Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia osadnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1AOS Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia osadnictwa
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Treść

Przedmiot i metody badań geografii ludności i geografii osadnictwa. Metody badań rozmieszczenia ludności. Zmiany liczby ludności na świecie i w Polsce. Ruch naturalny ludności. Teoria przejścia demograficznego. Prognozowanie liczby ludności. Migracje ludności na świecie i w Polsce; uwarunkowania i skutki przemieszczeń. Struktura ludności według cech biologicznych, demograficznych, ekonomicznych i kulturowych. Formy tradycyjnego osadnictwa wiejskiego. Współczesne przeobrażenia form i funkcji osiedli wiejskich. Miasto. Proces urbanizacji. Morfologia i struktura funkcjonalno-przestrzenna miast. Klasyfikacja i hierarchia funkcjonalna miast. Strefa podmiejska i jej przeobrażenia. Zaplecze miast. Funkcje miast i ich struktury przestrzenne a procesy tercjaryzacji i globalizacji gospodarki. Systemy osadnicze. Zarządzanie i planowanie na terenach miejskich. Rewitalizacja centrów miast. Promocja miast i ich atrakcyjność inwestycyjna.

Literatura:

1. Beaujeu-Garnier J., Zarys geografii miast, PWE, Warszawa, 1971.

2. Golachowski S., Kostrubiec B., Zagodżon A., Metody badań geograficzno-osadniczych, PWN, Warszawa, 1974.

3. Jędrzejczyk D., Przewodnik do ćwiczeń z geografii osadnictwa, WGiSR UW, Warszawa, 1980.

4. Kiełczewska-Zaleska M., Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa, 1978.

5. Jagielski A., Geografia ludności, PWN, Warszawa, 1977.

6. Maik W., Podstawy geografii miast, UMK, Toruń 1997.

7. Tkacz J., Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wyd. UŚ, Katowice, 1998.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.