Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konserwatorska i czynna ochrona przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-216KCOP Kod Erasmus / ISCED: 07.204 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Konserwatorska i czynna ochrona przyrody
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wykład: Cel i istota różnych kategorii ochrony przyrody; ogólne zasady ich wyboru w ochronie gatunkowej, indywidualnej i obszarowej; ekologiczne podstawy typowania obszarów i obiektów do ochrony ścisłej; sens i skutki stosowania ochrony ścisłej; biologiczne podstawy oraz bezpośredni i pośrednie metody aktywnej ochrony gatunków "specjalnej troski"; zasady i metody czynnej ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych, lądowych i wodnych; monitoring przyrodniczy - cel, założenia, metody.

Ćwiczenia terenowe: Przegląd ekosystemów leśnych podlegających różnym zabiegom ochronnym na obszarze Kampinowskiego Parku Narodowego; problem restytucji stanowisk rysia w KPN; ocena stanu i zagrożeń oraz wypracowanie programu ochrony zagrożonych gatunków w rezerwatach stepowych; ocena stanu i zagrożeń oraz opracowanie sposobów renaturalizacji częściowo zmeliorowanego torfowiska wysokiego w wybranym rezerwacie torfowiskowym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.