Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demokracja i jej wrogowie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-01DIJW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demokracja i jej wrogowie
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student powinien znać historię powszechną czasów nowożytnych, co umożliwi mu zrozumienie omawianych zagadnień, a także posiadać podstawową orientację w dziedzinie współczesnych procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych. Powinien znać również w odpowiednim stopniu problematykę związaną z europejską cywilizacją i kulturą.

Ważna jest także znajomość podstawowych koncepcji filozoficznych starożytności, średniowiecza i czasów nowożytnych, które można poznać na następujących zajęciach:

• Historia idei (kurs ogólny w ramach studiów w ISNS)

• Historia filozofii

• Dylematy demokracji


Student powinien wykazywać się umiejętnością myślenia analitycznego i syntetycznego, krytycznym podejściem do omawianych zagadnień, a także sprawnie posługiwać się słowem pisanym (jednym z elementów zaliczenia jest napisanie eseju na wybrany temat).


Skrócony opis:

Po opisaniu głównych zasad demokracji jako ustroju i jako formy życia nastąpi prezentacja rozmaitych form nowożytnego ataku na demokrację (XIX –XXI wiek). Mowa będzie zarówno o atakach intelektualnych jak i realizowanych w działaniu politycznym. Dzięki pokazaniu argumentów wrogów demokracji można lepiej poznać zarówno siły obronne demokracji jak i jej wewnętrzne zagrożenia.

Przedmioty i zagadnienia powiązane:

• Historia myśli politycznej

• Historia idei

• Historia polityki XVII-XX wiek

• Dylematy demokracji

• Historia powszechna

• Socjologia życia politycznego

• Kształtowanie tego, co określamy mianem „nowożytności”

Pełny opis:

Demokracja od pierwszych nowożytnych prób realizacji była stale atakowana. Ataki te przyjmowały rozmaite formy. Omówione zostaną wczesne ataki konserwatywne: tradycjonalizm i prowidencjalizm oraz postawa zachowawcza w czasach Świętego Przymierza, amerykański spór o demokrację (John C. Calhoun) zakończony wojną secesyjną. Idee Karola Marska, a następnie europejscy przeciwnicy demokracji przyjmujący różne koncepcje elitaryzmu: Burckhardt, Nietzsche, włoski elitaryzm, przeciwnicy totalitarni: Hitler, Rosenberg, Lenin i Stalin i wreszcie wciąż aktualne formy wrogości wobec demokracji czyli anarchizm, Kościół oraz wizja społeczeństwa i rządu eksperckiego.

Ilość czasu, jaką student musi poświęcić na opanowanie wyżej wymienionych zagadnień, zależy od jego indywidualnych predyspozycji, a także wiedzy, jaką posiadał przed rozpoczęciem przedmiotu.

Literatura:

Joseph de Maistre, Wieczory petersburskie, Warszawa

Henry Kissinger, A World Restored, Harvard University Press 1954

Leszek Kołakowski, Głowne nurty marksizmu t.II, Warszawa 2009

Alan S. Kahan Aristocratic Liberalism: The Social and Political Thought of Jacob Burkhardt, John Stuart Mill,and Alexis de Tocqueville, London 2001

Fritz Stern, The Politics of Cultural Despair: a study in the Rise of Germanic Idealogy

Carl Schmitt, “Kryzys demokracji parlamentarnej: w tenże, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000

H.D. Thoreau, Obywatelskie nieposłuszeństwo, Poznań 2006

Fareed Zakaria, The Illeberal Democracy at Home and Abroad, New York 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

• Potrafi przedstawić główne idee demokracji

• Potrafi wyjaśnić istotę sporu między jej zwolennikami a przeciwnikami

• Potrafi wskazać aktualne zagrożenia dla demokracji

• Potrafi zrekonstruować przebieg procesu krytyki demokracji i jej wewnętrzne elementy podlegające krytyce

• Potrafi dokonać samodzielnej analizy tekstów autorstwa wybitnych przeciwników demokracji i wskazać na podstawowe elementy ich krytyki

• Potrafi dokonać interpretacji wybranych tekstów, zagadnień, wysnuć wnioski dotyczące roli relacji między myślą polityczną a polityką

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność podczas zajęć, praca pisemna, rozmowa o pracy, egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.