University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Mathematics for Ophthalmic Opticians II

General data

Course ID: 1100-1BO22 Erasmus code / ISCED: 11.101 / (0541) Mathematics
Course title: Mathematics for Ophthalmic Opticians II Name in Polish: Matematyka dla optyków okularowych II
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Full description: (in Polish)

Treści kształcenia:

- Funkcje dwóch zmiennych rzeczywistych: granica funkcji, ciągłość, pochodne cząstkowe, różniczka

- zupełna, rozwinięcie Taylora.

- Szeregi funkcyjne: (w zakresie niezbędnym do swobodnego posługiwania się rozkładem funkcji dwóch zmiennych na szereg wielomianów ortogonalnych Zernikego, Laguerre'a i Hermite'a ).

- Liczby zespolone.

- Funkcje zespolone jednej i dwóch zmiennych rzeczywistych.

- Całkowanie funkcji w ogólności zespolonych określonych na płaszczyźnie rzeczywistej.

- Szeregi i transformata Fouriera.

- Podstawowe pojęcia geometrii różniczkowej.

październik 2009.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

2 kolokwia i egzamin

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.