Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka praktyczna cz. 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-KF-PM-8 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka praktyczna cz. 3
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Metodologia, Statystyka i Psychometria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Poziom zaawansowany. Ćwiczenia prowadzone będą w pracowni komputerowej i skoncentrują się na analizowaniu danych.

Wymagane jest wcześniejsze zaliczenie obowiązkowego wykładu ze statystyki, a także zajęć praktycznych z SPSSa, obejmujących podstawowe testy statystyczne (ew. posiadanie wiedzy i umiejętności posługiwania się SPSSem w tym zakresie).


Zajęcia dla lat 3-5

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia współprowadzone - dr Mikołaj Winiewski i dr Irena Zinserling

Kurs przeznaczony jest dla studentów pragnących poszerzyć swoje umiejętności praktyczne w zakresie analizy danych.

Zajęcia obejmą analizę czynnikową i tworzenie wskaźników.

Ćwiczenia prowadzone będą w pracowni komputerowej i skoncentrują się na analizowaniu danych.

Pełny opis:

Zajęcia współprowadzone - dr Mikołaj Winiewski i dr Irena Zinserling

Cel zajęć i formy pracy

Kurs przeznaczony jest dla studentów pragnących poszerzyć swoje umiejętności praktyczne w zakresie analizy danych.

Zajęcia obejmą analizę czynnikową i tworzenie wskaźników.

Ćwiczenia prowadzone będą w pracowni komputerowej i skoncentrują się na analizowaniu i opisywaniu danych, dlatego też wymagane jest wcześniejsze zaliczenie obowiązkowego wykładu ze statystyki, a także zajęć praktycznych z SPSSa, obejmujących podstawowe testy statystyczne (ew. posiadanie wiedzy i umiejętności posługiwania się SPSSem w tym zakresie).

Główne bloki zajęć

• Analiza czynnikowa

• Podstawy analizy rzetelności skal – modele rzetelności (alfa Cronbacha, połówkowa, korelacje intraklasowe).

• Tworzenie wskaźników (m.in. z wykorzystaniem analizy czynnikowej)

Zajęcia będą wzbogacone o uzupełniający kurs internetowy, gdzie równolegle z zajęciami będą zamieszczane dodatkowe materiały, zadania i prace domowe.

Literatura:

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica

Costello, A. B. i Osborne. J, (2005). Best practices in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment Research & Evaluation, 10(7). Dostępny online: http://pareonline.net/getvn.asp?v=10&n=7

Francuz, P. i Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL

Król, G. i Wieczorkowska, G. (2004). Budowanie wskaźników za pomocą analizy czynnikowej. s. 391-417. W: Brzeziński, J. (red.), Metodologia badań psychologicznych . Warszawa : PWN

McGraw, K. O. i Wong, S. P. (1996). Forming inferences about some intraclass correlation coefficients. Psychological Methods , 1, 30-47.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007 – wyd. II uzupełnione). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica

Shrout, P. E. i Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: Uses in assessing reliability. Psychological Bulletin, 86, 420-428.

Wieczorkowska, G. i Wierzbiński, J. (2007) Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

- wie jak analizować dane zgodnie z wymogami konkretnej metody statystycznej

- potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę statystyczną, z wykorzystaniem omawianych testów

Umiejętności. Student:

- potrafi zinterpretować wynik przeprowadzonych analiz,

- potrafi opisać wynik przeprowadzonych analiz zgodnie ze standardami APA

- rozumie w czytanych tekstach naukowych analizy statystyczne opisywane na zajęciach

Postawy. Student:

- potrafi krytycznie analizować wyniki badań

- ma umiejętność krytycznego myślenia statystyczno-metodologicznego

- odróżnia rzetelne badania od niezgodnych ze standardami.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: dwa testy

W trakcie zajęć będą 2 testy cząstkowe składające się z części teoretycznej (pytania testowe) i praktycznej (samodzielne wykonanie analiz na komputerze i ich opis).

Do każdego testu przysługuje Państwu jedna poprawka, przy czym jej wyniki będą liczone jako średnia ważona z pierwszego (waga 0,3) i drugiego podejścia (waga 0,7). W przypadku pisania testu w drugim terminie jego wynik jest mnożony przez wagę 0,9. Na każdym teście można mieć jedną kartkę A4 własnoręcznych notatek.

Podstawą oceny końcowej będzie średnia z testów cząstkowych. Do średniej z testów cząstkowych będą doliczane punkty dodatkowe uzyskane w trakcie zajęć za prace domowe i aktywne uczestnictwo.

Dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze. Aktywne uczestnictwo jest mile widziane i nagradzane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.