Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosowanie sygnaturowych zalet charakteru w pracy dydaktycznej – ZIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0508-SZCwP-OG-ZIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stosowanie sygnaturowych zalet charakteru w pracy dydaktycznej – ZIP
Jednostka: Biuro Programu ZIP i Innowacji Dydaktycznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie w ramach ZIP dla doktorantów
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie (podczas pierwszych zajęć) Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu i Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu. Rezygnacja z udziału w zajęciach w trakcie ich trwania wiąże się ze zwrotem kosztów żetonów ZIP wykorzystanych do rejestracji na zajęcia.


Oczekiwania pod adresem uczestników (umiejętności, oprogramowanie, oprogramowanie, sprzęt)

komputer z kamerą i mikrofonem, aplikacja Zoom,

W trakcie zajęć uczestnicy będą proszeni o zalogowanie się i wypełnienie w języku polskim testu Zalet charakteru


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie poczucia kontroli nad własnymi zaletami charakteru przez uświadomienie sobie własnych zalet charakteru, eksplorację ich dotychczasowych zastosowań w pracy dydaktycznej i znajdowanie ich nowych i częstszych zastosowań w obszarze pracy dydaktycznej.

Pełny opis:

Zgodnie z podejściem psychologii pozytywnej, świadome korzystanie z mocnych stron charakteru przynosi szereg korzyści w życiu zawodowym, osobistym i emocjonalnym, a także zdrowotnym.

Korzystanie z tzw. zalet sygnaturowych sprawia, że wykonywanie różnych czynności wiąże się z pozytywnymi emocjami, zaangażowaniem w zadania oraz sprzyja szybszym postępom, zwiększa pewność siebie przy wykonywaniu zadań, i sprzyja ich realizacji. Zajęcia mają na celu rozwijanie poczucia kontroli nad własnymi zaletami charakteru przez uświadomienie sobie własnych zalet charakteru, eksplorację ich dotychczasowych zastosowań w pracy dydaktycznej i znajdowanie ich nowych i częstszych zastosowań w obszarze pracy dydaktycznej.

W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję, by przyjrzeć się własnym wyobrażeniom charakterystyk dobrego wykładowcy, uświadomić sobie własne zalety charakteru, w tym zalety sygnaturowe oraz rozwinąć umiejętności ich świadomego ich stosowania w zakresie pracy dydaktycznej. Zajęcia będą oparte o aktywne techniki obejmujące autorefleksję, dyskusje, pracę w małych zespołach.

Zajęcia prowadzone w formie synchronicznej w trybie zdalnym na Zoom.

Zajęcia mają na celu rozwijanie poczucia kontroli nad własnymi zaletami charakteru przez uświadomienie sobie własnych zalet charakteru, eksplorację ich dotychczasowych zastosowań w pracy dydaktycznej i znajdowanie ich nowych i częstszych zastosowań w obszarze pracy dydaktycznej.

Prowadząca jest trenerem warsztatów umiejętności psychospołecznych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje na Wydziale Psychologii UW. Uczy jak projektować i prowadzić szkolenia, na studiach magisterskich i podyplomowych (m.in. Psychologia Pozytywna w Praktyce). Ukończyła specjalizację "Foundations of Positive Psychology”, realizowaną przez University of Pennsylvania on Coursera, prowadzoną przez jednego z twórców koncepcji zalet charakteru, a potem kursy realizowane przez VIA Institute on Character. Prowadziła warsztaty dotyczące zalet charakteru dla dydaktyków, pracowników administracji UW i dla studentów UW.

Literatura:

Rozdziały nt. wybranych zalet charakteru:

 Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Washington, DC: Oxford University Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=129815 =pl&site=eds-live

 McGovern, T. V, & Stowell, J. R. (2012). Faculty virtues and character strengths: Reflective exercises for sustained renewal. Materiały zostały pozyskane ze strony Stowarzyszenia Nauczania Psychologii (Society for the Teaching of Psychology – STP) http://teachpsych.org/.

 Niemiec, R. M., & Wedding, D. (2013). Positive Psychology at the Movies: Using Films to Build Character Strengths and Well-Being Gottingen, Germany: Hogrefe.

 www.viacharacter.org/research/findings

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

● Rozumie własne zalety charakteru.

● Posiada podstawową wiedzę o zaletach charakteru, wie czym są zalety sygnaturowe i dlaczego ich częste stosowanie jest ważne.

● Umie zidentyfikować sposoby zastosowania własnych zalet charakteru w obecnej pracy dydaktycznej.

● Wie, jak zastosować wybrane zalety charakteru do bardziej satysfakcjonującego wykonywania wybranych zadań w pracy zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzenie dzienniczka dotyczącego własnych zalet charakteru pomiędzy zajęciami. Obecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Sas
Prowadzący grup: Małgorzata Styśko-Kunkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Sas
Prowadzący grup: Małgorzata Styśko-Kunkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)