Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pakietu LibreOffice i Google Workspace

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-POF-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy pakietu LibreOffice i Google Workspace
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty Historii zaocznej II st, Doskonalenie kompetencji w zakresie tech. inf. i kom. naukowej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie doskonalące kompetencje cyfrowe przydatne w nauce i na rynku pracy
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie:

- studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich,

- pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich,

- czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Zajęcia dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.


Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie najpóźniej na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji).


- Warunkiem akceptacji grupy na początku zajęć jest min. 10

studentów, którzy wypełnią powyższą deklarację i pre-test.


- Warunkiem finalnej akceptacji grupy jest wypełnienie wszystkich w/w wymagań

przez co najmniej 10 studentów.


Od uczestników kursu wymagana jest jedynie podstawowa umiejętność obsługi komputera.


Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie:

- studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich,

- pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich,

- czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Spyra
Prowadzący grup: Adam Spyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci nauczą się pracy z oprogramowaniem LibreOffice, głównie z programami Writer oraz Calc, oraz z pakietem narzędzi Google Workspace. Nadrzędnym celem będzie przygotowanie studentów do samodzielnego złożenia tekstu pracy dyplomowej oraz wyposażenia ich w umiejętność analiz danych liczbowych przy pomocy komputera.

Na początku kursu, po rozmowie z jego uczestnikami i wysłuchaniu ich oczekiwań, zajęcia będą dopasowane możliwie jak najbardziej do tematów interesujących dla studentów.

Zajęcia dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia umożliwiają uzyskanie kompetencji informatycznych oraz analitycznych, skierowane w szczególności do osób początkujących, chcących posiąść wiedzę pozwalającą im na samodzielne przygotowanie pracy dyplomowej.

Zajęcia 1. - Instalacja pakietu LibreOffice, pierwsze kroki.

Zajęcia 2.-3. - Praca z programem LibreOffice Writer

- tworzenie szkiców przydatnych dokumentów (CV, artykuł),

- edycja surowego tekstu,

- modyfikacja ustawień strony,

- format PDF,

- korespondencja seryjna.

Zajęcia 4.-5. - Praca z programem LibreOffice Calc

- analiza danych liczbowych,

- tworzenie tabel i wykresów,

- filtrowanie danych,

- obsługa narzędzia do optymalizacji Solver.

Zajęcia 6. - Praca z programem LibreOffice Impress

- przygotowywanie prezentacji multimedialnych,

- tworzenie wzorców slajdów,

- praca nad czytelnym układem graficznym slajdów.

Zajęcia 7. - Pozostałe programy pakietu LibreOffice - krótka prezentacja programów Math, Draw.

Zajęcia 8. - Praca w aplikacji Google Workspace (Docs, Sheets, Slides, Forms)

- idealne narzędzie do tworzenia prostych, łatwych w udostępnianiu dokumentów,

- praca w chmurze,

- import i eksport dokumentów.

Zajęcia 9. - Powtórzenie przed testem końcowym - praca z pytaniami przygotowanymi przez studentów.

Zajęcia 10. - Egzamin końcowy.

Literatura:

Dokumentacja producenta oprogramowania LibreOffice:

https://pl.libreoffice.org/wsparcie/dokumentacja/

Dokumentacja producenta oprogramowania Google Workspace:

https://workspace.google.com/intl/pl/features/

Materiały własne prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Spyra
Prowadzący grup: Adam Spyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)