Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bazy danych i numeryczne modelowanie procesów geologiczno–złożowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OBDZC-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Bazy danych i numeryczne modelowanie procesów geologiczno–złożowych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na I sem. I roku na stud. II st. GES na spec. gospodarka surowcami mineralnymi
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Ćwiczenia:

Część ćwiczeniowa będzie poświęcona geologicznym bazom danych (GIS) oraz modelowaniom geologicznym. W czasie ćwiczeń będzie wykorzystywane m. in. oprogramowanie ArcGIS, PETREL i PetroMod. W miarę potrzeb studenci zostaną zapoznani z prostszymi programami w zakresie baz danych I modelowań geologicznych. Wykorzystując poszczególne oprogramowania zostaną zrealizowane miniprojekty w celu opanowania podstawowych funkcji stosowanych aplikacji.

Literatura:

ALLEN PH. A. & ALLEN J. A., 1990 — Basin Analysis: Principless & Applications. Blackwell Scientific Publication.

ArcNews – kwartalnik ESRI: http://www.esri.com/news/arcnews/arcnews.html

ArcView: Podręcznik ESRI.

ArcGIS: Podręcznik ESRI.

DORE, A. G. et al. (Eds.), 1993 — Basin Modelling: Advancec and Applications. NPF Special Publication No. 3, ELSEVIER.

GIM International – miesięcznik: http://www.gim-international.com

GOTLIB D., IWANIAK A., OLSZEWSKI R., 2007 — GIS – obszary zastosowań. PWN.

KAUERAUF , A. I. & HANTSCHEL, T., 2009 — Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling. Springer

LITWIN L., MYRDA G., 2005 — Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion.

LONGLEY P. A., GOODCHILD M. F., MAGUIRE D. J., RHIND D. W., 2006 — GIS: Teoria i Praktyka. PWN.

PERRODON A., 1992 — Petroleum systems: models and applications. J. Petrol Geol., 15: 319-326.

PETREL — Podręcznik użytkownika

PetroMod — Podręcznik użytkownika

WELTE D. H., HORSFIELD B. & BAKER D. R. (Eds.), 1997 — Petroleum and Basin Evolution: Insight from Petroleum Geochemistry, Geology and Basin Modeling. Springer.

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia

Student wykonując różnorodne zadania z wykorzystaniem wielu dedykowanych programów komputerowych nabywa praktyczne umiejętności w zakresie ich obsługi. Dzięki tym umiejętnościom jego zakres kompetencji zawodowych zostaje znacząco poszerzony o kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia oceniane są na podstawie wykonanych prac. Poszczególne prace wymagają inwencji i staranności, co również wpływa na ocenę z ćwiczeń.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Karnkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Czuryłowicz, Paweł Karnkowski, Anna Poszytek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.