Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia turyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1ATU Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia turyzmu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i główne koncepcje oraz kierunki badań geografii turyzmu. Zasoby i walory turystyczne. Zagospodarowanie i usługi turystyczne. Ruch turystyczny. Następstwa turystyki. Polityka i planowanie turystyczne. Perspektywy rozwoju turystyki na świecie.

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Student powinien nabyć podstawową wiedzę z zakresu geografii turyzmu.

Treść:

Podstawowe pojęcia. Miejsce geografii turyzmu w ramach geografii i nauk pozageograficznych. Podstawowe koncepcje badawcze i główne kierunki badań geografii turyzmu. Historia turystyki. Zasoby i walory turystyczne. Atrakcyjność turystyczna. Zagospodarowanie i usługi turystyczne (noclegowe, gastronomiczne, transportowe i komunikacyjne, uzupełniające). Ruch turystyczny (potrzeby i zachowania turystyczne, klasyfikacja ruchu turystycznego, wybrane rodzaje ruchu turystycznego). Społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze następstwa turystyki. Polityka i planowanie turystyczne. Perspektywy rozwoju turystyki na świecie.

Literatura:

1. Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Gaworecki W.W., 1998, Turystyka, PWE, Warszawa.

4. Krzymowska-Kostrowicka A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Przecławski K., 1994, Turystyka a świat współczesny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

6. Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

7. Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Test.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.