Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zdalne nauczanie uniwersyteckie (grupa początkująca) – ZIP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0508-ZNUP-OG-ZIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdalne nauczanie uniwersyteckie (grupa początkująca) – ZIP
Jednostka: Biuro Programu ZIP i Innowacji Dydaktycznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie w ramach ZIP dla doktorantów
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie (podczas pierwszych zajęć) Deklaracji uczestnika/uczestniczki projektu i Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu. Rezygnacja z udziału w zajęciach w trakcie ich trwania wiąże się ze zwrotem kosztów żetonów ZIP wykorzystanych do rejestracji na zajęcia.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć będzie e-learning i cyfrowe narzędzia w dydaktyce uniwersyteckiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii potencjału ich zastosowania w nauczaniu humanistyki.

Pełny opis:

Zajęcia oferowane są w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO WER, ścieżka 3.5. Zasady korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów w ZIP (pn. Regulamin Zintegrowanego kształcenia doktorantów UW) dostępne są na stronie: www.zip.uw.edu.pl.

Zajęcia prowadzone w formie synchronicznej na platformie Kampus.

Zakres tematów:

1. Interakcja w przestrzeni cyfrowej (formy komunikacji pod kątem potencjału dydaktycznego, specyfika form komunikacji i konsekwencje dydaktyczne).

2. Praca z wykorzystaniem zasobów internetowych (tworzenie biblioteki na potrzeby zajęć, dostępne bazy, kwerenda zbiorów cyfrowych).

3. Od idei do realizacji, czyli jak przygotować zajęcia online i je przeprowadzić.

4. Pilotażowanie metod – zajęcia praktyczne.

5. Ku aktywizacji studentów, czyli praca zespołowa w sieci – cele, zastosowania, ocenianie, projekty studenckie, czyli miękkie i twarde metody zarządzania, korzyści i bariery.

6. Prezentacja przygotowanych konspektów zajęć – ewaluacja dydaktyczna w praktyce.

Literatura:

A. Landowska, Proces wytwarzania e-kursu. Studium przypadku, „Eduakcja” 2014, nr 1, na stronie: http://eduakcja.eu/index.php/pl/archiwum/nr-1-6-2014/45-archiwum/nr-1-7-2017/197-proces-wytwarzania-e-kursu-studium-przypadku.html

Wieczorkowska G., Madey J., Dekalog edukacji internetowej, w: P. Wiemann, & G. Domańska-Żurek (Red.), VI konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2007, str. 10-17, na stronie: https://come.uw.edu.pl/sites/default/files/mainfiles/tresc/metodologia/dekalog_edukacji_internetowej.pdf

Wieczorkowska G., Zalety i wady edukacji internetowej. Model dydaktyczny: COME, na stronie: https://come.uw.edu.pl/sites/default/files/mainfiles/tresc/metodologia/model_dydaktyczny.pdf

Efekty uczenia się:

Zna:

- podstawowe formy zajęć i ich specyfikę pod kątem celów i form pracy dydaktycznej

- ograniczenia i potencjał metod e-learningu

- zna strukturę i zasady działania Ogólnouniwersyteckiej Platformy Internetowej Kampus

- podstawowe narzędzia komunikacji internetowej

Potrafi:

- opracować szczegółową koncepcję zajęć online

- przygotować zasoby i formy aktywności podczas zajęć

- wykorzystać narzędzia internetowe w celu aktywizacji podczas zajęć, samodzielnej pracy studentów i ich ewaluacji

- dokonać autorefleksji dydaktycznej i ocenić

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo i wykonanie zadań (pilotaż metod, prezentacja konspektów zajęć).

Zaliczenie bez oceny = zal/nzal

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 12 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maksymilian Sas
Prowadzący grup: Dobrochna Kałwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.