człowieka. PWRiL, Warszawa 1977, 556 str.

- A. Manecki, M. Muszyński – Przewodnik po petrografii. Wyd. AGH, Kraków 2008, 552 str.

- J. V. Luce – Homer i epoka heroiczna. WAiF, Warszawa1987, 350 str.

- T. Mroczko – Polska sztuka przedromańska i romańska. WaiF, Warszawa 1988, 235 str.

- A. H. Pressman, S. Buff – Witaminy i minerały. Bauer-Weltbild Media, Warszawa 2006

- S. Sałaciński, M. Zalewski – Krzemionki. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1987, 40 str.

- M. Wasilewski – Minerał jako lek. Rytm, Warszawa 2008, 243 str.

- Materiały wykładowe do uzyskania na płycie kompaktowej od wykładowcy

Efekty kształcenia:

Student uzyska informacje o zastosowaniu surowca skalnego na rozmaitych etapach rozwoju ludzkości, ze szczególnym uwzględnieniem procedur dawnych. Ponadto otrzyma wiadomości o pośredniej kulturotwórczej i gospodarczej roli "kamieni", czyli luźnych brył skalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na wykładach (jest sprawdzana) oraz przygotowanie opracowania pisemnego według wybranego tematu (jedno z omawianych wystąpień) na końcu semestru.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kozłowski
Prowadzący grup: Andrzej Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.