Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Niebezpieczne zjawiska pogodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-FNZP-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Niebezpieczne zjawiska pogodowe
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Bez wymagań wstępnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest szczególnie niebezpiecznym zjawiskom pogody, które często w sposób katastrofalny wpływają na życie ludzi i gospodarkę krajów. Poznajemy genezę tych zjawisk, ich przebieg oraz skutki. Poruszane zagadnienia: burze i grad, elektryczność atmosferyczna (błyskawice, ognie św. Elma, zorze polarne), wielkie powodzie, susze i pożary, cyklony zwrotnikowe, trąby powietrzne i wodne, monsun, El Niño i La Niña.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie niebezpiecznych zjawisk pogodowych, przybliżenie zagrożonych nimi regionów świata oraz pokazanie ich wpływu na życie ludzi i gospodarkę.

Na wykładzie będą poruszane następujące zagadnienia:

1. Burze – rozkład przestrzenny na świecie i w Polsce, przyczyny powstawania burz, przebieg zjawiska, błyskawice, grzmoty, pioruny kuliste, wyładowania do wyższych warstw atmosfery, monitoring burz, prognoza zjawiska, sposoby ochrony życia i mienia – piorunochrony, Łowcy burz;

2. Ognie św. Elma, zorze polarne – inne przejawy elektryczności atmosferycznej, przebieg i skutki tych zjawisk;

3. Cyklony zwrotnikowe – rozkład przestrzenny głównie w strefie międzyzwrotnikowej, przyczyny, przebieg i skutki cyklonów, nadawanie imion cyklonom, skala intensywności Saffira-Simpsona;

4. Trąby powietrzne i wodne – miejsca występowania na świecie, Aleja Tornad w USA, trąby w Polsce, przyczyny, przebieg i skutki trąb, skala intensywności Fujity, Łowcy tornad, sposoby monitorowania, prognozowania i ochrony przed trąbami;

5. Powodzie, susze i pożary – przyczyny, przebieg i skutki tych częstych katastrofalnych zjawisk, zagrożone nimi obszary, sposoby ochrony;

6. Monsuny – teorie powstawania monsunów, obszary ich występowania, sposoby prognozowania (głównie monsunu indyjskiego), skutki zbyt ulewnego lub suchego monsunu;

7. El Niño i La Niña – na czym polega zjawisko Oscylacji Południowych (ENSO) w skład których wchodzą El Niño i La Niña, gdzie występują? Przyczyny, przebieg i skutki tych zjawisk, ich wpływ na klimat Ziemi, prognozowanie.

Na wykładach będą również prezentowane filmy o wybranych niebezpiecznych zjawiskach pogodowych.

Nakład pracy studenta:

Wykład - 15 godzin

Samodzielna praca studenta - 5 godzin

Razem - 20 godzin

Literatura:

1. Schmidt M., 1972, Meteorologia dla każdego, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

2. Riezanow I. A., 1986, Wielkie katastrofy w historii Ziemi, PWN, Warszawa.

3. Graniczny M., Mizerski W., 2007, Katastrofy przyrodnicze, PWN, Warszawa.

4. Cerveny R., 2008, Wielkie katastrofy i anomalie klimatyczne w dziejach, Bellona, Warszawa.

5. Spignesi S. J., 2007, 100 największych katastrof wszechczasów, Bellona, Warszawa.

6. Czajewski J., 1988, Meteorologia żeglarska, WKŁ, Warszawa.

7. Holec M., Tymański P., 1973, Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej, Wydawnictwo Morskie, Warszawa.

8. Kożuchowski K., red., 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa

9. Trzeciak S., 2004, Meteorologia morska z oceanografią, PWN, Warszawa.

10. Roth G. D., 2000, Pogoda i klimat, Świat Książki, Warszawa.

11. Dunlop S., 2003, Pogoda, przewodnik ilustrowany, Świat Książki, Warszawa.

12. Duxbury A. C., Duxbury A. B., Sverdrup K. A., 2002, Oceany świata, PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia:

Po zaliczeniu wykładu studenci:

- potrafią rozpoznać i prognozować niebezpieczne zjawiska pogodowe,

- wiedzą, które regiony świata są nimi zagrożone,

- potrafią określić wpływ groźnych zjawisk pogodowych na życie ludzi i gospodarkę,

- wiedzą w jaki sposób mogą chronić się i unikać tych zjawisk.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności oraz wykonania prezentacji (eseju) dotyczącej wybranego zjawiska pogodowego.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.