Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geoekologia gór wysokich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-GGW-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Geoekologia gór wysokich
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Istota gór wysokich; wieloaspektowa analiza struktury krajobrazu gór wysokich. Fenomeny przyrody gór wysokich; Człowiek w górach wysokich i jego wpływ na środowisko. Badania i niebezpieczeństwa gór wysokich.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

Brak.

Cel przedmiotu:

Poznanie złożoności i funkcjonowania fenomenu przyrodniczo - kulturowego jakim są góry wysokie, zrozumienie powiązań między komponentami środowiska gór wysokich. Poznanie zagrożeń dla przyrody gór i niebezpieczeństw.

Treść:

Istota gór wysokich. Kierunki badań geosystemów górskich na świecie. Obszary wysokogórskie na świecie. Typologie gór według różnych kryteriów (morfologicznych - orograficznych, fizjonomicznych; geologicznych - tektonicznych, litologicznych, chronologicznych; klimatycznych i geoekologicznych. Piętrowość zjawisk przyrodniczych; asymetria i inwersja piętrowości. Rzeźba wysokogórska. Zależność struktury krajobrazu od budowy geologicznej. Lodowce i zjawiska śniegowe. Lawiny i krajobrazotwórcza rola lawin. Wybrane zjawiska meteorologiczne. Flora i fauna gór wysokich - przystosowania. Ochrona przyrody w górach wysokich. Mapy wysokogórskie. Turystyka i sporty uprawiane w górach wysokich, ich przyrodnicze uwarunkowania oraz skutki. Badania geoekologiczne w górach wysokich (przykłady, metody). Andy - najdłuższy łańcuch górski Ziemi - podział i zróżnicowanie.

Literatura:

1. W.Lewandowski., M.Zgorzelski - Leksykon "Góry Wysokie" wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.

2. W.Lewandowski., M.Zgorzelski., "Wall-sided Glaciers" str.75 -81 w: Miscellanea Geographica, 11, WGiSR, Warszawa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Zaliczenie (test): test wyboru i kilka pytań otwartych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.