Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwierzęta w sztuce i literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KON206-CLASS Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta w sztuce i literaturze
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student ma podstawową wiedzę na temat:

­ dziejów sztuki i kultury 

­ ogólnego charakteru sztuki współczesnej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat problematyki zwierząt w sztukach wizualnych i literaturze oraz zapoznanie ich z perspektywą human-animal studies w badaniach nad kulturą.

Pełny opis:

Celem zajęć jest a) przedstawienie ikonografii zwierząt w sztuce począwszy od prehistorycznych malowideł naskalnych po współczesność ze szczególnym uwzględnieniem sztuki ostatniego dwudziestolecia; b) zrozumienie zachodzących zmian statusu zwierząt w sztuce i ich związku z pozaartystycznymi uwarunkowaniami kulturowymi ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących od lat 90. XX w. i ich genezy w latach 60. i 70.; c) przemyślenie relacji człowiek-zwierzę w sztuce zarówno w sferze wizualnej reprezentacji, jak i bezpośredniej obecności zwierząt w sferze rzeczywistości pozaobrazowej. Podstawowe problemy związane z relacjami między ludźmi a zwierzętami nie-ludzkimi obecne w sferze dzieł wizualnych zostaną umieszczone w kontekście twórczości performatywnej i literackiej. Zajęcia mają dać studentom podstawy do rozumienia i interpretowania wymienionych zjawisk w perspektywie human-animal studies. W ramach kursu planowane są zajęcia terenowe w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Gościnnie zajęcia o literaturze współprowadzić będą zaproszeni goście: prof. Katarzyna Marciniak i dr Anna Barcz.

Literatura:

Lektury dot. sztuk wizualnych:

Fragmenty:

Giovanni Aloi, Art & Animals, London and New York: I.B. Tauris & Co., 2012;

Monika Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań, 2012;

Steve Baker, Artist|Animal, Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2014;

Steve Baker, The Postmodern Animal, London: Reaction Books, 2000;

The Animal Studies Group, Killing Animals, Urbana and Chicago: the Board of Trustees of the University of Illinois, 2006

Lektury dot. literatury:

Carolyn L. Burke, Joby G. Copenhaver, Animals as People in Children’s Literature, „Language Arts” 81 (2004), pp. 205-213;

Ursula Le Guin, Cheek by Jowl, Aqueduct Press, 2009;

Linda Kalof, ed., A Cultural History of Animals in Antiquity, Berg

Publishers, 2008;

Fragmenty:

T.H. White, pięcioksiąg The Once and Future King (1938-1958;

pierwodruk całości: 1977);

Erich Käastner, Die Konferenz der Tiere (1949);

Luis Sepúlveda, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar(1996) oraz włoski film animowany na podstawie tej książki: La Gabbianella e il Gatto (1998) w reż. Enzo D’Alò;

Weil Kari, A report on the Animal Turn, “A Journal of Feminist Cultural Studies”, vol. 21, no 2/2010, Brown University and Differences, p. 1-23;

Wybór tekstów literackich;

Wybór tekstów źródłowych.

Efekty uczenia się:

Student:

-zna zależności pomiędzy różnymi dyscyplinami humanistycznymi zajmującymi się badaniami dzieł sztuki w kulturze, socjologicznego kontekstu działalności kulturowej

-zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji wytworów kultury w powiązaniu z tradycją

-zna podstawowe metody interpretacji dzieł multimedialnych oraz ich analizy ikonograficznej i stylistycznej

-zna podstawowe metody interpretacji tekstu literackiego i filozoficznego oraz tekstualnego źródła historycznego

-rozumie związki pomiędzy działaniami kulturowymi i przemianami w życiu społecznym

-potrafi selekcjonować oraz interpretować informacje pochodzące z różnych źródeł tekstowych, ikonograficznych, elektronicznych

-potrafi dokonywać analizy tekstów artystycznych i naukowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych oraz prezentować wyniki swych prac

-potrafi dokonywać analizy dzieła sztuk wizualnych, multimedialnych, performatywnych w kontekście estetycznym i społecznym

-posiada podstawowe umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnych metod i narzędzi badawczych w analizie zjawisk kultury i nauki współczesnej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium będzie obecność i aktywność na zajęciach oraz krótka praca pisemna będąca interpretacją wybranej pracy artystycznej (uzgodnionej z wykładowcą) w perspektywie human-animal studies. Praca zaliczeniowa ma być analizą dzieła sztuk wizualnych, lecz dzieła literackie mogą posłużyć jako istotny kontekst interpretacyjny.

Dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze - praca zaliczeniowa na zakonczenie kursu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.