University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Calculus

General data

Course ID: 1000-711RRC Erasmus code / ISCED: 11.101 / (0541) Mathematics
Course title: Calculus Name in Polish: Rachunek różniczkowy i całkowy 1
Organizational unit: Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
Course groups: Obligatory courses for 1st year Bioinformatics
ECTS credit allocation (and other scores): 6.50
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Short description:
Full description:

Basic notions of propositional calculus and first-order logic. Basics of set theory. Polynomials with real and complex roots. Polynomial remainder theorem (little Bézout's thm). Rational functions. Elementary functions: exponentials, logarithms, trigonometric and inverse trigonometric functions.

Limit of a sequence and the sum of an infinite series.

Limits and continuity of functions.

The notion of the derivative, geometrical and mechanical meaning. Basics of calculus of one variable. The mean value theorem, a maximum and a minimum, Taylor's theorem, an indeterminate form. The local behavior of the function.

An antiderivative and the definite integral, Newton-Leibniz formula. The geometrical meaning of integration. Integration techniques.

Bibliography: (in Polish)

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna 1, Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS 2006;

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS 2006;

D. Wrzosek, Matematyka dla biologów,

M. Bodnar, Zbiór zadań z matematyki dla biologów,

Krysicki, Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach I,

GM Fichtenholz, rachunek różniczkowy i całkowy, t. I,II,III

Learning outcomes:

At the end of the course student

1) knows and understands: the most common elementary functions, notion of the limit of a sequence and of a function,

2) is able to calculate the routine limits, derivatives, integrals (also using the Taylor expansion of the function).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 60 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Urszula Foryś
Group instructors: Urszula Foryś, Aleksandra Puchalska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Notes: (in Polish)

Kurs Moodle:

https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=1070

OCENA KOŃCOWA BĘDZIE WYSTAWIONA NA PODSTAWIE:

- zaliczenie ćwiczeń — 70 pkt, w tym krótkie kartkówki 40 pkt, aktywność na ćwiczeniach (rozwiązywanie zadań przy tablicy) 30 pkt;

- zaliczenie laboratorium (krótkie zadania rozwiązywane w trakcie zajęć) — 30 pkt;

- egzamin z równań różniczkowych zwyczajnych i równań różnicowych (wymagana będzie umiejętność rozwiązywania równań liniowych, rozwiązywania równań różniczkowych wybranych typów, analizowania równań różniczkowych i różnicowych, w szczególności przy użyciu portretów fazowych) — 100 pkt;

Egzamin zerowy (przed sesją): mogą przystąpić studenci, którzy z zaliczenia ćwiczeń i laboratorium uzyskają min. 90 pkt.

Na ocenę dostateczną potrzeba uzyskać powyżej 50% (z 200 pkt).

Classes in period "Winter semester 2022/23" (future)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-29
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 60 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Urszula Foryś
Group instructors: Urszula Foryś, Aleksandra Puchalska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.