Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trybunał Konstytucyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPP44 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Trybunał Konstytucyjny
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza dotycząca Konstytucji i zagadnień ustrojowych.

Skrócony opis:

Punktem centralnym rozważań jest polski model sądu konstytucyjnego, widziany jednak z perspektywy doświadczeń innych państw europejskich. Przedmiotem analizy są regulacje konstytucyjne i ustawowe odnoszące się do podstaw działania, statusu prawnego sędziego a także organizacji i kompetencji TK.

Pełny opis:

Konwersatorium jest poświęcone analizie następujących zagadnień: geneza i założenia sądowej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce i na świecie; status prawny sędziego TK; zasady kontroli konstytucyjności; procedury kontroli konstytucyjności; kompetencje TK inne niż kontrola konstytucyjności; charakter prawny i skutki orzeczeń TK; granice sądowej kontroli konstytucyjności; konsekwencje powiązań międzynarodowych Polski dla kompetencji TK.

Literatura:

Z. Czeszejko – Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński: Komentarz do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999

Z. Czeszejko – Sochacki: Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003

L. Garlicki: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 2001 r., „Przegląd Sądowy”, nr 9/2002

K. Gonera, E. Łętowska: Artykuł 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce sądowej, „Państwo i Prawo”, nr 9/2003

M. Granat: Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy środkowej i wschodniej, Warszawa 2003

Skarga konstytucyjna, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 2000

M. Zubik, M. Wiącek, Kompetencje sądu konstytucyjnego a granice swobody orzekania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy”, Wydawnictwo Sejmowe, nr 4/2009

M. Zubik, Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- wyjaśnia pojęcia i charakteryzuje instytucje dotyczące sądownictwa konstytucyjnego

- przedstawia normy prawne zawarte w Konstytucji i niektórych innych aktach normatywnych dotyczące sądownictwa konstytucyjnego

- wyjaśnia cele i funkcje poszczególnych rozwiązań prawnych określających zadania i kompetencje Trybunału Konstytucyjnego

- identyfikuje kierunki orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie wolności i praw człowieka, a także zagadnień ustrojowych

- identyfikuje problemy prawne dotyczące kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i formułuje ich rozwiązania

- analizuje orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

- formułuje własne wnioski w dyskusjach dotyczących orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność w czasie zajęć); kontrola obecności; końcowe zaliczenie ustne (wygłoszenie referatu)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik
Prowadzący grup: Marek Zubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zubik
Prowadzący grup: Marek Zubik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.