Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualna pracownia wstępna B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1Ind08 Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Indywidualna pracownia wstępna B
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://psi.fuw.edu.pl/IPWb
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zakładamy znajomość dziedzin fizyki obecnych na pracowni w zakresie liceum, umiejętność obsługi dowolnego programu do przygotowywania wykresów i dopasowywania krzywych (np. gnuplot, origin, excel), chęć dokonania świadomego wyboru ćwiczeń dostosowanych do własnej wiedzy i umiejętności na podstawie lektury ich opisów i konsultacji z prowadzącymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia łączą proste ćwiczenia laboratoryjne z wykładem z z analizy niepewności pomiarowych. Mają one na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi przyrządami i metodami pomiarowymi poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń pozwalających na kształcenie sprawności eksperymentalnej i zdobycie umiejętności oceny błędów pomiarowych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z różnych działów fizyki: mechaniki, ciepła, elektryczności, optyki i fizyki jądrowej. Ćwiczenia te mają na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi przyrządami i metodami pomiarowymi poprzez przeprowadzenie prostych doświadczeń pozwalających na kształcenie sprawności eksperymentalnej i zdobycie umiejętności oceny błędów pomiarowych.

Oprócz zajęć laboratoryjnych prowadzony jest wykład z analizy niepewności pomiarowej. Stanowi on wprowadzenie do szerokiego zakresu zagadnień związanych z planowaniem eksperymentu oraz analizą i interpretacją jego wyników.

Obowiazkiem studenta jest uczestnictwo w 10 tygodniach zajęć, które dzielą się na ćwiczenia 1 i 2 tygodniowe (do wyboru z listy) oraz wykazanie się znajomością niezbędnych zagadnień związanych z analizą niepewności pomiarowych.

Ćwiczenia wykonywane będą na terenie pracowni technik pomiarowych. Na wykonanie każdego przeznacza się 3 lub 6 godz. obejmujących 1 lub 2 kolejne 3-godzinne terminy.

Student przygotowuje się samodzielnie do wykonania każdego z zadań zgodnie z opisem lub w przypadku ćwiczeń specjalnych zgodnie z instrukcją asystenta, w szczególności rozwiazuje proste zadania przygotowawcze. Etap ten zajmuje 1-2h. Następnie student wykonuje pomiary indywidualnie pod kierunkiem asystenta (3 lub 6h). Na koniec student analizuje dane i przygotowuje sprawozdanie zgodnie ze wzorem umieszczonym w regulaminie pracowni kierując się wskazówkami asystenta. Zależnie od ćwiczenia należy przeznaczyć na to około 5-10h. W przypadku ćwiczeń dwutygodniowych obowiązuje opracowanie wyników 1 tygodnia pomiarów przed przystąpieniem do drugiej części.

Wejście na kolejną pracownie wymaga oddania opisu z poprzedniego ćwiczenia.

Przewidywany nakład pracy studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń: 15 h

Uczestnictwo w zajęciach: 30 h

Przygotowanie opisów: 75 h

Opis przygotował Wojciech Wasilewski, maj 2010, z wykorzystaniem opisu Piotra Kossackiego z lutego 2008

Literatura:

Instrukcje oraz materiały do konkretnych ćwiczeń znajdują się na stronie pracowni bądź są dostarczane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- obsługuje oscyloskop, miernik, generator, laser, spektrometr, sumiarkę itp.

- szacuje niepewności pomiarów i identyfikuje ich źródła

- opisuje jasno i zwięźle przebieg i rezultaty swojej pracy a także płynące z niej wnioski

- rozeznaje się w ogólnej specyfice badań doświadczalnych w różnych działach fizyki

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pracowni następuje po zaliczeniu wykładu z rachunku niepewności oraz wykonaniu 10 różnych ćwiczeń ocenionych pozytywnie (w skali ocen, od 3 do 5+), przy czym ćwiczenia dwutygodniowe liczą się jak dwa pojedyncze. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną (ważoną x2 w przypadku ćwiczeń dwutygodniowych) ocen ze wszystkich ćwiczeń, przy czym ocena 5+ liczona jest jako 5 (zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami).

Raport oceniony niedostatecznie wymusza powtarzanie ćwiczenia. Można powtarzać 1 ćwiczenie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.