University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Physics A

General data

Course ID: 1200-1FIZA1 Erasmus code / ISCED: 13.3 / (unknown)
Course title: Physics A Name in Polish: Fizyka A
Department: Faculty of Chemistry
Course groups: (in Polish) Przedmioty minimum programowego dla studentów 1-go semestru (S1-CH)
ECTS credit allocation (and other scores): 6.50
view allocation of credits
Language: Polish
Main fields of studies for MISMaP:

chemistry

Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

Student should have a basic knowledge of physics and mathematics at the level of the secondary school

Mode:

(in Polish) w sali

Short description:

The course provides the basic knowledge of physics, in particular classical mechanics, with use of vector calculus, differential and integral calculus. The course teaches the skills of simple problems solving and performing the appropriate calculations.

Full description:

The aim of the course is to teach the students of chemistry about the fundamental laws of physics in the field of classic mechanics. The course contains the lecture and classes with calculus. The lecture includes the demonstrations of experiments and theoretical explanation of physical phenomena.

The contents of the course covers the following subjects:

- Vector description of motion

- Fundamental concepts of kinematics, kinds of motion- Newton’s laws of dynamics

- Mutual interactions , the law of conservation of momentum

- Work and energy, the law of conservation of energy, conservative forces

- Forces versus motion paths

- Motion in the central field, angular momentum

- Relativity of motion, inertial and noninertial frames of references

- Many body systems, mass center, collisions, decays

- Rigid body dynamics, moment of inertia

- The law of conservation of angular momentum

- Harmonic forces, harmonic oscillator model

- Normal vibrations of molecules

- Mechanic waves

The classes with calculus are the mathematical illustration to the lecture. The students are taught how to solve the problems, discussed during the lecture, by use of the known mathematical apparatus. The classes take place in small groups of students, which solve the tasks together.

Lecture + classes = 60 hours

Tests, which take place on Thursdays at 17-19 =10 hours

Domestic work 2-4 hours/week = 30-60 hours

Getting ready to tests and exam = 60 hours

Together = 160-190 hours

Bibliography:

1.R. Resnick, D. Holliday, J. Walker, " Podstawy Fizyki", PWN, Warszawa, 2003

2.J. Blinowski, J. Trylski, " Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie", PWN, Warszawa, 1974

3.B. Gadomska, B. Janowska-Dmoch, W. Gadomski, "Skrypt do Wykładu i Ćwiczeń rachunkowych z fizyki", Wydział Chemii U.W., 2000

4.A. H. Piekara, "Mechanika", PWN, Warszwa, 1970

5.F.C. Crawford, "Fale", PWN, Warszawa, 1972

6.B. Mendel, J. Mendel, "Zbiór zadań z fizyki dla szkół średnich", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997

7.L. W. Tarasow, A. N. Tarasowa, " Jak rozwiązywać zadania z fizyki", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1995

8. S. Striełkow, I. Elcin, I. Jakowlew, „Zbiór zadań z fizyki”, PWN, Warszawa, 1965

9. R. Feynman, „Wykłady z Fizyki”, tom I, część I, PWN, Warszawa, 1969, 1974

Learning outcomes:

The student will:

KNOWLEDGE:

1. know how to describe and explain physical phenomena taught during the lecture

2. be able to understand the laws of nature

3. and to describe them in the language of mathematics

ABILITIES:

1. be able to use his knowledge in physics in his work as a chemist

2. be able to formulate problems in physics and to solve them

3. interpret the laws of physics and draw the appropriate conclusions

4. be able to perceive the casual relations in nature

ATTITUDE:

1. cooperate with other students while solving the problems together

2. ask questions dealing with physics

3. explain a problem in physics to his colleagues

Assessment methods and assessment criteria:

Credit classes for a grade on the basis of :

a) activity during the classes, which can be checked on the basis of oral answers or written short tests at the beginning of the classes

b) four 1.5-hour long written tests on parts of the material, and for the students who do not pass these tests, the final test on the whole material.

The condition of passing the classes is to obtain 50% of the points from four tests, with a minimum of 30% of points from each of them. Positive grade at physics classes is required for admission to the exam

Credit the course:- written exam in form of one choice test, in which explanation of answers is demanded. The condition of passing the exam is to obtain 50% of the points from the answers.

Practical placement:

Does not concern

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 40 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Bożena Gadomska
Group instructors: Urszula Dzienisiuk, Bożena Gadomska, Ewa Górecka, Katarzyna Jarzembska, Radosław Kamiński, Krzysztof Karpierz, Michał Nowakowski, Damian Pociecha, Alexandra Shchukina
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Short description: (in Polish)

W cyklu 2020Z, z powodu zagrożenia Covid -19, wszystkie zajęcia tzn. ćwiczenia rachunkowe, proseminaria oraz Wykład będą prowadzone w systemie hybrydowym. Oznacza to, że z częścią studentów spotkamy się w sali a dla pozostałej części zajęcia będą transmitowane online. Grupy studentów biorące udział w zajęciach w sali będą się zmieniały cyklicznie. Studenci muszą być w maseczkach i zajmować miejsca wyznaczone z zachowaniem odpowiednich odległości. Jeśli zajdzie taka potrzeba przejdziemy na zdalny system nauczania.

Kolokwia i egzaminy odbędą się w systemie zdalnym.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.