Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odnawialne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WOZE-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła energii
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przyczyny i powody rozwoju stosowania odnawialnych źródeł energii (globalne zmiany klimatyczne, wyczerpywanie zasobów paliw kopalnych).Przegląd i systematyka odnawialnych źródeł energii (OZE). Ocena zasobów i możliwości wykorzystania energii geotermalnej (głębokiej i płytkiej), zasobów energii solarnej, wodnej, wiatru, wód, biomasy na tle zasobów paliw kopalnych. Podstawy prawne wykorzystania OZE. Struktura finansowa realizowanych w Polsce obiektów z wykorzystaniem OZE.

Pełny opis:

Zasoby paliw kopalnych, alternatywne nośniki energii. Zasoby energii geotermalne w Polsce na tle Europy. Metody badań, metodyka obliczeń zasobów. Opis pracujących w Polsce instalacji. Bariery w zastosowaniu energii geotermalnej. Wykorzystanie zasobów niskiej entalpii w pompach ciepła. Zasoby biomasy w Polsce, możliwości jej wykorzystania. Energia wiatru, zasoby, metody pomiaru, ograniczenia środowiskowe w stosowaniu. Energia słoneczna zasoby i możliwości wykorzystania. Energia płynącej wody – zasoby, ograniczenia w stosowaniu. Analiza porównawcza kosztów realizacji projektów ekologicznych zastosowania OZE oraz kosztów stosowanej energii.

Literatura:

Lewandowski M 2006 - Proekologiczne odnawialne źródła energii.

Solińska M., Soliński I. 2003 - Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej.

Górecki W. (red.) 2006 - Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student wykazuje: umiejętność analizy projektów inwestycyjnych, znajomość potencjalnych zasobów różnych źródeł OZE w Polsce oraz metody wyceny i wyboru źródła energii dla konkretnych przypadków.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studentów na wykładach przy omawianiu analizy przypadku, sprawdzanie zdobytej wiedzy w formie kolokwium.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.