Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia fizyczna świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1AFS Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia fizyczna świata
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Student potrafi dokonać charakterystyki środowiska przyrodniczego poszczególnych kontynentów. Zna podstawowe fakty dotyczące ewolucji środowiska. Potrafi wskazać najważniejsze - wyróżniające cechy tego środowiska różniące go od innych kontynentów. Poprawnie wyróżnia na mapie i odpowiednio nazywa najważniejsze obiekty geograficzne (posługując się polskim nazewnictwem geograficznym świata) oraz potrafi te obiekty scharakteryzować.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursowych przedmiotów na kierunku geografia (geologia, klimatologia, hydrologia, kartografia).

Cel przedmiotu:

Student potrafi dokonać charakterystyki środowiska przyrodniczego poszczególnych kontynentów. Zna podstawowe fakty dotyczące ewolucji środowiska. Potrafi wskazać najważniejsze - wyróżniające cechy tego środowiska różniące go od innych kontynentów. Poprawnie wyróżnia na mapie i odpowiednio nazywa najważniejsze obiekty geograficzne (posługując się polskim nazewnictwem geograficznym świata) oraz potrafi te obiekty scharakteryzować.

Treść:

Ukształtowanie powierzchni Ziemi; Podział na lądy i oceany; Charakterystyka środowiska przyrodniczego poszczególnych kontynentów: Europa, Azja, Ameryka Północna i Południowa, Afryka, Australia, Antarktyda; Charakterystyka oceanów: Atlantycki, Indyjski i Spokojny. Porządek omawiania środowiska przyrodniczego: Budowa geologiczna w nawiązaniu do teorii płyt litosfery (główne jednostki geologiczne, elementy historii geologicznej kontynentów i oceanów. Ukształtowanie powierzchni (góry: fałdowe, zrębowe, wulkaniczne, wyżyny, niziny, podstawowe procesy morfologiczne - jeśli istotne); Cechy klimatu (czynniki wpływające na klimat, cechy termiczne klimatu, opady atmosferyczne i ich rozkład; Stosunki wodne (rzeki, jeziora, lodowce); Roślinność (formacje roślinne na poszczególnych lądach Ziemi) i zwierzęta;

Ogólny podział regionalny kontynentów i oceanów.

Metody oceny: Egzamin pisemny.

Literatura:

1. Jerzy Makowski, 2006; Geografia fizyczna świata, PWN.

2. Encyklopedia geograficzna świata., tomy I-X. Opress, Kraków, 1997.

Literatura uzupełniająca (See also):

1. A.C. Duxbury, A.B. Duxbury, K.A. Sverdrup, 2002; Oceany świata, PWN.

2. S. Kostrowicki, 1999: Geografia Biosfery. Biogeografia dynamiczna lądów. PWN, Warszawa, 255 ss.

3. F. Plit, 1986: Środowisko przyrodnicze obszarów międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 146 ss.

4. Z. Podbielkowski, 1995: Fitogeografia części świata, cz. I. Europa, Azja, Afryka, 400 ss; cz. II Ameryka, Australia, Oceania, Antarktyda, 235 ss, PWN, Warszawa.

5. Tj. H. Van Andel, 1991: Historia Ziemi i dryf kontynentów. PWN, Warszawa. 283 ss.

6. Tj. H. Van Andel: 1997: Nowe spojrzenie na stara planetę. Zmienne oblicze Ziemi. PWN, Warszawa, 304 ss.

7. P. P. Wtorow, N. N. Drozdow, 1981: Biogeografia kontynentów. PWN, Warszawa. 284 ss.

8. Cliff Ollier, 1987: Tektonika a formy krajobrazu. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 425 ss.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.