University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Laboratory of Measurement Techniques and Electronics

General data

Course ID: 1100-1INZ27
Erasmus code / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Laboratory of Measurement Techniques and Electronics
Name in Polish: Pracownia fizyczna i elektroniczna (w tym komputerowa)
Organizational unit: Faculty of Physics
Course groups:
Course homepage: http://pracownie1.fuw.edu.pl/pe-IN/index.html
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

The main objective of the laboratory is to familiarise students with the experimental techniques, which use basic electronic measurement equipment, on the examples of measurements of electric and electronic circuits. Also with construction of elementary electronic analogue and digital circuits. Emphasis is paid to graphical presentation of measurement results, to fitting of functional formulas to the results of measurements and to application of rules of analysis of measurement uncertainties.

Short description:

The main objective of the laboratory is to familiarise students with the experimental techniques, which use basic electronic measurement equipment, and with the principles of the construction of simple electronic circuits.

Web page of Laboratory of Electronics

Practical tasks are related to electric circuits of direct and alternating current (RLC circuits), semiconductor diodes and transistor, operational amplifiers and basic digital circuits and principles of digital circuit analysis.

Students will learn on basic electronic measurement equipment: voltmeter, ammeter, ohmmeter, DC power supply, function generator, digital oscilloscope, as well as selected software for presentation and analysis of measurement data.

Student workload: laboratory exercises and lectures (45h), work at home (45h).

4 ECTS

Full description: (in Polish)

Uwaga: przedmiot składa się z zajęć na pracowni i z wykładów. Na wiosnę 2018 roku wykłady odbywają się we wtorki od 8 do 10. Wykłady są na zmianę z pracowniami: w tygodniu z wykładem nie ma zajęć na pracowni.

W ramach Pracowni wykonane zostaną ćwiczenia dotyczące:

1) prawa Ohma z nauką prezentacji wyników pomiarowych,

2) obwodów prądu stałego, praw Kirchhoffa,

3) obwodów prądu zmiennego - filtrów RLC,

4) obwodów rezonansowych RLC,

5) diody półprzewodnikowej,

6) elementów testowania hipotez i analizy statystycznej wyników pomiarowych,

7) tranzystora,

8) układów cyfrowych,

9) wzmacniaczy operacyjnych

Jako przygotowanie do wykonania ćwiczeń zostaną przedstawione wykłady dotyczące:

- obwodów prądu stałego i zmiennego,

- elementów elektroniki półprzewodnikowej: diody, tranzystora,

- podstaw układów cyfrowych,

a także kilku trendów w elektronice i ogólnych zasad organizacji współczesnego przemysłu elektronicznego.

Wyniki wykonywanych pomiarów będą opracowywane z wykorzystaniem oprogramowania do tworzenia wykresów wyników pomiarowych, umożliwiającego również dopasowanie zależności funkcyjnej do uzyskanych wyników.

Do analizy układów cyfrowych będzie wykorzystywane oprogramowanie do symulacji układów logicznych.

W ćwiczeniach pomiarowych duża rola będzie przywiązywana do określania i analizy niepewności pomiarowych.

Bibliography:

The literature depends on the subject and scope of the exercise.

1) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, PWN 2005

tom 3 - rozdziały 26, 27, 28, 31, 33 - elementy i obwody prądu stałego i zmiennego

tom 5 - rozdział 42 - przewodnictwo elektryczne ciał stałych

2) R. Śledziewski, Elektronika dla fizyków, PWN 1982

Learning outcomes:

The ability of the statistical analysis of experimental data; umiejętnśc theoretical model fit the experimental results and discussions.

The purpose of the Electronic Laboratory is to familiarize students with the basic principles of construction of simple electronic circuits designed with integrated digital and analog components

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena z Pracowni wystawiana jest na podstawie punktów uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń, uczestnictwa w wykładach oraz z kolokwiów.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)