Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia społeczno-ekonomiczna świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1AES Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia społeczno-ekonomiczna świata
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student posiada wiedzę z zakresu geografii politycznej, geografii regionalnej świata i geografii fizycznej świata. Posłuży ona do łatwiejszego przyswojenia wiedzy na wykładach dotyczących geografii społeczno-gospodarczej świata.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cel przedmiotu: Poznanie zjawisk i procesów społecznych i gospodarczych, które są przyczyną różnic regionalnych w poziomie rozwoju świata; Dokładne poznanie zagadnień demograficznych (migracji, rozwoju wielkich miast), gospodarczych (nowych trendów w lokalizacji przemysłu, roli usług w rozwoju, nowych zjawisk i procesów lokalizacji produkcji żywności, etc.); Poznanie roli konsumpcji w kształtowaniu globalnej przestrzeni gospodarczej; Poznanie roli usług we współczesnym świecie

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

Znajomość mapy politycznej świata, geografii fizycznej świata.

Cel przedmiotu:

Poznanie zjawisk i procesów społecznych i gospodarczych, które są przyczyną różnic regionalnych w poziomie rozwoju świata; Dokładne poznanie zagadnień demograficznych (migracji, rozwoju wielkich miast), gospodarczych (nowych trendów w lokalizacji przemysłu, roli usług w rozwoju, nowych zjawisk i procesów lokalizacji produkcji żywności, etc.); Poznanie roli konsumpcji w kształtowaniu globalnej przestrzeni gospodarczej; Poznanie roli usług we współczesnym świecie.

Treść:

Treść wykładów stanowi rozwój w erze globalizacji. Omawiane są najważniejsze zjawiska i procesy społeczne, gospodarcze, kulturowe i polityczne, które sprawiają, że współczesny świat jest coraz bardziej podzielony i sfragmentaryzowany. Szczególny nacisk położony jest na następujące zagadnienia: globalizacja, definicje, geneza, świat podzielony (elementy przedkapitalistyczne we współczesnym świecie); procesy demograficzne we współczesnym świecie (regionalne zróżnicowanie przyrostu naturalnego, rozwój wielkich miast, dzielnice nędzy, starzenie się społeczeństwa europejskiego); procesy społeczne (HDI, szkolnictwo i jego rola w rozwoju, AIDS, sektor nieformalny); procesy gospodarcze (nowe dystrykty przemysłowe, przemysł wysokiej techniki a rozwój, tradycyjne przemysły w nowych lokalizacjach, nowe przestrzenie produkcji żywności, rośliny żywieniowe i rośliny towarowe, usługi nowym motorem rozwoju, przestrzenie usługowe na świecie); kultura w procesach rozwoju (dziedzictwo stymulatorem rozwoju lokalnego i regionalnego); geografia konsumpcji.

Literatura:

Czerny M. 2005. Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata. PWN, Warszawa

Scholte J. A. 2006. Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. Oficyna Wydawnicza "Humanitas" WSZM w Sosnowcu

Dicken P. 2007. Global Shift. SAGE (5 wydanie lub wcześniejsze).

Knox, Marston, Places and Regions in Global Context: Human Geography, 4th Edition (lub wcześniejsze). PEARSON

Efekty kształcenia:

Student posiądzie wiedzę na temat współczesnej problematyki rozwoju gospodarcze i społecznego świata.

Student będzie rozumiał podstawowe relacje, które tworzą współczesną strukturę przestrzenną opartą o nowe zjawiska w gospodarce i w społeczeństwie.

Student będzie potrafił wyjaśnić przyczyny i skutki istniejących dysproporcji w rozwoju regionalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Test otwarty na podstawie wiedzy zdobytej na wykładach i z polecanych lektur.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.