Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening uważności – ZIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0508-TU2-OG-ZIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening uważności – ZIP
Jednostka: Biuro Programu ZIP i Innowacji Dydaktycznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie w ramach ZIP dla doktorantów
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie (podczas pierwszych zajęć) Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu i Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu. Rezygnacja z udziału w zajęciach w trakcie ich trwania wiąże się ze zwrotem kosztów żetonów ZIP wykorzystanych do rejestracji na zajęcia.

Skrócony opis:

Praktyka uważności (mindfulness) daje możliwość spotkania ze sobą w życzliwej i pełnej spokoju atmosferze. Regularna praktyka zmniejsza stres, poprawia pamięć i koncentrację, a także bardzo pomaga w samoregulacji, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.

Na zajęciach będziemy:

- praktykować uważność na wiele różnych sposobów

- przyglądać się swoim odczuciom, emocjom, myślom, nawykowym sposobom działania, automatycznym schematom myślowym

- poznawać w jaki sposób uważność wspiera pamięć, koncentrację, dobre samopoczucie - fizyczne i psychiczne

Pełny opis:

Praktyka uważności (mindfulness) daje możliwość spotkania ze sobą w życzliwej i pełnej spokoju atmosferze. Ludzie na całym świecie praktykują uważność i doświadczają jej dobroczynnych konsekwencji. Kolejne kraje wprowadzają mindfulness do szkół i przedszkoli jako antidotum na stres i agresję wśród dzieci. Na wielu uczelniach mindfulness stanowi obowiązkowy kurs dla nowych studentów, ponieważ regularna praktyka zmniejsza stres, poprawia pamięć i koncentrację, a także bardzo pomaga w samoregulacji, zwłaszcza w sytuacjach trudnych

Na zajęciach będziemy:

- praktykować uważność na wiele różnych sposobów

- przyglądać się swoim odczuciom, emocjom, myślom, nawykowym sposobom działania, automatycznym schematom myślowym

- poznawać w jaki sposób uważność wspiera pamięć, koncentrację, dobre samopoczucie - fizyczne i psychiczne

Zajęcia oferowane są w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5. Zasady korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów w ZIP są dostępne na stronie: www.zip.uw.edu.pl.

Ludzie na całym świecie praktykują uważność i doświadczają jej dobroczynnych konsekwencji. Kolejne kraje wprowadzają mindfulness do szkół i przedszkoli jako antidotum na stres i agresję wśród dzieci. Na wielu uczelniach mindfulness stanowi obowiązkowy kurs dla nowych studentów, ponieważ regularna praktyka zmniejsza stres, poprawia pamięć i koncentrację, a także bardzo pomaga w samoregulacji, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. W czasie tego wakacyjnego kursu będziesz mieć okazję do zatrzymania i uważnego przyjrzenia się sobie Poznasz różne sposoby praktykowania uważności i doświadczysz medytacji mindfulness. Nauczysz się obserwować swoje nawykowe sposoby działania i automatyczne schematy myślowe.

Dr Agnieszka Wojnarowska jest psychoterapeutką, psycholożką i wykładowczynią na Wydziale Psychologii UW. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wspierające kontakt ze sobą i rozwój samoświadomości. Fascynuje się związkami ciała i psychiki. Pracuje również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w gabinecie psychoterapeutycznym.

Zakres tematów

1) 1 lutego, 9.30-16.00 – Początki praktyki uważności, Uważny kontakt z ciałem

2) 2 lutego, 9.30-16.00 – Jak poradzić sobie z gonitwą myśli? Po co nam emocje?

3) 8 lutego, 9.30-16.00 – Twój stosunek do siebie - akceptacja i szacunek dla swoich potrzeb i uczuć. Twoje wartości i cele.

4) 9 lutego, 9.30-16.00 Jak zachować kontakt ze sobą na co dzień? Podsumowanie treningu i zakończenie grupy.

Literatura:

Jon Kabat-Zinn

„Praktyka uważności dla początkujących” lub „Gdziekolwiek jesteś, bądź”

Efekty uczenia się:

Studentki i studenci po ukończeniu kursu:

• Znają sposoby praktykowania uważności

• Mają wiedzę na temat korzyści praktykowania uważności

• Umieją praktykować uważność na różne sposoby, zarówno formalne jak i nieformalne

• Mają nawyk uważnej i świadomej obserwacji siebie

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)