Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka, studia indywidualne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3Ind07 Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka, studia indywidualne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów III roku studiów indywidualnych

Skrócony opis:

Celem pracowni licencjackiej jest przygotowanie pracy licencjackiej pod indywidualną opieką opiekuna pracy.

Pełny opis:

Celem pracowni licencjackiej jest przygotowanie pracy licencjackiej pod indywidualną opieką opiekuna pracy. W ramach pracowni licencjackiej student jest zaangażowany w badania naukowe prowadzone przez opiekuna i może umieścić ich wyniki w pracy licencjackiej. W ramach tej działalności student może stworzyć program komputerowy, wykonać pomiary eksperymentalne lub inne prace świadczące o znajomości podstawowych metod badawczych fizyki [astronomii].

Opis sporządził Andrzej Wysmołek, grudzień 2009.

Literatura:

Zależna od wybranego tematu pracy

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna najważniejsze zagadnienia związane z tematyką pracy licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie zastosować i opisać wybrane metody eksperymentalne i/lub teoretyczne stosowane do rozwiązywania problemów naukowych typowych dla danej specjalności

2. umie posługiwać się wybranymi urządzeniami pomiarowymi i /lub metodami teoretycznymi używanymi w badaniach naukowych w obrębie danej specjalności

POSTAWY

1. docenia rolę rzetelnej analizy problemu przy proponowaniu i weryfikacji hipotez naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia pracowni licencjackiej jest zebranie i opracowanie materiału umożliwiającego spisanie pracy licencjackiej zgodnie z regułami określonymi przez Radę Wydziału. Ocena z pracowni licencjackiej jest wystawiana na podstawie jakości opracowania materiału badawczego i innych elementów mających wpływ na jakość pracy licencjackiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.