Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-GRO-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia rozwoju
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza z zakresu geografii, historii, ekonomii, stosunków międzynarodowych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć przedstawiony jest zarys historii gospodarczej świata od czasów najdawniejszych do dziś, konsekwencje społeczne i przestrzenne rewolucji gospodarczych, podziały społeczno-ekonomiczne świata – ich geneza, ewolucja, kryteria, obraz przestrzenny, możliwe scenariusze na przyszłość.

Pełny opis:

Wzrost, rozwój, postęp. Zarys historii gospodarczej świata: od społeczności zbieracko-łowieckich przez rewolucję rolniczą do rewolucji przemysłowej. Skutki społeczne i międzynarodowe rewolucji rolniczej i przemysłowej. Podziały społeczno-ekonomiczne świata. Powstanie i ewolucja współczesnej globalnej nierówności rozwojowej. Narodziny globalnej trychotomii i ewolucja systemu komunistycznego XX-XXI w. Rozwój i jego koncepcje. Wzrost zainteresowania problemami rozwoju i niedorozwoju. Konceptualizacja podziału rozwojowego świata: Trzeci Świat, kraje rozwijające się, Południe. Dawne i współczesne kryteria i przebieg podziału Północ – Południe. Globalizacja a podział Północ – Południe: glokalizacja pęknięcia. Dynamika stosunków Północ – Południe. Trzy warianty przyszłości globalnej dychotomii rozwojowej.

Literatura:

1. Bąkiewicz A., Żuławska U. (red.), Rozwój w dobie globalizacji, Warszawa 2010.

2. Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Warszawa 2004.

3. Crosby A. W., Imperializm ekologiczny. Biologiczna ekspansja Europy, 900-1900, Warszawa 1999.

4. Deszczyński P., Konceptualizacja pojęcia „kraje rozwijające się”, „Przegląd Politologiczny” 2002, nr 4.

5. Diamond J., Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, Warszawa 2000.

6. Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa 2000.

7. Potter R. B., Binns T., Elliott J. A., Smith D., Geographies of Development, Longman 1999.

8. Power M., Rethinking Development Geographies, London, New York 2003.

9. Solarz M. W., Północ - Południe. Krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, Warszawa 2009.

10. Solarz M. W., Trzeci Świat. Zarys biografii pojęcia. Studium z historii idei, Warszawa 2009.

11. Standage T., Historia świata w sześciu szklankach, Warszawa 2007.

12. Symonides J. (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student orientuje się w historii gospodarczej świata. Potrafi wymienić wielkie przełomy gospodarcze i wskazać ich konsekwencje społeczne i przestrzenne. Potrafi świadomie uczestniczyć w dyskursie o rozwoju i strukturze świata. Umie wyjaśnić ewolucję i współczesny kształt struktury świata.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna semestralna lub egzamin ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.