Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z ekologii torfowisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-236ZEKOT Kod Erasmus / ISCED: 07.204 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z ekologii torfowisk
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Torfowiska jako siedliska i ekosystemy. Zróżnicowanie ekosystemów torfowiskowych w gradiencie klimatycznym i siedliskowym. Bogactwo życia na torfowiskach. Adaptacje roślin do życia na torfowiskach. Torf i gleby bagienne – powstawanie, właściwości i skutki deradacji. Torf jako archiwum informacji. Sukcesja i rozwój torfowisk. Hydrologia torfowisk. Obieg materii na torfowiskach. Znaczenie gradientów żyzności i światła. Torfowiska świata. Torfowiska a klimat. Wykorzystanie, użytkowanie, degradacja i restytucja przyrodnicza torfowisk. Zarys zagadnień ochrona torfowisk.

Pełny opis:

Cykl wykładów będzie obejmował następujące zagadnienia

1. Torfowiska jako siedliska i ekosystemy. Bogactwo życia na torfowiskach. (WK)

2. Hydrologia torfowisk. Obieg materii na torfowiskach. Torf i gleby

bagienne - powstawanie, właściwości i skutki degradacji. (ŁK)

3. różnicowanie ekosystemów torfowiskowych w gradiencie klimatycznym i

siedliskowym. Torfowiska świata. (ŁK)

4. Znaczenie gradientu zasobności w sole mineralne (poor-rich), rola

mszaków na torfowiskach (PP)

5. Sukcesja i rozwój torfowisk. Torf jako archiwum informacji. (WK)

6. Adaptacje roślin do życia na torfowiskach. Znaczenie gradientów

żyzności i światła. (WK)

7. Wykorzystanie, użytkowanie, degradacja; ecosystem services. (WK)

8. Torfowiska a klimat. (ŁK)

9. Zarys zagadnień ochrony i restytucji torfowisk. (ŁK)

10. Przykłady obiektów - ekologia, funkcjonowanie, ochrona.

W ramach wykładu planowana jest także jednodniowa wycieczka na torfowiska w okolicy Warszawy – termin do uzgodnienia.

Literatura:

www.imcg.net

www.bagna.pl

http://www.wetlands.org/

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- rozumie specyfikę ekologiczną ekosystemów torfowiskowych oraz kluczowe dla ich powstawania i istnienia procesy ekologiczne;

- zna rolę torfowisk w przyrodzie, w skali lokalnej, regionalnej i globalnej

- rozpoznaje poszczególne typy siedlisk torfowiskowych w krajobrazie i potrafi zinterpretować ich związki z krajobrazem

- potrafi wskazać bezpośrednie przyczyny i mechanizmy przekształceń ekosystemów torfowiskowych związanych z antropopresją

- zna podstawowe cele i metody ochrony ekosystemów torfowiskowych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.