Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy genetyki klasycznej i molekularnej dla psychologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-KF-PB-5 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy genetyki klasycznej i molekularnej dla psychologów
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Biologiczne Podstawy Zachowania
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Od uczestników wymagana jest znajomość najbardziej podstawowych pojęć z zakresu genetyki. Zajęcia przewidziane przede wszystkim dla studentów I roku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów psychologii z podstawową wiedzą z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej. W ramach kursu omawiane będą między innymi następujące zagadnienia: rodzaje i budowa kwasów nukleinowych, prawa i mechanizmy dziedziczenia, główne mechanizmy funkcjonowania genów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów psychologii z podstawową wiedzą z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej, przydatną w rozumieniu procesów kształtowania się zachowania człowieka. Kurs ma charakter wykładu. W pierwszej jego części (zajęcia 1-2) przypominane są podstawowe pojęcia używane w genetyce oraz prezentowana jest wiedza dotycząca rodzajów i przebiegu procesów podziału komórki oraz cyklu komórkowego. W drugiej części kursu (zajęcia 2-4) omawiane są informacje dotyczące budowy i rodzajów kwasów nukleinowych oraz mechanizmy zapisywania i realizacji informacji genetycznej. W ramach tej części przedstawiany jest przebieg procesów replikacji, transkrypcji i translacji. Ponadto prezentowane są treści dotyczące mechanizmów regulacji ekspresji genów, rodzajów i skutków mutacji genetycznych oraz podstawowych mechanizmów epigenetycznych. Trzecia część wykładu (zajęcia 5-7) poświęcona jest omówieniu podstawowych praw dziedziczenia oraz wyjątków od nich. Omawiane są zjawiska komplementarności, plejotropii, modyfikacji i epistazy. Szczególna uwaga poświęcona jest wyjątkowości dziedziczenia wielogenowego. Kurs kończy się prezentacją typów polimorfizmów genetycznych oraz prezentuje podstawowe techniki genetyki molekularnej.

Nakład czasu: uczestnictwo w zajęciach 15 godzin. Przygotowanie do zajęć 15 godzin. Przygotowanie do egzaminu końcowego 15 godzin. Razem 45 godzin.

Literatura:

Literatura pomocnicza, nieobowiązkowa:

Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. (2006). Krótkie wykłady: genetyka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. (2004). Krótkie wykłady: Biologia molekularna. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna przebieg cyklu komórkowego i podziałów komórkowych

- potrafi określić budowę i lokalizację kwasów nukleinowych

- prawidłowo przedstawia mechanizmy realizacji informacji genetycznej oraz sposoby ich regulacji

- wymienia rodzaje mutacji oraz podstawowe mechanizmy epigenetyczne

- dokonuje rozróżnienia między polimorfizmem a mutacją

- zna podstawowe prawa dziedziczenia i wyjątki od nich

Ponadto student dostrzega konieczność poszukiwania informacji dotyczących genetycznych przyczyn zachowań człowieka oraz prawidłowo używa podstawowych pojęć i terminów z zakresu genetyki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy jednokrotnego wyboru po zakończeniu zajęć. Jedynym kryterium oceny jest poprawność odpowiedzi na pytania testowe.

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.