Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1AMD Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia medyczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Student rozumie powiązania między geografią a naukami medycznymi; identyfikuje podstawowe zagrożenia zdrowotne; rozumie skutki polityczne, społeczne i gospodarcze wybuchu epidemii.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

Brak.

Cel przedmiotu:

Student rozumie powiązania między geografią a naukami medycznymi; identyfikuje podstawowe zagrożenia zdrowotne; rozumie skutki polityczne, społeczne i gospodarcze wybuchu epidemii.

Treść:

Schematy poznawcze w geografii i medycynie. Kierunki rozwoju w geografii medycznej. Stan zdrowia ludności w Polsce i na świecie. Milenijne cele rozwoju; pomoc międzynarodowa w zakresie opieki zdrowotnej. Woda, żywność a zdrowie. Polityczne, społeczne i gospodarcze skutki epidemii w przeszłości. Choroby zagrażające człowiekowi obecnie; współczesne epidemie. Wojna a choroby. Podróże- szybkie zmiany stref klimatycznych i czasowych a zdrowie.

Metody oceny:

Zaliczenie pisemne

Literatura:

1. Łęcka I., red., 2005, Społeczne skutki globalizacji. Globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, Wyd. UW, Warszawa.

2. Łęcka I., 2006, Schematy poznawcze a geograficzne badania nad zdrowiem i chorobą, w: Maik W., Rembowska K., Suliborski A., red., Człowiek w badaniach geograficznych. Podstawowe idee i koncepcje w geografii.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.