Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona i kształtowanie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1AOK Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ochrona i kształtowanie środowiska
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Orientacja w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych świata, Polski i regionu. Umiejętność przekazywania informacji i prowadzenia dyskusji ekologicznych. Doskonalenie technik audiowizualnych.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

Umiejętność przygotowania prezentacji multimedialnej.

Cel przedmiotu:

Orientacja w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych świata, Polski i regionu. Umiejętność przekazywania informacji i prowadzenia dyskusji ekologicznych. Doskonalenie technik audiowizualnych.

Treść:

Lista tematów przygotowana przez prowadzącego obejmuje:

Globalne problemy środowiskowe, problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce.

Lokalne problemy ochrony środowiska na przykładzie wybranych obszarów ekologicznego zagrożenia.

Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym, zasady lokalizacji inwestycji, oceny ich wpływu na środowisko.

Konserwatorska ochrona przyrody i krajobrazu.

Rolnictwo a zanieczyszczenie i ochrona środowiska, problem melioracji i nawożenia.

Obieg zanieczyszczeń w systemie środowiska.

Sozotechniczne środki ograniczenia emisji zanieczyszczeń, oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów.

Badania naukowe w ochronie środowiska.

Prawne zasady ochrony środowiska. Problemy edukacji sozologicznej i ekoetyki, społeczne ruchy ekologiczne.

Metody oceny:

Oceniana jest merytoryczna wartość prezentacji, walory techniczne oraz jakość językowa wystąpienia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.